Niezłomność i męstwo to dwa filary Lechi a dziś Polski.


8 Niezłomność i męstwo to dwa filary Lechi a dziś Polski


”Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.”

Józef Piłsudski.

Niebawem 11 Listopada i wielkie Polskie święto, którego imiona możemy streścić w sformułowaniu Bóg, honor, ojczyzna, ale także duma, niezłomność, bohaterstwo, waleczność i miłość do własnego kraju oraz narodu. Święto Niepodległości to dzień, w którym możemy zatrzymać się i docenić fakt, że Polska jest krajem wolnym, suwerennym i istnieje na mapach współczesnego świata. Nie możemy zapominać, przy tej okazji o zagrożeniach zewnętrznych i wewnętrznych, które zagrażają niepodległości naszej Ojczyzny, nie mniej jednak, jakie byśmy na naszej drodze nie napotkali problemy i przeciwności, posiadamy własną Ojczyznę.

Posiadamy miejsce, w którym się narodziliśmy, dorastaliśmy. Miejsce, za które warto walczyć i trudzić się aż do utraty sił, ziemię pod stopami, za którą walczyli i oddawali życie miliony Polaków, miliony bezimiennych bohaterów. Jeżeli Polska upadnie wówczas upadnie coś więcej aniżeli jeden z wielu krajów tego świata. Polska to przede wszystkim naród, historycy coraz częściej zrzucają z ramion okowy zalęknienia oraz zastraszenia i wspominają o pochodzeniu Polskiego narodu, a to pochodzenie sięga jeszcze czasów przed Narodzeniem Jezusa z Nazaretu. To pochodzenie sięga czasów potężnej wręcz monumentalnej Lechi, o której możemy przeczytać w Księdze Sędziów ze Starego Testamentu.

,,Wtedy Filistyni wyruszyli i rozbili swoje namioty w Judzie, a robiąc wypady, docierali aż do Lechi. Pytali ich mieszkańcy Judy, dlaczego nas atakujecie? A oni odpowiedzieli przyszliśmy, żeby pojmać Samsona i postąpić z nim tak, jak on postąpił z nami. (…) Kiedy przybył do Lechi, Filistyni na jego widok zaczęli wznosić radosne okrzyki. Wtedy duch Boga zawładnął nim, a powrozy, którymi był skrępowany, stały się nagle jak spalone włókna lniane i opadły z jego ramion. Znalazłszy szczękę oślą, jeszcze świeżą, chwycił ją i zabił tysiąc mężów. I powiedział Samson: Przebiłem ich oślą szczęką, oślą szczęką zabiłem ich tysiąc. Wypowiedziawszy te słowa, odrzucił oślą szczękę, a miejsce owo nazwano Ramat-Lechi. (…) I rozwarł Bóg szczelinę, która się znajdowała w skale w Lechi, i wypłynęła z niej woda. Kiedy Samson ugasił pragnienie, ożywił się i nabrał nowych sił. Dlatego nazywa się to źródło: En-Hakkore [to znaczy: źródło Powołującego]. Bije ono do dnia dzisiejszego w Lechi.’’

Lechia, o której świat współczesny zapomniał, jak gdyby za wszelką cenę ukrywał prawdę przed Polakami. Dlaczego? Otóż łatwiej kierować i wyzyskiwać naród, który nie zna swojej wartości i żyje w ułudzie, kłamstwie. Na szczęście kłamstwo traci swoją moc i ostatecznie prawda zwycięża. A zatem Polska to Lechia, Husaria, niepodległość, walka o wolność na przestrzeni tysiącleci, walka z okupantem, wrogiem i zaborcą. Jest to walka, którą nie jeden naród by już przegrał, zrezygnował i zwątpił, ale nie Polacy.

Polska to potężna Lechia istniejąca setki lat przed Chrystusem.

W obecnych czasach naród żydowski naród Izraela jest często negowany i wiązany z licznymi ruchami syjonistycznymi, które działają na szkodę wolności i demokracji. Nie mniej jednak, jedno należy zauważyć. Historia Izraela jest wielka i długa, ten kraj czy ten naród przeszedł wiele, mówię tutaj głównie o zwykłych ludziach, nie grupach spiskujących ze światem polityki i finansjery. I teraz najważniejsze, otóż obok narodu Żydowskiego, naród Polski staje na równi, jeżeli chodzi o historię, przeszłości pewnego rodzaju heroizm w walce o przetrwanie. Wielu uznaje naród Żydowski za wybrany przez Boga w Starym Testamencie, można pokusić się o stwierdzenie, że od czasów powstania Lechi to właśnie Lechici oraz ich spadkobiercy, czyli Polanie, Polacy są współczesnym narodem wybranym.

To też dziś, w czasach, w których traci na wartości pojęcie narodu, patriotyzmu w miejsce globalnej wspólnoty, globalnej cywilizacji. W czasach, kiedy miłość do własnego kraju jest uznawana za fanatyzm, a narody mono kulturowe stają się przeszłością warto zadać sobie pytanie czy Jestem dumny z bycia Polakiem? W czasach, kiedy człowiek został poddany bombardowaniu ze strony setek informacji, często sprzecznych ze sobą i wzajemnie się wykluczających, w czasach, kiedy z kłamstwa czyni się prawdę a z prawdy kłamstwo i brak tolerancji warto zadać sobie pytanie jak widzimy Polskę w najbliższych latach, jaką chcielibyśmy ją widzieć?

Polska jest wartością bezcenną, wartością bezwzględną. Polska to kraj, naród i uświęcona ziemia, która przeżyła wiele i przetrwała, dzięki czemu stała się jeszcze bardziej wytrzymała. Ta ziemia i ten naród nie upadnie, ponieważ zaufał Bogu a Bóg go wyzwoli. Ta ziemia to ludzie, którzy nie boją się powstać z kolan, spojrzeć przed siebie i ruszyć ku obranemu celowi. Niezłomność i męstwo to dwa filary podtrzymujące przed tysiącami lat Lechię a dziś Polskę.

Polska vs Nowy Porządek Świata.

This article has 2 Comments

Comments are closed.