NWO: Bezprawie staje się zasadą a zasada bezprawiem.


16 NWO Bezprawie staje się zasadą a zasada bezprawiem


”Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. Prawda jest nową mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym.”

George Orwell.

W dzisiejszych czasach naukowcy, uczeni, liczni filozofowie a nawet sami teolodzy dosłownie boją się wyznawać wiarę w Jezusa z Nazaretu, aby nie narazić się na uszczerbek swojej renomy. Wielu globalistów uważa, że zachodnia cywilizacja jest skazana na zagładę, toteż odwracają się od niej idąc za tym, co nowoczesne i modne, tutaj na myśl przychodzi przede wszystkim ruch New Age. Równocześnie wielu ludzi prasy manipulując wiadomościami na swoją korzyść zniekształca prawdę.

Obecnie człowiek jest dosłownie bombardowany informacjami o tym jak to trzeźwo myślący obywatel musi przygotować się do integracji wszystkich religii, gdzie chrześcijaństwo, rewolucjonizm a także pewne objawy fetyszu i pogaństwo skupią się w jednym globalnym kotle, co ostatecznie utworzy ideologiczny bigos. Polityczne ramy XXI wieku wiążą się z zupełnie nową mapą poprawności politycznej, według której wszystko zaczyna się na nowo. Bezprawie staje się zasadą a zasada bezprawiem.

Agenda 21 Cz.1 Na gruzach obecnego ładu powstanie NWO.

Ideologia XXI wieku a w zasadzie ściślej ujmując ideologia Nowego Porządku Światowego zlikwiduje konstytucyjną gwarancję indywidualnych przekonań ludzi i zmusi ich do tak zwanego stadnego myślenia. Dalej zostanie usunięte pojęcie patriotyzmu, co w zasadzie dzieje się już dziś, usunięta zostanie także suwerenność narodowego bytu na rzecz idei globalizmu. Nowy Porządek Świata zaadoptuje komponent nowej duchowości, czyli globalnego umysłu i globalnej religii.

Drodzy Czytelnicy dla wielu osób to, co napiszemy teraz wyda się populizmem i religijną skrajnością, jednak w naszych czasach walka duchowa przybiera na sile. Poza wybitnymi działaczami politycznymi stoją potężne siły demoniczne, które nimi inspirują. Ludzie, którzy wyrzekli się Boga są pionkami w rękach piekielnej strategii. Siła zła jest realna i ogromna, ale tylko Bóg jest Wszechmogący i to stanowi najwyższe pocieszenie w obliczu nadciągającej burzy.

,,Nie toczymy, bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.’’

Fragment Listu do Efezjan.

Współczesna ideologia globalizmu z czasem bez większego trudu zgromadzi i zjednoczy teologów, polityków, ekonomistów a przede wszystkim potężne media i rozpocznie swoje religijno polityczne panowanie, które obejmie cztery węgły Wschód i Zachód oraz Północ i Południe. Nie zapominajmy o kwestii technologicznej. Otóż totalna dyktatura musi być sprawna i skuteczna, toteż światowy rząd oprze w dużej mierze swoją działalność na nowoczesnej technologii ,,myślących maszyn’’ i ustawicznego szpiegowania każdego kroku obywateli.

Nowy Porządek Świata wymaga osłabienia Polski.

Tajne bractwa oraz ich poplecznicy, czyli królowie wielkiego kapitału już dawno temu wtargnęli do świata ekonomi, polityki czy religii. Tajne stowarzyszenia okultystyczne obsadzają swoich najemników na wysokich stanowiskach na przykład w Concil on Foregin Relation (Zgromadzenie do Spraw Stosunków Zagranicznych USA) oraz Komisji Trójstronnej. Mroczna sfera rozumowania uwidacznia się w środkach masowego przekazu.

Apoteoza Wielkiego Globalizmu od dawna fascynuje media. Nic w tym dziwnego skoro ich szefowie szczycą się legitymacjami Rady Stosunków Zagranicznych albo są zaangażowani w działalność grupy Bilderberg. Zwolennicy globalizmu urabiają opinię publiczną w New York Times, The Washington Post oraz w takich stacjach telewizyjnych jak chociażby CBC, ABC, NBC. Czy w obliczu obecnych wydarzeń na naszej planecie można mówić o zbliżającym się końcu cywilizacji?

Otóż media lansują postawę typu dzień, jak co dzień w jednostajnym rytmie a tymczasem nikogo nie przerażają wojny i wieści wojenne, plagi, trzęsienia ziemi, rosnąca aktywność wulkaniczna, wzrost liczby skrajnych anomalii pogodowych na całym globie. W ostatnich latach trzęsienia ziemi podwoiły się w wielu miejscach planety, na przykład w Kalifornii i Meksyku. Ludzie umierają a media nieustannie powtarzają dzień, jak co dzień.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com