Ludzka aura jest tym, co łączy nas ze sobą i z samą planetą.


5 Ludzka aura jest tym, co łączy nasz ze sobą i z samą planetą


Nauka rzuciła niedawno nowe światło na to, co zwykliśmy postrzegać jako ludzką aurę. Otóż naukowcy donoszą, że ludzka aura jest czymś rzeczywistym. Wszystkie żywe organizmy emitują pole elektromagnetyczne, a fakt ten odgrywa bardzo ważną rolę wykraczającą poza to, co jest powszechnie znane i akceptowane. Zrozumienie biologii człowieka i złożoności naszych organizmów oraz wzajemnych powiązań, jest innowacyjną nauką, która wkracza na nowy poziom.

Na przykład, czy Wiecie, że serce emituje największe pole elektromagnetyczne z pośród wszystkich głównych narządów naszego ciała? Mało tego, emitowane pole magnetyczne poszczególnych narządów morze się zmieniać w zależności od tego, jak się czujemy, co myślimy i jakie emocje przyjmujemy. Serce wysyła sygnały do mózgu za pośrednictwem układu neuronów, które mają pamięć krótko- i długoterminową, a sygnały te mogą wpływać na nasze doświadczenia emocjonalne.

Uczeni z Uniwersytetu Kalifornijskiego udowodnili, że post dosłownie działa cuda.

Następnie owe emocjonalne informacje, które są modulowane i kodowane na owych polach magnetycznych, zmieniają ich naturę. Dalej dzieje się coś niezwykłego, otóż nasze pola magnetyczne mogą wpływać na ludzi znajdujących się wokół nas. Dr Rollin McCraty dyrektor badań w instytucie The HeartMath mówi: ,,Jesteśmy zasadniczo i głęboko związani ze sobą i z samą planetą’’. Później dodaje:

,,Wyniki badań pokazały, że kiedy promieniujemy miłością i współczuciem, nasze serce generuje spójną falę elektromagnetyczną w lokalnym środowisku polowym, które ułatwia spójność społeczną, zarówno w domu, miejscu pracy, klasie, jak i przy stole. Im więcej osób promieniuje pozytywną koherencją serca, tym wprost proporcjonalnie buduje silniejsze energetyczne pole pozytywne, które ułatwia innym osobom kontakt z nami. Teoretycznie możliwe jest, że wystarczająca liczba ludzi budujących spójność indywidualną i społeczną może rzeczywiście przyczynić się do rozwoju globalnej spójności.’’

Dr Rollin McCraty dyrektor badań w instytucie The HeartMath.

Drodzy Czytelnicy każdy z Was powinien zdać sobie sprawę z tego, że żyjemy w ekscytujących czasach. Zakres rozwoju współczesnej nauki może w wielu miejscach budzić zachwyt i podziw. I chociaż takie aspekty życia jak właśnie pole magnetyczne pojedynczego człowieka nie są studiowane i badane w głównym nurcie współczesnych kierunków nauki, to jednak badacze przyznają, że wszyscy jesteśmy częścią gigantycznej sieci powiązań, która nie tylko obejmuje życie na tej planecie, ale także nasz cały układ słoneczny i to, co leży poza nim.

Kolejną kwestią ilustrującą wagę spójności jest fakt, że kilka organizacji na całym świecie przeprowadziło zsynchronizowane medytacje, modlitwy oraz eksperymenty intencjonalne. Wiele badań wykazało, że zbiorowe medytacje oraz modlitwy mają realny i pozytywny wpływ na rzeczywistość, a skutki takiej medytacji zbiorowej czy modlitwy mogą mieć wymierne wyniki. Na przykład jedno z takich badań przeprowadzono podczas wojny Izrael-Liban w latach osiemdziesiątych XX wieku.

Boso przez świat, czyli nie daj się odłączyć od Ziemi.

Dwaj profesorowie z Harvard University zorganizowali grupy doświadczonych medytujących w Jerozolimie, Jugosławii i Stanach Zjednoczonych, których szczególnym celem skupiania uwagi był obszar konfliktu. Eksperyment trwał ponad 27 miesięcy i w trakcie prowadzonego badania wykazano, że poziom przemocy w Libanie spadł od 40 do 80 procent za każdym razem, gdy grupa medytacyjna była na miejscu i wspólnie prowadziła modlitwy. To jednak nie wszystko, średnia liczba osób zabitych w czasie wojny każdego dnia spadła z 12 do 3, a obrażenia związane z wojną spadły o 70 procent.

Kolejnym świetnym przykładem jest badanie, które zostało przeprowadzone w roku 1993 w Waszyngtonie. Konkluzje zawarte w raporcie końcowym, raporcie podsumowującym badanie wykazały 25-procentowy spadek wskaźników przestępczości w momencie, gdy medytowało 2500 osób w określonych okresach czasu właśnie z taką intencją. Oto fragment pochodzący z raportu na temat wyżej wspomnianego eksperymentu.

,,Energia każdej osoby wpływa na zbiorowe środowisko terenowe. Oznacza to, że emocje i intencje każdej osoby generują energię, która wpływa na pole magnetyczne. Pierwszym krokiem w upowszechnianiu stresu społecznego na polu globalnym jest dla każdego z nas wzięcie osobistej odpowiedzialności za nasze własne energie, mniej negatywnych emocji w naszym sercu i umyśle to mniej negatywnych bodźców w naszym otoczeniu.

To wszystko możemy osiągnąć zwiększając naszą osobistą spójność i podnosząc tempo wibracji, co pomorze nam stać się bardziej świadomymi myśli, uczuć i postaw, które codziennie emitujemy w kierunku ludzi przebywających w naszym otoczeniu. Pamiętajmy, że w każdej chwili mamy wybór, aby wziąć sobie do serca znaczenie świadomego zarządzania naszymi emocjami, energiami. Jest to wolna wola lub lokalna wolność, która może stworzyć globalną spójność.’’

Dr. Rozman.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com


This article has 1 Comment

  1. Czy AURA, która jest nośnikiem i łącznikiem energii wszystkich istot we wszechświecie jest celowo niszczona – deformowana. Czy to jest w ogóle możliwe? Zniszczyć „współczesnym” cywilizacyjnym brudem duchowość człowieka, to zrobić z niego niewolnika – zombi… To się już dzieje.

Comments are closed.