Kontrola społeczeństw Cz.3 KODEKS Illuminati uwieńczony wdrożeniem NWO.

23 Kontrola społeczeństw Cz.3 KODEKS Illuminati uwieńczony wdrożeniem NWO
Fot. pixabay.com

[fb_button]

Nie jest rzeczą przypadkową to, że tajne stowarzyszenie, o którym pisaliśmy wczoraj a zatem NOVUS ORDO SECLORUM zostało powołane do istnienia w dniu 1 maja roku 1776. Owa data jest istotna dla wyznawców Szatana. Natomiast sam zakon zyskał również drugą nazwę, która była rozpowszechniona pośród wybranych członków stowarzyszenia, owa nazwa to Illuminati, co miało oznaczać tego, który dzierży światło czy też niesie oświecenie, a według Iluminatów tylko Lucyfer mógł nieść oświecenie i prawdziwą wiedzę. Dlatego dziś bardzo ważne jest by nie popadać w liczne teorie spiskowe, pośród, których można bardzo często się zagubić.

Należy pamiętać, iż jedynym bractwem czy też tajnym zakonem, które od wielu lat robi wszystko, aby pozyskać władzę całkowitą są Illuminaci. Powstali oni z połączenia Masonów, Templariuszy czy zakonu Assassin. Natomiast jest rzeczą ważną i należy to odnotować, że struktura Masonerii ostała się nienaruszona. Jedyne, co uległo zmianie to ostatnie trzy stopnie wtajemniczenia. O czym mowa? Masoneria posiada 30 stopni inicjacji, przez które przechodzi adept. Jeżeli adept spełnia oczekiwania bractwa wówczas zostaje dopuszczony na kolejny poziom a w konsekwencji, czego poznaje kolejne elementy układanki. Istnieją również dodatkowe trzy stopnie wtajemniczenia to jest 31, 32 oraz 33 i są to stopnie oświecenia, wówczas człowiek staje się Iluminatem.

Oficjalną pieczęcią czy też symbolem bractwa stała się piramida, zwieńczona okiem z rozchodzącymi się od niego promieniami świetlnymi we wszystkich kierunkach. Oko to oznaczało wszystko widzącą naturę bractwa Iluminatów. Na sam koniec dla swych naśladowców założyciel bractwa, czyli Adam Weishavpt pozostawił kodeks zawierający pięć wskazówek, które miały dopomóc w osiągnięciu celu, a zatem w zdobyciu władzy.

  1. Monetarna i seksualna korupcja, która będzie wykorzystywana do uzyskania władzy nad mężczyznami zajmującymi wysokie stanowiska.
  2. Wykładowcy na Uniwersytetach należnych do bractwa będą pozyskiwać najlepszych studentów dla samej organizacji.
  3. Wpływowi ludzie i specjalnie wyszkoleni studenci będą służyć jako agenci bractwa we wszystkich władzach, religiach oraz instytucjach finansowych.
  4. Tajne bractwo zdominuje media tak by wszystkie informacje mogły być modyfikowane, oraz aby móc przekonać społeczeństwo, że jeden wspólny rząd dla całego świata rozwiąże wiele problemów.
  5. Końcowym etapem operacji będzie rozpoczęcie zbrojnej interwencji, która obali wszystkie opozycyjne rządy i ustali jeden międzynarodowy rząd, kontrolowany przez iluminatów. Innymi słowy zwieńczeniem działań tego bractwa jest wprowadzenie nowego porządku światowego.

Illuminaci byli i nadal są bractwem skrajnie tajemniczym, nie bez powodu ich istnienie to informacja z pogranicza teorii spiskowej. Dodatkowo dla zachowania anonimowości określali siebie oraz swoje kapituły nazwami starożytnymi. Na przykład Adam Weishavpt założyciel bractwa był Spartakusem. Jednak z czasem, gdy Iluminaci rośli w siłę, pojawili się również i wrogowie zwalczający to tajne bractwo. Do nich możemy zaliczyć przede wszystkim Jezuitów. Kościół katolicki przeszedł do ofensywy przeciw temu bractwu. Księża podnieśli tak wielki opór, że Gubernator Bawarii wydał w 1784 roku dekret, w którym skazał Iluminatów na banicję. Wielu zostało uwięzionych, wielu także uciekło i dosłownie zapadło się pod ziemię. Mogło się wydawać, że przed końcem XVIII wieku Iluminaci przestali istnieć.

Prawda jednak była zupełnie inna. Iluminaci zeszli do podziemia, podobnie jak w przeszłości zrobili to Templariusze czy Masoni. I tym razem dodali oni szósty punkt do swojego kodeksu a można go streścić w kilku słowach, czyli INFILTROWAĆ ORAZ ZNISZCZYĆ RELIGIĘ KATOLICKĄ. To sprawia, że Illuminaci to główny wróg religii Katolickiej, główny wróg wolności i główny orędownik wprowadzenia nowego ładu globalnego. Nie bez powodu Maryja w objawieniach z Garabandal wielokrotnie przestrzega przed Masonami. Robi to, ponieważ są oni realnym zagrożeniem dla człowieka oraz dla wiary.

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.