Masoński Plan Zniszczenia Kościoła Katolickiego od Wewnątrz.


Każdy przypadek rozpatrujcie indywidualnie i wiedzcie, iż to wszystko było celowym działaniem belzebubiej masonerii, zrobionym po to, aby odwieść Was od Boga, Wiary i Kościoła. Nie dajcie się proszę złapać w tę masońską pułapkę. To kwestia Waszego zbawienia.

Jeśli to kogoś zainteresuje, to powiem Państwu, jak masoneria niemalże dokonała zniszczenia Chrześcijaństwa „od środka”, a zwłaszcza dokonała demontażu Kościoła Katolickiego. Nikogo nie powinno chyba dziwić, iż masoneria wraz z iluminatami przystępując do szybkiej i otwartej wojny ze zorganizowanym i zhierarchizowanym Chrześcijaństwem poniosłaby sromotną klęskę, ale jeśli nie zależałoby jej na czasie i dała sobie na to np. 100 lat oraz zastosowała przy tym tzw. „taktykę gotowania żaby” lub „taktykę małych kroczków”, to i owszem można odnieść (w pewnym stopniu) sukces na tym polu.

Wyobraźcie więc sobie teraz moi Kochani, iż mamy rok 1917 – rok Objawień Fatimskich, a zarazem 200-tną rocznicę powstania masonerii. Władze tej belzebubiej organizacji wpadają wówczas na pomysł, aby typować (poprzez sprzyjających im nauczycieli szkół średnich) nastoletnie dzieci z biednych środowisk, które były jednocześnie zaburzone seksualnie (wykazywałyby cechy dewiacji płciowej i charakteryzowałyby się skłonnościami pedofilsko – homoseksualnymi) lub były socjopatami oraz egocentrycznymi „narcyzami” przejawiającymi zarazem nadmierną pożądliwość dóbr materialnych, jak również ziemskich tytułów i zaszczytów.

Gdy już wytypowano listę takich dzieci udawano się do nich oraz ich rodziców i mówiono im np.: „damy wam, jako rodzicom, bonus w  wysokości 1000 lirów, 1000 rubli, 1000 franków itp., ale wy poślecie swoje dziecko na taką uczelnię wyższą, jaką my wam wskażemy”. Nie muszę chyba dodawać, iż plebejusze, co do zasady, chętnie przystawali na taką propozycję. Następnie zwracano się do nastolatka ze słowami: „pójdziesz do wyższego seminarium duchownego, zyskasz wykształcenie oraz prestiż i poważanie”, gdyż w tamtych czasach przynależność do stanu kapłańskiego była jeszcze zaszczytem, a księża cieszyli się wielkim szacunkiem w ówczesnych społeczeństwach.

Jednocześnie masoneria zobowiązywała się do wypłaty stypendium młodzieńcowi i do późniejszego pilotowania („popychania do przodu”) jego kariery w kościelnej hierarchii. Ponadto obiecywano „małolatowi”, iż nie będą się wtrącać w jego życie prywatne (zwłaszcza w erotyczne) oraz że nie będą walczyć z jego popędem płciowym i na wszystko „przymkną oko” oraz zachowają w tajemnicy jego preferencje seksualne i ewentualne „wyskoki” z tym związane.

Masoneria doskonale bowiem zdawała sobie sprawę z tego, jak rzecze stare porzekadło, że „ciągnie wilka do lasu” i że za jakiś czas wytypowany przez nich młodzian splugawi sutannę i zacznie grzeszyć śmiertelnie, a wtedy oni będą mieli go „w garści”, gdyż będą mieli na niego tzw. „haki”, a tym samym będą mogli go szantażować, aby posłusznie robił to, co mu każą.

Wracając do tematu. Gdy już młodzieniec, po zakończeniu z sukcesem kościelnej edukacji, zostawał wyświęcony na księdza, to udawano się (anonimowo oczywiście) np. do jakiegoś biskupa i mówiono mu: „wiemy, iż bardzo Kościołowi zależy na działce ziemi w jakiejś atrakcyjnej lokalizacji, aby wybudować tam świątynię, ale władze miasta nie chcą jej sprzedać lub chcą za nią zbyt dużo pieniędzy. My to załatwimy i rozwiążemy problem Księdza Biskupa, ale mamy prośbę, a mianowicie jest młody i ambitny ksiądz, którego widzielibyśmy na jakimś ciekawym stanowisku w kurii, czy da się to załatwić?”.

Najczęściej masoni słyszeli, od biskupa niepodejrzewającego podstępu, słowo – „tak”. I w ten oto prosty sposób zdegenerowany młody osobnik w sutannie, który w rzeczywistości niespecjalnie wierzył w Boga lub miał nawet socjalistyczne poglądy, zaczynał robić karierę i piąć się górę po szczeblach kościelnych stanowisk, a z czasem zostawał nawet biskupem, kardynałem, żeby nie powiedzieć, iż ostatnio został nawet papieżem.

Gdy już znaczny odsetek księży wypromowanych przez masonerię zasiadał na „najwyższych stołkach” w Kościele oraz szkolnictwie kościelnym, to wiadomym było, iż sprzyjać oni będą tylko takim kandydatom do stanu kapłańskiego, którzy mentalnie i światopoglądowo byli podobni do nich. Nie trzeba było więc dużo czasu, aby Kościół zaroił się od zboczeńców w sutannach oraz ich zdeprawowanych opiekunów odzianych w purpurę, którzy pochodzili z pierwszego masońskiego werbunku.

Od tego czasu Kościół zaczął staczać się sukcesywnie (już samoistnie) siłą rozpędu „po równi pochyłej” w dół, aż w końcu nastały nasze czasy, gdy masoneria wreszcie mogła przystąpić „do żniw” (zbioru swoich plonów) – i tak, gdy była potrzeba, aby hierarchowie kościelni namawiali Wiernych do masowego przyjmowania islamskich emigrantów ekonomicznych („wilków w owczych skórach”), to Soros lub inny iluminacki prominent mówił im: „macie wystąpić w mediach z orędziem do narodu i wezwać go do akceptacji tego pomysłu, bo jeśli nie, to ujawnię wszystkie skandale seksualne z waszym udziałem” lub „będziecie zachęcać ludzi do szczepień i zamykać Kościoły przed Wiernymi, powołując się na pandemię, bo w przeciwnym razie ujawnię skalę waszej pedofilii”, ewentualnie: „macie nawoływać do jedności (ekumenizmu) z muzułmanami i innymi religiami, bo jak nie, to moje media oraz skorumpowani przeze mnie dziennikarze opiszą wasze orgie i ujawnią wasze majątki, które pozyskaliście w sposób nieetyczny”.

To miał być jednak tylko początek, bo szatan zawsze sprzedaje i zdradza swoje sługi. Haki i szantaż to jest dla niego tylko preludium do ostatecznej walki z Kościołem Katolickim – walki, która w dalszej kolejności przybierze następującą formę – w pewnym momencie masoneria ujawni publicznie (za sprawą kontrolowanych przez siebie mediów, a ma je prawie wszystkie) cały stan księży, których ma „w kieszeni” i którzy jej służą.

Jednocześnie zostaną podane do powszechnej wiadomości wszelkie zbrodnie tych księży, a zwłaszcza te, które związane są z pedofilią. Zapytacie zapewne Państwo teraz, po co niby masoni mieliby zdradzać tych księży, których przecież z takim namaszczeniem szkolili, sowicie opłacali i ułatwiali im robienie karier? Odpowiem Wam – zrobią to po to (i taki był ich cel od zawsze), aby ludzie zobaczyli, jakich mają księży i powiedzieli sami do siebie:

„Już nigdy nie pójdę do Kościoła, bo tam same zboki, lenie i chciwusy. I takie miernoty będą mnie rozgrzeszać? – niech sami najpierw się poprawią, a później rozliczają mnie. Szkoda moich pieniędzy na utrzymywanie takich darmozjadów i kieckowej patologii. Do więzienia z bydlakami, a nie żeby ich jeszcze utrzymywać z datków tacowych. Jakie moralne prawo ci pedofile mają, aby mnie pouczać itp./itd.”.

Jak to stanowi stare przysłowie: „łyżka dziegciu potrafi zepsuć całą beczkę miodu”. Tym razem będzie podobnie. Ludzie ocenią całe duchowieństwo oraz cały Kościół przez pryzmat tej stosunkowo nielicznej (patrząc w ujęciu ogólnym) grupki księży, która została wypromowana przez masonerię. Ocena ich będzie zazwyczaj małoobiektywna i jednoznaczna – Kościół to dno, a jego kapłani, to zera i szumowiny. W konsekwencji powyższego, następnym krokiem ludzi będzie całkowite odwrócenie się od Kościoła, a przy okazji od Boga – i o to masonom właśnie cały czas chodziło, tj. o to, aby Chrześcijanie zerwali więź z Jezusem Chrystusem.

Tak to się moi Kochani rozegra. Masoneria po prostu powprowadzała swoich agentów w sutannach do struktur Kościoła. Agentów, którzy najpierw podejmowali dywersyjne i heretyckie oraz niemoralne działania, a teraz z hukiem zostaną poświęceni na medialnym ołtarzu pedofilii, aby wzbudzić w narodach pogardę do wszystkich chrześcijańskich, a zwłaszcza katolickich kapłanów. Ludzie naprawdę nie będą się zastanawiać, czy ten ksiądz jest zły i zboczony, a innych prawy i dobry, czy też nie.

Oni wrzucą, bo tak jest najłatwiej, wszystkich kapłanów do jednego, wspólnego wora i generalizując powiedzą, iż wszyscy księża to szambo, od którego należy trzymać się z daleka, bo się można pobrudzić. Kochani, apeluję tu do Wiernych, miejcie proszę powyższe na uwadze i nigdy nie osądzajcie całego stanu duchownego i całego Kościoła tylko i wyłącznie poprzez nagłaśniane obecnie w prasie, radio, telewizji i Internecie przypadki zepsucie moralnego konkretnych (pojedynczych) księży.

Każdy przypadek rozpatrujcie indywidualnie i wiedzcie, iż to wszystko było celowym działaniem belzebubiej masonerii, zrobionym po to, aby odwieść Was od Boga, Wiary i Kościoła. Nie dajcie się proszę złapać w tę masońską pułapkę. To kwestia Waszego zbawienia.

Podobnie jest z Żydami, szatan specjalnie wymieszał czystych Żydów Tory (naród wybrany przez Boga) z chciwymi, podłymi i zboczonymi w swej olbrzymiej masie chazarami, którzy za Żydów się tylko podają, a krwi żydowskiej w nich nie ma wcale, aby ludzie znienawidzili Żydów czystej krwi poprzez patrzenie na nich przez pryzmat zbrodniczej masonerii, w której chazarzy wiodą prym.

Dzięki temu szatan może się cieszyć i co i rusz eksterminować prawdziwych Żydów, których szczerze nienawidzi – np. to chazarzy powodowali wstręt u hitlerowców w efekcie czego byli przez nich mordowani, ale przy okazji mordowani byli także i czyści (nietalmudyczni) Żydzi, gdyż Hitler nie bawił się w rozróżnianie, kto jest Żydem krwi, a kto Żydem chazarskim i mordował wszystkich po równo, jak leci.

Podobnie będzie z drugim holokaustem Żydów. Lucyfer nakaże bowiem swoim iluminatom rozprawienie się ze swoją masonerią, którą niebawem zdradzi oraz ujawni jej zbrodnie, które wcześniej sam jej kazał czynić, aby ludzie wpadli w szał zemsty i wymordowali wszystkich masonów oraz Żydów chazarskich, którzy głównie tworzą tę organizację.

W rzeczywistości celem belzebuba są jednak Żydzi czystej krwi, gdyż on doskonale wie, iż narody świata, gdy wpadną w amok zemsty, to nie będą się zastanawiać nad tym, czy mordują Żyda chazarskiego, czy też Żyda czystej krwi (Żyda Tory) i zabijać będą wszystkich w takim samym stopniu i z takim samym zacietrzewieniem.

W tym miejscu pamiętajcie proszę o słowach Jezusa Chrystusa zawartych w Nowym Testamencie, a ściślej rzecz ujmując w rozdziale 3, wersie 9 Apokalipsy według Św. Jana, które brzmią – cyt.:  „Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nie są nimi, lecz kłamią”.

Żeby Wam lepiej uzmysłowić trik (oszustwo) szatana w posługiwaniu się dywersantami, którzy podają się za kogoś kim w rzeczywistości nie są – np. kapłana wypromowanego przez masonów za Bogobojnego księdza, czy też Żyda chazarskiego (talmudycznego) za Żyda czystej krwi (Żyda Tory), dam Wam taki przykład – wyobraźcie sobie, iż w Anglii działa zorganizowana mafia rosyjska, której członkowie mówią, iż są Polakami. Olbrzymia większość Brytyjczyków nie jest w stanie odróżnić do siebie tych 2 słowiańskich języków, a tym samym, w pewnym momencie, media zaczęłyby określać rosyjskie grupy przestępcze mianem „polskiej mafii”.

W ten sposób spowodowałoby to, w krótkim czasie, iż na wszystkich Polaków na Wyspach zaczęto by patrzeć nieprzychylnie, odmawiać im pracy, a w efekcie finalnym zaczęłoby się ich nawet dyskryminować i prześladować oraz zmuszać do opuszczenia Anglii. Tak niestety działa dywersyjne podszywanie się pod kogoś, kim się nie jest. Tym samym błagam Was – nie oceniajcie wszystkich księży i Kościoła Katolickiego tylko i wyłącznie przez pryzmat masońskich księży, a Żydów czystej krwi przez pryzmat Żydów chazarskich, bo i Wy możecie kiedyś zostać ocenieni w podobnie niesprawiedliwy i uogólniony sposób.

Uważajcie, proszę Was, na zasadzki złego ducha, który przez różne (na przykład wyżej wymienione) podstępy chce Was odwieść od Boga, Wiary Chrześcijańskiej, Kościoła, Mszy Świętej oraz Sakramentów  Świętych i zabrać Wam, w ten sposób, Wasze dusze i zbawienie.

Z Bożym Błogosławieństwem Piotr NVS.


Autor: Piotr NVS.

Fot. pixabay.com


 

This article has 1 Comment

  1. 33 punktowy Masonski plan zniszczenia Kosciola 30 juz zrealizowano, punkt 31,32,33 realizuja teraz. – Wiadomosci – DZIECKO BOZEJ SWIATLOSCI Wszyscy masoni pracujacy w Kosciele musza przejac dowodzenie i egzekwowac: Wytyczne wielkiego mistrza masonow dla katolickich biskupow masonow. (Obowiazuje w marcu 1962 r. – Agglornomiento Soboru Watykanskiego II) Wszyscy bracia masonscy maja skladac sprawozdania z postepu tych kluczowych instrukcji.

Comments are closed.