Matka Boża Powiedziała: „dlaczego nie nazywasz Mnie Królową Polski, ja to Królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam”.


Droga Polko, Drogi Polaku mamy za Królową Matkę Bożą, Której Królowanie nigdy nie ustanie i Która Czuwać nad nami będzie po wiek wieków, a nawet wielkie rzeczy Zamierza dla nas Uczynić. Pragnę również zauważyć, że liczne objawienia Maryjne już bliższe naszym czasom, wskazują na Polskę, jako na kraj wybrany oraz kraj, który oprze się Antychrystowi. Kraj i naród, który przeciwstawi się „znamieniu bestii”. W mojej opinii są to wręcz wybuchowe informacje, o których powinno się wołać z każdej ambony w każdym Polskim Kościele! Kapłani przebudźcie się!

„Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy. (…) [Polska] wytrwa przy Kościele swoim i doczeka wyzwolenia. Nieprzyjaciołom swoim krzywdy pamiętać nie będzie, dobrem za zło zapłaci. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte, rozszerzy też granice swoje. Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej.”

Teresa Neumann. Wizja z 1948 roku.

5 Lipca 1607 roku włoskiemu franciszkaninowi Bartłomiejowi Sauliusowi, podczas mszy świętej ukazuje się Matka Boża. W czasie widzenia błogosławiony franciszkanin woła: „O Polsko jakże wielu masz patronów!” Ocknąwszy się z ekstazy kończy odprawiać mszę świętą, a zapytany przez braci, co mówił i dlaczego, zapytał czy istnieje jakieś państwo, co się zwie Królestwem Polskim? Kiedy zakonnicy potwierdzili, wówczas błogosławiony Bartłomiej powiedział:

„W sercu widziałem, że o to Przenajświętsza Panna stanęła przed majestatem z nieprzeliczonym gronem świętych patronów Królestwa tego, którzy wraz z Nią padając na twarze prosili Pana Boga za królem i królestwem Jego. Więc na ich prośby zaszedł od Boga wyrok a buntownicy zagrażający Królestwu Polskiemu przegrali. Król i Państwo ocalało.”

O zdarzeniu doniesiono Papieżowi, co zapoczątkowało czas, w którym jeszcze więcej i bardziej żarliwie modlono się za Polskę. Mniej więcej rok po tym wydarzeniu Matka Boża ukazała się innemu włoskiemu zakonnikowi Juliuszowi Mancineliemu, wskazując na szczególne umiłowanie Królestwa Polskiego i każąc się tytułować Królową Polski. Piszemy o tym szczególnie teraz, gdy granice i suwerenności naszej ukochanej Ojczyzny są zagrożone.

14 sierpnia 1608 roku, modląc się bardziej gorliwie niż zwykle Juliusz spojrzał przez okno w swojej celi na niebo. Nagle ujrzał wspaniały i dziwny obłok, wychodzący jakby z morza, który płynął ku niebu. Zobaczył wyraźnie jak z obłoku wyłania się postać Dziewicy Niepokalanej z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Okryta królewską purpurą, pełnia majestatu a u kolan Jej klęczał piękny młody jezuita, aureolą cudowną otoczony.

„Wniebowzięta Królowa” szepnął Juliusz i owładnięty niewypowiedzianą rozkoszą osunął się na kolana i zaczął się modlić: „O Królowo Wniebowzięta Módl się za nami”. Na co Matka Boża radośnie na niego spoglądając Zapytała: „dlaczego nie nazywasz Mnie Królową Polski, ja to Królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płonął jego synowie”. Powiedziawszy to Matka Boża jak gdyby wyczekiwała odpowiedzi Juliusza, który wykrzyknął: „Królowo Polski Wniebowzięta Módl się za Polskę”.

Tak, więc Sama Matka Boża Nakazała tytułować się Królową Polski. Jest to rzecz bezprecedensowa i stanowi niebywałe wyróżnienie dla naszego Narodu. Dodam również, że według wielu badaczy proroctw i Pism Świętych, w chwili obecnej Naród Polski jest narodem wybranym na czasy ostateczne, tak jak naród Żydowski był wybrany u samego początku, jednak poniekąd zawiódł. Miejmy nadzieję, że Polacy Boga i Matki Bożej nie zawiodą.

Droga Polko, Drogi Polaku mamy za Królową Matkę Bożą, Której Królowanie nigdy nie ustanie i Która Czuwać nad nami będzie po wiek wieków, a nawet wielkie rzeczy Zamierza dla nas Uczynić. Pragnę również zauważyć, że liczne objawienia Maryjne już bliższe naszym czasom, wskazują na Polskę, jako na kraj wybrany oraz kraj, który oprze się Antychrystowi. Kraj i naród, który przeciwstawi się „znamieniu bestii”. W mojej opinii są to wręcz wybuchowe informacje, o których powinno się wołać z każdej ambony w każdym Polskim Kościele! Kapłani przebudźcie się!


Przeczytaj również:

Narodzie Polski odrzuć nienawiść, to już ostatnia szansa. Potężne siły dążą do zagłady Rzeczpospolitej.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com