Niemcy w Polsce posiadają status mniejszości narodowej. O Polskiej mniejszości narodowej w Niemczech nie ma mowy.


Opór władz w Berlinie jest duży, jednak należy podkreślić, iż zdecydowanie warto o tym mówić, warto podnosić kwestię Polskiej mniejszości narodowej w Niemczech, ponieważ nawet, jeżeli tamtejsze władze nie przyznają Polonii statusu mniejszości narodowej, to być może właśnie dzięki tego typu inicjatywom nasi rodacy mieszkający w Niemczech oraz instytucje polonijne tam działające wreszcie otrzymają dodatkowe przywileje i uprawnienia.

Nasz zachodni sąsiad, to jest Niemcy, są wyjątkowym krajem, jednak w znacznej mierze w tym negatywnym stopniu. Wystarczy spojrzeć na historię II wojny swiatowej, kiedy to Niemcy doszczętnie zniszczyli Rzeczpospolitą, wymordowali Synów i Córki tej ziemi oraz dokonali grabieży, wywożąc wszystko, co cenne z terenów okupowanej Polski. Zatem można pokusić się o konkluzje, że Polska ma dużego pecha, iż graniczy właśnie z Niemcami, krajem, który gen paranoidalnej dominacji i zniszczenia ma we krwi.

Jednak mimo niezliczonych krzywd i oceanu zbrodni, jakich obywatele Niemiec dopuścili się na Polakach, to właśnie Niemcy posiadają specjalne uprzywilejowania na terenie Rzeczpospolitej, natomiast ta zasada nie obowiązuje już w przeciwnym kierunku. Dlaczego tak się dzieje, że liczna część polskiej klasy politycznej, którą można określić mianem targowicy, dosłownie klęczy przed Niemcami, zgadzając się na wszystko, nawet wbrew interesowi narodowemu Polski? Czy jest to zdrada? Przekupstwo? Głupota? Zapewne wszystkie te czynniki mają tutaj znaczenie.

Drodzy Czytelnicy, osób deklarujących narodowość niemiecką a żyjących na terenie Rzeczpospolitej jest blisko sto siedemdziesiąt tysięcy. Posiadają oni status tak zwanej mniejszości narodowej oraz swojego przedstawiciela w polskim sejmie. Z kolei na terenie Niemiec żyje około miliona osób, które deklarują narodowość polską, ale mimo to osoby te, nie mogą liczyć na status mniejszości narodowej. Ciekawostką historyczną jest fakt, że jeszcze przed II wojną światową, Polaków z Zagłębia Ruhry zaliczano do mniejszości narodowej. Niestety dziś prominentni politycy w Berlinie nie chcą słyszeć o takim rozwiązaniu.

Dlatego też zaistniała obecnie sytuacja, w której osoby oficjalnie deklarujące narodowość niemiecką w Polsce posiadają status mniejszości narodowej i reprezentanta w sejmie Rzeczpospolitej, natomiast liczba Polaków na stałe mieszkająca w Niemczech w ostatnich dziesięcioleciach powiększyła się znacznie, jednak strona niemiecka nie zamierza niemieckiej Polonii przyznawać statusu mniejszości narodowej. Dlaczego zatem w Polsce istnieje mniejszość niemiecka, ale w Niemczech mniejszości Polskiej już być nie może? Zapewne jest to realna oznaka równej współpracy pomiędzy naszymi krajami.

Uznanie Polonii mieszkającej na stałe w Niemczech jako mniejszości narodowej, jest przez tamtejsze władze w Berlinie uporczywie odrzucane. Politycy niemieccy z uporem maniaka tłumaczą, iż obywatele RFN pochodzenia polskiego, mieszkający w Niemczech, nie spełniają podstawowych warunków do uznania ich za mniejszość narodową, jest to niemożliwe ponieważ: ,,Nie są ludnością rodzimą i tradycyjnie osiadłą.’’

Opór władz w Berlinie jest duży, jednak należy podkreślić, iż zdecydowanie warto o tym mówić, warto podnosić kwestię Polskiej mniejszości narodowej w Niemczech, ponieważ nawet, jeżeli tamtejsze władze nie przyznają Polonii statusu mniejszości narodowej, to być może właśnie dzięki tego typu inicjatywom nasi rodacy mieszkający w Niemczech oraz instytucje polonijne tam działające wreszcie otrzymają dodatkowe przywileje i uprawnienia.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz