Mistyczka Luisa Piccarreta: ,,Polska jest Narodem Wybranym.’’


19 Mistyczka Luisa Piccarreta ,,Polska jest Narodem Wybranym.’’


,,Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał.  Jeśli kto chce pełnić Jego Wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego.’’

(J 7, 16-17).

Drodzy Czytelnicy dziś chcemy Przybliżyć Wam postać osoby, która przez 64 lata nie wstawała z łóżka, żywiąc się tylko i wyłącznie Komunią Świętą. Tą osobą jest Luisa Piccarreta. Bardzo ciekawym elementem życia tej świętej kobiety jest fakt, iż jej dusza często przebywała poza ciałem, towarzysząc Jezusowi. Jedynie na wyraźne polecenie kapłana dusza ponownie łączyła się z ciałem. Sługa Boża Luisa Piccarreta była przez Boga nazywana ,,Małą Córeczką Woli Bożej.’’

Luisa urodziła się w miejscowości Corato we Włoszech dnia 23 kwietnia 1865 roku. Spędziła tam całe swoje życie i zmarła w opinii świętości 4 marca 1947 roku. Aż po dziś dzień tamtejsi mieszkańcy wspominają ją jako Luisę Błogosławioną. Z kolei sam proces beatyfikacyjny został rozpoczęty w 1994 roku. Jest wielu świadków życia Luizy, między innymi wielu kapłanów, także biskupi, kardynał dowodzący świętości tej prostej z punktu widzenia ludzkości kobiety, a jednak wybranej przez Boga to wielkich rzeczy.

Bruno Cornacchiola Cz.1 W Mrokach Niewiary.

Luisa przekazuje podobnie jak Siostra Faustyna Kowalska orędzie o Miłosierdziu, orędzie uważane przez wielu za ostatnią możliwość ratunku dla grzesznego człowieka, ponieważ po okresie miłosierdzia nadejdzie czas sprawiedliwości. Luisa Piccarreta wielokrotnie Podkreślała również, że Jezus szczególnie umiłował Polskę i teraz czeka na odpowiedź od tego Narodu Wybranego. Pada tutaj sformułowanie ,,Naród Wybrany’’, czy to przypadek?

,,Wola Boża, gdy zostanie przyjęta i wprowadzona do Polski przez wszystkie stany, wówczas ten naród będzie jaśnieć wśród wszystkich narodów i będzie im przewodzić.’’ Jest to bardzo klarowne i jasne przesłanie, które dotyczy naszej Ojczyzny i płynie bezpośrednio z pism tej Wizjonerki. Dlatego chciejmy, szczególnie my Polacy, poznać bliżej postać Luisy przez pisma tej niesamowitej mistyczki, ponieważ w pewnym sensie poznając Luisę będziemy poznawać wolę Boga i Jego zamiary względem Polski.

Bruno Cornacchiola Cz.2 Wytrwał do końca.

Istnieje również inna teoria, którą warto przy tej okazji przytoczyć. Otóż Naród Izraelski czy się nam to podoba czy nie, był narodem wybranym przez Boga. Obecnie wielu teologów uważa, że to Polska jest narodem Wybranym na czasy ostateczne. Mało tego, wspomina się, iż Duch Boży jest przelewany z Narodu Żydowskiego na Naród Polski. Ostatecznie trudno stwierdzić ile w tej hipotezie jest prawdy a ile myślenia życzeniowego, jednak nie da się ukryć, iż rzeczywiście Polska może mieć już wkrótce bardzo ważną rolę do odegrania na arenie dziejów.

Można również zadać hipotetyczne pytanie o to czy postawa Polski nie zapobiegła całkowitej islamizacji Europy? Jeżeli spojrzymy na działania Unii Europejskiej to bardzo szybko zauważymy, że organizacja ta dosłownie walczy z patriotyzmem i wszelkimi przejawami przywiązania do własnej ojczyzny. Tylko Polska i Węgry mówią wprost, że polityka otwartych drzwi przy wtórze poprawności politycznej to nic innego jak samobójstwo dla Starego Kontynentu.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


This article has 2 Comments

  1. Nad czym tu wiele deliberować ? . Tutaj macie zapowiedziane przez Jezusa , to o czym rozprawiacie :” Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go».”. Dane narodowi”- nie narodom ani kościołowi jak wielu tłumaczy. Królestwo Boże to królestwo wiary , poznania i światła , więc jego owocami są w pierwszej kolejności święci dla nieba(dla królestwa niebieskiego)a następnie wszystko co mieści się pod pojęciem wypełnienia woli Boga na ziemi . Jezus do Polski odnosi to samo ,co jest napisane o Mesjaszu i o kamieniu węgielnym, czyli że jest ona ” kamieniem węgielnym” narodów(Polska Chrystusem narodów !) . Kto nie rozumie dobrze czym w budowaniu jest kamień węgielny , to objaśniam , że jest to pierwszy położony w narożniku budowli kamień , według którego potem przebiega cała budowa. W przełożeniu to na sens metaforyczny , znaczy to że Polska stanie się podstawą ładu i przykładem na świecie .

  2. JUDE chcą od nas wyszlamować kasę [1 bln PLN], a prawdę i prawo mają gdzieś! A w przyszłości: skoro Polin ma być europejskim węzłem logistycznym – to chcą nim [po zawłaszczeniu] zarządzać! O przyszłości Unii Europejskiej, mocarstwa USrael [i jego XXI-wiecznym kondominium nad Wisłą: JUDEOpolonii], dżihadzie i 3. wojnie światowej – zob.: ‘2021, Moonwars’ (na: docer.pl)

Comments are closed.