Nie, biblijny Mesjasz (to jest antychryst), już wkrótce „objawi” się Żydom. Wojna Rosji z Ukrainą jest tego dowodem.


„Kiedy Rosjanie przejmą Krym, kroki Mesjasza będą słyszalne” – tak twierdzi słynny rabin Moshe Shternbuch duchowy przywódca „Eda Haredit”, wiceprzewodniczący sądu rabinackiego i bezpośredni potomek słynnego Gaona z Wilna. Zauważa on, że dzisiejsze południe Ukrainy i Rosji, a także Gruzję i Armenię, od VII wieku p.n.e. do 4 wieku n.e., zamieszkiwali Scytowie. Ich było więc północne wybrzeże Morza Czarnego. To oznaczałoby, że część Ukrainy i tereny na południe, są terenami Biblijnego „Magoga”.

W Kościele nastąpią wielkie niepokoje i wkrótce potem Ojciec Święty, papież, będzie prześladowany. Jego następcą będzie papież, jakiego nikt się nie spodziewa. Wkrótce potem nastąpi wielki pokój, ale nie będzie trwał długo. Przyjdzie potwór, aby go zniszczyć. To wszystko, co wam mówię wydarzy się w następnym wieku lub najpóźniej w wieku dwudziestym pierwszym.”

Massimino Gerard, Grenoble, 3 lipca 1851 roku.

W ostatnich dekadach XX wieku istniał Lubawiczer Rebe, czyli „rabin”, Menachem Schneerson, który miał bardzo wielu i entuzjastycznych zwolenników, Byli oni na tyle entuzjastyczni, że wierzyli, iż w rzeczywistości Schneerson był obiecanym biblijnym Mesjaszem. Jedynym problemem było to, że ów entuzjazm nie opierał się w żadnym stopniu na prorokach w Biblii, co bardziej na żydowskim mistycyzmie.

W 1990 roku pojawiły się liczne plakaty głoszące: „Mesjasz jest tutaj”. Pojawiały się one przez jakiś czas, po czym zanikły. Podczas globalnej blokady Nowego Porządku Świata, zwanej „lockdownem COVID-19”, plakaty te pojawiły się ponownie, tym razem jednak na jeszcze większą skalę i z jeszcze większym rozmachem. Innymi słowy w Izraelu „nabiera prędkości” to oczekiwanie na nadejście Mesjasza. Sądzicie, że to przypadek?

Mesjasz zapowiedziany w Biblii, już się Objawił, ponad dwa tysiące lat temu i Był Nim Jezus Chrystus z Nazaretu. Niestety żydzi nie rozpoznali w Nim Boga- Człowieka, i wysłali Go na śmierć krzyżową. To też żydzi nadal czekają na „swojego” mesjasza. Problem w tym, że ów mesjasz, który im się objawi, ponieważ zaiste objawi im się już niebawem, nie będzie Jezusem Chrystusem, lecz antychrystem. Era tego „człowieka grzechu” i „ohydy spustoszenia”, już stoi u drzwi.

Niedługo objawi się Antychryst. Strzeżcie się. Trzymajcie się wyłącznie Ewangelii i Pisma Świętego. (…) Pamiętajcie, że wojny, nieszczęścia i wszystko, co się wydarzy, otworzy drzwi Antychrystowi.”

Maryja do Giselli Cardia. Trevignano Romano.

A teraz zrobi się jeszcze bardziej „ciekawie”. Kilkadziesiąt lat temu zarówno Rebe Menachem Schneerson, jak i inny żydowski mędrzec Icchak Kaduri „prorokowali”, że Benjamin Netanjahu będzie ostatnim premierem państwa Izrael przed Wiekiem Mesjańskim. Nie ulega wątpliwości, że Żydzi i Izrael faktycznie spotkają fałszywego mesjasza, a będzie on znany jako Antychryst (to jego „imię” będzie znane „wybranym”, którzy go rozpoznają).

Drodzy Czytelnicy, Żydzi w swojej wolnej woli odrzucili prawdziwego Mesjasza, Jezusa Chrystusa (zamordowali go), więc oznacza to, że Bóg ześle im „silne złudzenie”, aby ich obudzić, wstrząsnąć nimi, jako narodem. To jest to, co nadchodzi dla Izraela, więc módlcie się za nich, gdyż obecnie przygotowują się do wejścia w czas ucisku, chociaż nawet nie zdają sobie z tego faktu sprawy lub rozumieją to wszystko w bardzo wypaczony sposób.

Kolejny puzzel, otóż Rabin Yaakov Zisholtz powiedział religijnemu nadawcy: „Radio 2000”, że rabin Chaim Kanievsky (który zmarł na początku 2022 roku), powiedział mu, że on (to jest Kanievsky) był już w bezpośrednim kontakcie z Mesjaszem. Aby zrozumieć, dlaczego religijni Żydzi traktują to bardzo poważnie, ważne jest, aby wiedzieć, że rabin Chaim Kanievsky był uważany za jednego z dwóch lub trzech czołowych rabinów ultraortodoksyjnej społeczności żydowskiej w Izraelu.


Źródło: https://www.israeltoday.co.il/read/israels-most-prominent-rabbi-passes-away/

Rabin Zisholtz stwierdził również, że Kanievsky jak i inni z mistycznych „ukrytych” rabinów, zlecili mu poinformowanie opinii publicznej o rychłym przybyciu Mesjasza. Jeżeli to dla wielu nie jest kolejnym ewidentnym dowodem, na to, że nadchodzi „wielkie złudzenie” i „zaprzeczenie wszystkiego”, to nie wiem co takim dowodem jeszcze mogłoby się stać. A teraz zapoznajcie się z ostrzeżeniami Rabina Zisholtza, którymi podzielił się w kilku ostatnich wybuchowych wywiadach:

Proces odkupienia rozpocznie się bardzo szybko i w szybkim tempie. Ważne jest, aby ludzie pozostali spokojni i stabilni, aby działać właściwie we właściwym czasie.”

W każdym pokoleniu istniał potencjalny Mesjasz i są sprawiedliwi ludzie, którzy dokładnie wiedzą, kto to mógł być. Jednakże w obecnym pokoleniu to jest prawdą.”

Mówienie teraz, że Mesjasz jest bliżej niż kiedykolwiek, jest sprawą życia i śmierci. Nie słyszałeś o Gogu i Magogu? To właśnie stanie się wkrótce. W tej chwili sytuacja jest bardziej wybuchowa, niż można sobie wyobrazić. Każdy musi wiedzieć, czy jest w środku, czy też zostanie pominięty.”

I tutaj musimy napisać, że Józef Flawiusz, starożytny żydowski historyk, miał interesującą teorię na temat Scytów i terenów, które oni zamieszkiwali. Stwierdził mianowicie, że ich ziemią był Magog, o którym jest mowa w Księdze Ezechiela w kontekście wojny „Goga i Magoga” oraz wydarzeń czasów ostatecznych. Część badaczy uważa, że Gogiem – „królem północy”, jest Władimir Putin, który wprawił w ruch tryby czasów końca.

Kiedy Rosjanie przejmą Krym, kroki Mesjasza będą słyszalne” – tak twierdzi słynny rabin Moshe Shternbuch duchowy przywódca „Eda Haredit”, wiceprzewodniczący sądu rabinackiego i bezpośredni potomek słynnego Gaona z Wilna. Zauważa on, że dzisiejsze południe Ukrainy i Rosji, a także Gruzję i Armenię, od VII wieku p.n.e. do 4 wieku n.e., zamieszkiwali Scytowie. Ich było więc północne wybrzeże Morza Czarnego. To oznaczałoby, że część Ukrainy i tereny na południe, są terenami Biblijnego „Magoga”.


Przeczytaj również:

A. Szoke to pierwszy Brytyjczyk, któremu wszczepiono mikroczip od firmy Walletmor, umożliwiający płatność ręką.


Autor. Tomasz Magielski.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

This article has 8 Comments

 1. Żeby zaistniało królestwo antychrysta musi być spełnionych kilka warunków. Pierwszym jest wojna Izraela z Iranem w której zostanie użyta broń jądrowa i brudne bomby. Doprowadzi to do zjednoczenia świata muzułmańskiego w walce z żydami. Drugim warunkiem jest wywołanie światowego kryzysu gospodarczego poprzez embargo naftowe państw OPEC na kraje pomagające Izraelowi w szczególności unie europejską i usa. Baryłka ropy naftowej nie będzie już wyceniana w dolarach. Kryzys zacznie się na rynku deriweratów. Trzecim warunkiem jest rozpad unii europejskiej. Z powodu ogromnego zadłużenia i drukowania pustego pieniądza waluty takie jak euro i dolar amerykański przestaną istnieć. Czwartym warunkiem jest powstanie nowego cesarstwa rzymskiego które na początek będzie obejmowało współczesne tereny cesarstwa zachodniorzymskiego to jest: włochy, francje, hiszpanie, portugalie, belgie, austrię, luksemburg, malte, chorwacje, słowenie. Państwa te dadzą początek królestwu antychrŻeby zaistniało królestwo antychrysta musi być spełnionych kilka warunków. Pierwszym jest wojna Izraela z Iranem w której zostanie użyta broń jądrowa i brudne bomby. Doprowadzi to do zjednoczenia świata muzułmańskiego w walce z żydami. Drugim warunkiem jest wywołanie światowego kryzysu gospodarczego poprzez embargo naftowe państw OPEC na kraje pomagające Izraelowi w szczególności unie europejską i usa. Baryłka ropy naftowej nie będzie już wyceniana w dolarach. Kryzys zacznie się na rynku deriweratów. Trzecim warunkiem jest rozpad unii europejskiej. Z powodu ogromnego zadłużenia i drukowania pustego pieniądza waluty takie jak euro i dolar amerykański przestaną istnieć. Czwartym warunkiem jest powstanie nowego cesarstwa rzymskiego które na początek będzie obejmowało współczesne tereny cesarstwa zachodniorzymskiego to jest: włochy, francje, hiszpanie, portugalie, belgie, austrię, luksemburg, malte, chorwacje, słowenie. Państwa te dadzą początek królestwu antychrysta.

 2. Nie przyszło wam do głowy, że 'przepowiedziane’ rzeczy mogą się spełniać, bo osoby, które są odpowiedzialne za ten teatrzyk tak kierują wydarzeniami, żebyście myśleli że to przeznaczenie?

 3. Witam.
  Poniżej cytuję wersy Biblijne dotyczące wielkiej bitwy Goga i Magoga i kiedy to się wydarzy.
  To się wydarzy dopiero po 1000 latach panowania Chrystusa na ziemi!!!
  Musi być pierwsze zmartwychwstanie!!!
  Szatan musi zostać pojmany i uwięziony na 1000 lat a po tym czasie zostanie wypuszczony na krótki czas i wtedy dojdzie do bitwy Goga i Magoga.
  Jak na razie nic z powyższego się nie wydarzyło więc mamy co najmniej 1000 lat do bitwy Goga i Magoga.

  (1) Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce.
  (2) I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (3) I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony.

  (6) Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.
  (7) A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony.
  (8) I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski.
  (9) Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane; a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich.
  (10) A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.
  Apokalipsa 20.

 4. O ile masz racje w stosunku do „zwodziciela” jakim jest zasiadajacy na tronie Piotrowym, to trudno ci przyznac racje w odniesieniu do Kosciola swietego Chrystusowego.

 5. Obecny papież jest sprzymierzony z szatanem. Podważył nawet słowa samego Jezusa i powiedział, że nie powinno się ewangelizować innych. Spotyka się z Rothshildami, całuje ich w pierścienie z innymi wielkimi tego świata. Do Watykanu zaprasza szamanów, którzy oddają część demonom. Jak ten kościół upadnie, to trzeba tylko się cieszyć. Wiara w Boga i Jezusa nie ma nic wspólnego z tym obrzydliwym systemem. Ciężko mi to nazwać kościołem.

  1. Od kiedy wogóle Pan Jezus powołal taki urząd jak paież to Jezus jest głową kościoła pozatym:

   20 Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. 21 On ją zapytał: «Czego pragniesz?» Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». 22 Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich3, który Ja mam pić?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». 23 On rzekł do nich: «Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

   Przełożeństwo jest służbą4

   24 Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. 25 A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. 26 Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. 27 A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, 28 na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

   KRK to opozycja dla kościoła Jezusa proszę sprawdzić ile doktryn zostało dodanych przez wieki itd,dlatego w Biblii jest wiara raz przekazana świętym.
   Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *