Lucyfer zagnieździł się w USA, oraz „wychował” sobie Chiny i Rosję. Mając we władaniu oba te regiony, napuści je na siebie.

Udostępnij „Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.” List do Efezjan. „Putin ma raka, długo nie pożyje”. „Straty Rosjan są gigantyczne, Ukraina … Czytaj dalej Lucyfer zagnieździł się w USA, oraz „wychował” sobie Chiny i Rosję. Mając we władaniu oba te regiony, napuści je na siebie.