Masoneria na drodze ku pełni władzy i kontroli.


23 Masoneria na drodze ku pełni władzy i kontroli


[fb_button]

Na naszej stronie już wielokrotnie podkreślaliśmy, że Wolnomularze, czyli Masoneria to ludzie uważający się za istoty czy też stworzenia wielkiego format, wybitne, nieprzeciętne, co z kolei daje im prawo do rozgrywania wydarzeń na wielu płaszczyznach życia i świata, tak przynajmniej sami twierdzą. Ale pod tym wszystkim kryje się prawdziwe oblicze tej organizacji, jakie ono jest? Masoneria to przede wszystkim kłamstwo i chęć kontroli światowego obiegu pieniądza po to, aby bezczelnie wmawiać współczesnej cywilizacji, że nastał ten czy innych chaos i nieporządek ekonomiczny prowadzący do kryzysu.

Jednak Masoneria to nie tylko kontrola pieniędzy i walka o mamonę, lecz walka o mamonę po to, aby po przez nią wpływać na kształtowanie chociażby współczesnej ideologii. Natomiast sama doktryna Chrześcijańska ukazana jest przez Masonów jako coś wrogiego procesowi globalizacji i centralizacji władzy w postaci jednego światowego rządu. Możemy także zauważyć, że coraz mocniej propaguje się tak zwany jednolity model światowego systemu szkolnictwa, otwarcie kpi się ze swobód obywatelskich, rodzina stała się przeżytkiem i robi się, co może by pogrzebać Europę Chrześcijańską a na jej miejscu wznieść Europę Muzułmańską.

Globaliści chcą, aby im wierzono, że starają się zaradzić ekonomicznym nieszczęściom, w których obecnie ludzkość dosłownie tonie. Jest to kuriozalna kwestia, ponieważ Ci ludzie stosują taktykę zainicjowania problemu, po czym sami wielkodusznie chcą go rozwiązać. Jest to typowa iluzja i manipulacja. Sam proces pisania czy publikowania wszelkich materiałów określających Masonerię w negatywny sposób wzbudza niesłychany lament i krzyk w niebo głosy, że niby grozi im utrata praw obywatelskich, notabene pomyślana i stworzona w myśl tak zwanej poprawności politycznej.

A zatem z jeden strony Masoneria w pewnym sensie uważa siebie za coś w rodzaju współczesnego męczennika, niezrozumiałego rewolucjonisty przy jednoczesnym wsadzaniu gdzie tylko popadnie swoich samozwańczych lustratorów prawdy. Tuby Masońskie wrzeszczą na opozycję, taka sytuacja ma miejsce i dziś w XXI wieku tu na naszej ziemi w Polsce. Tuby Masońskie wrzeszczą a same operują na aluzjach, niedomówieniach, półprawdach, niby nawiązują do dialogu i tolerancji, ale tyko wtedy, gdy to sprzyja ich interesom.

Masoneria kontratakuje a za jej plecami widmo NWO.

Drodzy czytelnicy teraz należy zauważyć coś bardzo ważnego, proces odbywający się we współczesnym świecie, proces realizowany na naszych oczach. Otóż na naszej planecie tworzy się podział ekonomiczny, który wstrząsa gospodarkami wielu państw i narodów. Zmiany te i represje są zaplanowane i kontrolowane przez międzynarodowych bankierów i spekulantów finansowych. Ci ludzie po przez tak zwane wolne media, które w gruncie rzeczy w znacznej części są we władaniu kilku światowych koncernów, podsuwają nam kłamstwa, które wielu odbiera jako prawdę, bo tak to się przedstawia.

Na tę sprawę należy spojrzeć z szerszej perspektywy, ponieważ wygląda to tak jak gdyby współczesny człowiek był prowadzony w kierunku ogromnego i ostatecznego zniewolenia. Możnowładcy XXI wieku stosują każdy chwyt i technikę umożliwiającą manipulowanie opinią publiczną. Często stosuje się dobrze przemyślane i pięknie brzmiące slogany, jak chociażby tolerancja, do tego, aby proces zniewolenia i upadku moralnego nadal postępował. I wreszcie formułuje się tak zwane frazesy sugestywne, albo niedomówienia, zniekształca się słowo fundamentalista, tak jak gdyby ono równało się terroryście, przestępcy, który zagraża wspólnemu dobru a zatem podlega wyniszczeniu. Pomieszanie wartości, zatarcie wszelkich granic i wielka ekspansja poprawności politycznej to choroby dzisiejszego świata.

Na koniec delikatny rys religijny, ponieważ bez niego nie może się obejść w kwestii Masonerii gdyż ona sama jest religią, ale o tym napiszemy przy następnej okazji. Otóż działania Masonerii za skutkowały licznymi represjami skierowanymi przeciwko ludziom wierzącym w Jezusa i podążających za Jego nauczaniem. To sprawia, że dziś wielu Chrześcijan może usłyszeć w swoim sercu a może i duszy słowa wzywające do walki z diabłem, którego celem jest zniewolenie i ostateczne wyniszczenie człowieka, doprowadzenia go do ostateczności, nad przepaść gdzie może wszystko się wydarzyć.

[fb_button]


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com