Novus Ordo Seclorum i protokoły Illuminati wdrażające NWO.


15 Novus Ordo Seclorum i protokoły Illuminati dotyczące NWO


Nowy Porządek Świata, New World Order, NWO i tak dalej. Nowy ład globalny do tej pory dla większości społeczeństwa stanowił temat taboo, stanowił jedną z wielu ciekawych, lecz fikcyjnych teorii spiskowych. W ostatnim czasie podejście poszczególnych osób oraz organizacji do zagadnienia NWO ulega diametralnej zmianie. Otóż społeczeństwa naszego globu coraz częściej dostrzegają zmiany i roszady wpływów, do jakich dochodzi na wszystkich kontynentach naszej planety. Można napisać, że ład globalny i wpływy poszczególnych mocarstw są układane na nowo. Czym to się dla nas skończy? O tym dziś, ale i nie tylko o tym.

Aby móc realizować proces wdrażania nowego ładu globalnego, wcześniej należy przeprowadzić dezinformację medialną na wielu płaszczyznach życia. Oto kilka najważniejszych przykładów. Po pierwsze agenda NWO zagłada wmówienie współczesnej cywilizacji, że to ona sama jest zagrożeniem dla naszej planety, a co za tym idzie, należy zastanowić się, w jaki sposób będzie można ograniczyć rozrost populacji a nawet w dalszej kolejności rozważyć ograniczenie już istniejącej. Widzimy, zatem, że już pierwszy filar NWO stanowi niebezpieczeństwo dla wolności jednostki i jej swobody.

NWO cz.1 Geneza oraz idea nowego ładu globalnego.

Kolejnym filarem agendy wdrożeniowej NWO jest proces rozmycia kulturowego i narodowego. Co to w gruncie rzeczy oznacza? Oznacza to likwidację takich postaw jak patriotyzm, naród, Bóg, ojczyzna, kultura i historia danego kraju, odrębność danego narodu. Likwidacja państw jednolitych takich jak Polska czy Węgry pozwoli na połączenie istniejących krajów w jedna wielką federację. Centralizacja władzy zostanie przeniesiona w jedno miejsce. W przypadku UE takim miejscem miałaby być Bruksela. W całym proces niszczenia narodów używani są tak zwani uchodźcy, którzy asymilując się w danych krajach jak chociażby Francja lub Niemcy sprawiają, że rdzenni mieszkańcy są dosłownie wypychani przez przybyszów.

Dochodzi do wymieszania na tak zaawansowanym poziomie, że nie mówi się już o Francuzach, ale obywatelach Francji. Są to być może niuanse, jednak nie na darmo mawia się, że diabeł tkwi w szczegółach. A zatem pierwsze dwa filary to manipulacja mająca na celu postawienie człowieka jako wroga naszej planety a przez to współczesnej cywilizacji, co w dalszej kolejności skutkuje depopulacją, oraz filar drugi, czyli walka z państwami narodowo spójnymi przy pomocy sztucznie wytworzonej fali imigracji.

Nowy porządek świata coraz śmielej sięga po Europę.

Drodzy Czytelnicy na koniec chcemy wspomnieć o bractwie Illuminati. Dla wielu jest ono kolejną teorią spiskową pochodzącą z tej samej półki, co NWO, z kolei jeszcze dla innych stanowi klucz do rozwiązania zagadki ludzi za kurtyną. Ludzi, którzy z ukrycia władają naszym światem. Nie jest rzeczą przypadkową to, że tajne stowarzyszenie NOVUS ORDO SECLORUM zostało powołane do istnienia w dniu 1 maja roku 1776. Owa data jest istotna dla wyznawców Szatana. Natomiast sam zakon zyskał również drugą nazwę, która była rozpowszechniona pośród wybranych członków stowarzyszenia, owa nazwa to Illuminati, co miało oznaczać tego, który dzierży światło czy też niesie oświecenie, a według Iluminatów tylko Lucyfer mógł nieść oświecenie i prawdziwą wiedzę.

Oficjalną pieczęcią czy też symbolem bractwa stała się piramida, zwieńczona okiem z rozchodzącymi się od niego promieniami świetlnymi we wszystkich kierunkach. Oko to oznaczało wszystko widzącą naturę bractwa Iluminatów. Na sam koniec dla swych naśladowców założyciel bractwa, czyli Adam Weishavpt pozostawił kodeks zawierający pięć wskazówek, które miały dopomóc w osiągnięciu celu, a zatem w zdobyciu władzy i wprowadzeniu NWO.

  1. Monetarna i seksualna korupcja, która będzie wykorzystywana do uzyskania władzy nad mężczyznami zajmującymi wysokie stanowiska.

  2. Wykładowcy na Uniwersytetach należnych do bractwa będą pozyskiwać najlepszych studentów dla samej organizacji.

  3. Wpływowi ludzie i specjalnie wyszkoleni studenci będą służyć jako agenci bractwa we wszystkich władzach, religiach oraz instytucjach finansowych.

  4. Tajne bractwo zdominuje media tak by wszystkie informacje mogły być modyfikowane, oraz aby móc przekonać społeczeństwo, że jeden wspólny rząd dla całego świata rozwiąże wiele problemów.

  5. Końcowym etapem operacji będzie rozpoczęcie zbrojnej interwencji, która obali wszystkie opozycyjne rządy i ustali jeden międzynarodowy rząd, kontrolowany przez iluminatów.

Illuminaci byli i nadal są bractwem skrajnie tajemniczym, nie bez powodu ich istnienie to informacja z pogranicza teorii spiskowej. Dodatkowo dla zachowania anonimowości określali siebie oraz swoje kapituły nazwami starożytnymi. Na przykład Adam Weishavpt założyciel bractwa był Spartakusem. Jednak z czasem, gdy Iluminaci rośli w siłę, pojawili się również i wrogowie zwalczający to tajne bractwo. Do nich możemy zaliczyć przede wszystkim Jezuitów. Kościół katolicki przeszedł do ofensywy przeciw temu bractwu. Księża podnieśli tak wielki opór, że Gubernator Bawarii wydał w 1784 roku dekret, w którym skazał Iluminatów na banicję. Wielu zostało uwięzionych, wielu także uciekło i dosłownie zapadło się pod ziemię. Mogło się wydawać, że przed końcem XVIII wieku Iluminaci przestali istnieć.

Prawda jednak była zupełnie inna. Iluminaci zeszli do podziemia, podobnie jak w przeszłości zrobili to Templariusze czy Masoni. I tym razem dodali oni szósty punkt do swojego kodeksu a można go streścić w kilku słowach, czyli INFILTROWAĆ ORAZ ZNISZCZYĆ RELIGIĘ KATOLICKĄ. To sprawia, że Illuminaci to główny wróg religii Katolickiej, główny wróg wolności i główny orędownik wprowadzenia nowego ładu globalnego. Nie bez powodu Maryja w objawieniach z Garabandal wielokrotnie przestrzega przed Masonami. Robi to, ponieważ są oni realnym zagrożeniem dla człowieka oraz dla wiary.

Depopulacja to idea powołana na rzecz Nowego Porządku Światowego.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


This article has 2 Comments

  1. Templariuszy to w to nie mieszajcie istnieje dokument w archiwach watykanu !!!! z procesu Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona, który kończy się oczyszczeniem go ze wszystkich oskarżeń o herezję. Watykan udostępnił dokumenty z procesu templariuszy w dniu 25 października 2007 roku .Papież Klemens V uznał jednak, że musi rozwiązać zakon, aby uniknąć konfliktu z królem Francji Filipem Pięknym i uniknąć schizmy w kościele.Nawet ten dokument nie ujrzał światła dziennego, ponieważ król Filip zagroził papieżowi, że utworzy niezależny od papieża kościół francuski. Wskazuje to na to, że pomiędzy królem i papieżem stale toczyła się dyplomatyczna rozgrywka.

    Już w 1310 roku Wilhelm Nogaret przesłał papieżowi pewien memoriał, odnoszący się do zorganizowania wyprawy krzyżowej, w którym główny nacisk kładzie się na finanse – wszystkie środki powinien dostarczyć kościół, a na pierwszym miejscu znajduje się właśnie likwidacja zakonu. I o tym mój drogi zapomniałeś wspomnieć! fakt święci nie byli ale w źródłach podaje się , iż wyrazili skruchę , nie będę ich bronił bo wiele jest niedomówień ale intryga była i to jest fakt. Jak już stary robisz materiał to trzeba było i o tym wspomnieć tym bardziej ,że to wyszło w 2007 a jest 2018 . pozdrawiam

Comments are closed.