Kościół Prezbiteriański w USA promuje ideologię LGBT i wspomina transseksualnego Boga.Niedawno kościół Prezbiteriański w St. Louis zaprosił działaczy na rzecz praw osób transpłciowych, aby uczyć członków swojego kościoła i każdego, kto chce się przyłączyć do niego, w jaki sposób celebrować życie osoby transpłciowej. Nominacja Kościoła Prezbiteriańskiego w Ameryce (PCA) wywołała wzburzenie odkąd kościół w St. Louis zorganizował konferencję Revoice, czyli konferencję, która gloryfikowała związki homoseksualne i starała się zaszczepić taki sposób postrzegania w Kościele chrześcijańskim.

Kościół prezbiteriański w Stanach Zjednoczonych już od wielu lat w znacznej swojej części kieruje się w kierunku LGBT i w pełni otwarty jest na tego typu ideologię oraz jej akceptację pod wieloma odsłonami. Wyjaśnieniem dla tego typu sytuacji może być fragment pierwszego listu do Tymoteusza, pochodzącego z Nowego Testamentu a brzmi on następująco: ,,Duch zaś otwarcie mówi , że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary , skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.’’

W kościele prezbiteriańskim w ST. Louis odbywa się wiele kontrowersyjnych wydarzeń, nie tak dawno córka pastora wygłosiła przesłanie na temat ,,transseksualnego Jezusa”, w którym znalazły się takie fragmenty jak: „Pamiętaj, twój Bóg, który jest czarny, który jest transpłciowy, który nie mówi po angielsku, jest twoim Bogiem.” Z kolei Konferencja Revoice promowała związki homoseksualne i pogląd, że „gejowscy chrześcijanie” mogą być zdrową i dobrze prosperującą częścią Kościoła, na której wart oprzeć przyszłość.

Drodzy Czytelnicy, największym atakiem na kościół jest obecnie nieustanne dążenie ideologii LGBT do takiej interpretacji Biblii, aby ewangelie określając grzech, określały go w taki sposób by grzech już nie był grzechem. Dziś ideologia LGBT żąda tolerancji i całkowitej akceptacji. Ponad to ideologia LGBT, chce kontrolować wszystko na każdym poziomie społecznym. Niestety, wydaje się, że wygrywają, ponieważ kościół chrześcijański na tej płaszczyźnie zachowuje się niczym sparaliżowany.

Natomiast Jay Marie Hill posiadająca tytuł Koordynatora Programu Edukacyjnego i Rzecznika do spraw Transpłciowości w ACLU, jest powiązana z kościołem Prezbiteriańskim w USA, jest także aktywistą, muzykiem i wychowawcą, który żyje życiem zaprojektowanym w taki sposób, aby promować ideologię wzniesienia się tego świata ponad wszelkie normy płciowe i rasowe. Innymi słowy istnieje siła w globalizacji, nosząca znamiona polityki, religii oraz filozofii, która dąży do rozpowszechnienia LGBT i innych form prowadzących do zatarcia wszelkich granic.

Normy moralne, religijne, kulturalne, honor, dążenie do samodoskonalenia oraz niesienia pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują to wartości szalenie potrzebne w XXI wieku. To te wartości stanowią miarę człowieczeństwa i odróżniają człowieka od zwierzęcia. Ingerencja w globalną moralność, ingerencja szerzona od zewnątrz i od wewnątrz prowadzi do chaosu, z którego rodzą się złudne i niszczycielskie ideologie. Miejmy tego świadomość, ponieważ to się już dzieje.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz