Niebywałe odkrycie na Południu Polski powiązane z Lechią?


22 Niebywałe odkrycie na Południu Polski powiązane z Lechią


Polska ziemia skrywa wiele sekretów. Część z nich już niebawem może zostać ujawniona, o czym chcemy dziś napisać. Nim jednak to zrobimy pragniemy zauważyć jedną podstawową kwestię. Otóż historia naszego Narodu, historia Polski w wielu miejscach zawiera rozbieżności i dziwne nieścisłości, jak gdyby ktoś lub jakaś instytucja chciała za wszelką cenę ukryć prawdę o naszym narodzie. Ukryć prawdę o naszym pochodzeniu i czasie powstania. Otóż może się okazać, że Polacy to najstarszy naród Europejski, który dziś jest tępiony tak by Polska i Polacy na nowo nie mogli się podnieść. Owe powstanie ku chwale mogłoby i z pewnością zagroziłoby potędze Niemiec, Francji czy Rosji. W Starym Testamencie możemy przeczytać takie o to fragmenty.

,,Odpowiedzieli mu: Nie, chcemy cię tylko obezwładnić i oddać w ich ręce, ale nie zamierzamy cię zabijać. I związawszy go dwoma nowymi powrozami, wyprowadzili go z jaskini skalnej. Kiedy przybył do Lechi, Filistyni na jego widok zaczęli wznosić radosne okrzyki. Wtedy duch Boga zawładnął nim, a powrozy, którymi był skrępowany, stały się nagle jak spalone włókna lniane i opadły z jego ramion. Znalazłszy szczękę oślą, jeszcze świeżą, chwycił ją i zabił tysiąc mężów. I powiedział Samson: Przebiłem ich oślą szczęką, oślą szczęką zabiłem ich tysiąc. Wypowiedziawszy te słowa, odrzucił oślą szczękę, a miejsce owo nazwano Ramat-Lechi.’’

,,Kiedy zaczął odczuwać pragnienie, modlił się tak do Boga: Poprzez ręce twojego sługi Ty sam dokonałeś tego dzieła ocalenia. Czyż dopuścisz, żebym teraz skonał z pragnienia albo dostał się w ręce tych nieobrzezańców? I rozwarł Bóg szczelinę, która się znajdowała w skale w Lechi, i wypłynęła z niej woda. Kiedy Samson ugasił pragnienie, ożywił się i nabrał nowych sił. Dlatego nazywa się to źródło: En-Hakkore [to znaczy: źródło Powołującego]. Bije ono do dnia dzisiejszego w Lechi.’’

Polska to potężna Lechia istniejąca setki lat przed Chrystusem.

Wielu antycznych kronikarzy jednoznacznie stwierdza, że Lechia to antyczna nazwa Polski z czasów jeszcze przed chrztem z roku 966. Polaków wcześniej nazywano wszędzie Lechitami, Tureckie Lehce, Węgierskie Lengyel, Ruskie Lachy, Serbskie Ledianin. Słowo Polacy zostało dopiero użyte po raz pierwszy w XV wieku, wcześniej używano słowa Polanie. Interesujący jest inny fakt, otóż Lechici przez sąsiednie narody uważani byli za panów, naród ludzi wolnych i szlachetnie urodzonych. I to właśnie, dlatego dziś Polska tak mocno protestuje przeciw niewoli i dyktatowi, jaki pragnie narzucić naszemu narodowi UE a także współczesny globalizm.

22 Niebywałe odkrycie na Południu Polski powiązane z Lechią 2

Na południu Polski w województwie małopolskim na obszarze niewielkiej miejscowości Maszkowice prowadzone są prace archeologiczne praktycznie już od początku XX wieku z paroma przerwami. I teraz rzecz najważniejsza, otóż na obszarze wyżej wspomnianych wykopalisk odnaleziono kamienne budowle, gród czy warownie z sprzed czterech tysięcy lat, czyli z czasów grubo przed narodzeniem Chrystusa. W Europie jest tylko jedno miejsce, które w jakimś stopniu może się równać z fenomenem odkryć w Maszkowicach, otóż to miejsce to doskonale znane wszystkim starożytne Mykeny.

22 Niebywałe odkrycie na Południu Polski powiązane z Lechią 3

Wykopaliska odsłoniły przede wszystkim pozostałości zamieszkałej osady, jej czas datuje się od 1000 do 50 r.p.n.e. A zatem podsumujmy, na południu Polski odnaleziono pozostałości po osadzie z okresu przełomu epoki brązu i żelaza. Naukowcy prowadzący wykopaliska nie ukrywają zaskoczenia wynikającego z rozmachu w wykonaniu pradziejowych budowli. Należy zauważyć także, że najstarsze kamienne obiekty odkryte w tej części Europy to przede wszystkim kościoły z X wieku. Wykopaliska na terenie Maszkowic są o trzy tysiące lat starsze od nich.

22 Niebywałe odkrycie na Południu Polski powiązane z Lechią 4

Reasumując, dotychczasowe prace na południu Polski przyniosły odpowiedzi, na które nawet sami archeolodzy prowadzący i nadzorujący wykopaliska nie byli przygotowani. Mamy tutaj do czynienia z pozostałościami, z budowlami charakteryzującymi się wysokim poziomem zaawansowania, które to budowle świadczą jednoznacznie, iż ponad tysiąc lat przed naszą erą istniała zaawansowana jak na tamte czasy społeczność w tym regionie Europy. Można zadać pytanie czy jest to w ścisły sposób powiązane z Lechią, która stanowiła przecież początki narodu Polskiego.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


This article has 2 Comments

  1. To jasne … Maszkowice to niewątpliwie gniazdowe grodzisko księcia Mieszka I ! Jego syn Chrobry ma imię od Chrobatów – ludu pierwotnie zajmującego to miejsce!

Comments are closed.