NWO

NWO_Logo

New World Order ”NWO”

”Nowy Porządek Świata”

Linia oporu przebiega właśnie TUTAJ. Linia sprzeciwu oddzielająca wolność od zniewolenia.

Nowy Porządek Świata czy też nowy ład globalny to coś realnego. Jeszcze kilka lat temu mogło się wydawać, że tego typu slogany to jedynie fantastyczny wymysł nadający się tylko i wyłącznie na scenariusz filmowy. Po atakach na WTC z 11 września 2001 roku wszystko uległo przemianie. Możemy napisać, że nasza planeta wkroczyła na nową drogę, obecnie nią podążamy, owa droga ukazuje przed nami pewne tajne grupy i ich ukryte plany. To wszystko sprawia, że termin NWO to już nie teoria spiskowa, lecz idea realizowana w naszych czasach. A teraz w ramach ciekawostki spójrzmy na tłumaczenie tego sformułowania na wikipedii.

Nowy porządek świata (łac. Novus Ordo Mundi, ang. New World Order, skrótowo: NPŚ, NWO (z ang.)) – termin wykorzystywany do opisu istotnej zmiany w międzynarodowej polityce polegającej na przemianach, jakie miało wprowadzić wdrożenie czternastu punktów Wilsona, utworzenie Ligi Narodów czy ONZ, a także w stosunku do układu sił politycznych na świecie, który ukształtował się w latach 50. XX wieku. Po zakończeniu zimnej wojny określenie Nowy Porządek Świata było używane przez Michaiła Gorbaczowa i George’a H.W. Busha oraz wielu innych członków Klubu Bilderberg, Komisji Trójstronnej i Rady Stosunków Zagranicznych rządu USA dla określenia zmian, jakie nastąpiły na świecie po jej okresie. Obecnie często pojęcie NPŚ odnosi się do rządu światowego, któremu podlegać mają wszystkie państwa.

Jak widzimy nowy porządek świata to idea, która z czasem może dosięgnąć mnie jak i również Ciebie. To też podejście typu ”to mnie nie dotyczy” czy na przykład ”to nie moja sprawa” nie zda tutaj egzaminu. Żyjemy na jednej planecie i mamy ten sam grunt pod nogami, jeżeli on zostanie zatruty to żadne mury czy też granice nam nie pomogą. Dlatego na naszej stronie publikujemy artykuły opisujące kwestie związane z Nowym Porządkiem Światowym. Poniżej zamieszczamy te artykuły, które najbardziej dobitnie opisują problem NWO. Z czasem lista ta będzie na bieżąco aktualizowana.


Coś poszło nie tak z „PLANdemią”: K. Schwab, B. Gates, T. Ghebreyesus i inni „łącznicy”, zaczynają obawiać się o swoje życie?

Człowiek ma być „goły i wesoły”. Ma stać się „niewolnikiem” zdanym na łaskę korporacji i służalczych rządów.
Ujawniamy dokument w którym sami masoni wyjaśniają, że symbole na banknocie dolarowym są symbolami masońskimi.
VANGUARD i BlackRock właścicielami prawie wszystkich mediów głównego nurtu Cz.1: „Oni” nie odpowiadają przed nikim.
VANGUARD i BlackRock właścicielami prawie wszystkich mediów głównego nurtu Cz.2: Propaganda „szaleństwa nazistowskiego”.

Nowy Porządek Świata (NWO)? Chcesz wiedzieć czym jest? Mamy dla ciebie garść prawdy. Prawda ta może przewrócić twoje życie.
„Young Global Leaders” czyli szkoła młodych dyktatorów NWO (New World Order). W tle koordynator Klaus Schwab.
„Uzewnętrznienie hierarchii”: NWO nie ma w zamierzeniu stworzenia lepszego świata, dlatego czas się zbudzić i rozpoznać wroga.
Nie popierajmy bezbożnej prasy i pamiętajmy o słowach O. Kolbe: „Cóż powiedzieć o narodzie, który płaci za własne poniżenie?”

Bez prywatności i własności: cywilizacja w 2030 r., według Światowego Forum Ekonomicznego. Publikujemy 8 prognoz dla świata.
Nowy Porządek Świata, czyli: „Jak daleko zaszliśmy, jeśli mówienie prawdy staje się przestępstwem?”
Demaskujemy prawdziwe oblicze Masonerii: „Nie ma zbawienia dla tych, którzy przynależą do masonerii, bo są oni naśladowcami Lucyfera.”
Masoneria oświecona naukami Iluminatów, wykreowała „Tajemnicę Tajemnic” to jest: „«porządek Lucyfera» zastąpi «chaos» Boga”.

Szok historii: publikujemy dwa przemówienia dwóch prezydentów USA. Trump i Kennedy ujawniają globalny spisek.
„Protokoły Mędrców Syjonu” Cz.3: Gwałtowne przemiany i kryzysy powodują, że świat grupuje się w nowe koalicje. (Protokoły 11-24).
„Protokoły Mędrców Syjonu” Cz.2: Gdyby jakieś państwo ośmieliło się nam opierać, wywołamy wojnę światową. (Protokoły 1-10).
„Protokoły Mędrców Syjonu” Cz.1: Wielkie w Małym, czyli bliski jest Antychryst i panowanie diabła na ziemi.

Ujawniamy: „Adrenochrom” to narkotyk o podłożu satanistycznym, wytwarzany z hormonu wyekstraktowanego z szyszynki u dzieci.
J. C. Van Damme szokuje: „Rothschildowie i Rockefellerowie rządzą światem.” Zrozum, że współczesny mainstream żywi się lękiem.
Idea depopulacji połączona z przemysłem szczepionkowym. Czy szczepienia stanowią realne zagrożenie?
NWO: Masa krytyczna przebudzenia wiąże się z każdą kolejną osobą, która zaczyna myśleć.

Władimir Putin ostrzega Europę przed NWO i stwierdza: ,,Bitwa się skończyła. Teraz rozpoczęła się wojna.’’
Za pozornym rządem siedzi na tronie niewidzialny rząd, bez odpowiedzialności przed ludźmi.
Nowy Porządek Świata czyli: ,,problem, reakcja, rozwiązanie.’’
Novus Ordo Seclorum i protokoły Illuminati wdrażające NWO.

Nowy Porządek Świata ostatecznie czeka upadek i zniszczenie.
Agenda 21 Cz.3 Terroryzm, szczepienia i państwo Izrael w tle.
Agenda 21 Cz.2 Chcą użyć wirus Ebola do depopulacji świata.
Agenda 21 Cz.1 Na gruzach obecnego ładu powstanie NWO.

W USA ma znajdować się 800 obozów koncentracyjnych zawierających komory gazowe, krematoria i miliony plastykowych trumien.
Nowy Porządek Świata wymaga osłabienia Polski.
Polska vs Nowy Porządek Świata. 
Unia Europejska współczesną Wieżą Babel.

Fort Detrick przechowuje najbardziej niebezpieczne wirusy, jakie zna nauka. Dodatkowo współpracował on z Laboratorium w Wuhan.
Kontrola społeczeństw Cz.3 KODEKS Illuminati uwieńczony wdrożeniem NWO.
Kontrola społeczeństw Cz.2 NOVUS ORDO SECLORUM.
Kontrola społeczeństw Cz.1 Walka dobra i zła.

Elitarna Organizacja znana jako „Rada Trzynastu”. Publikujemy listę trzynastu rodzin tworzących Deep State i wdrażających NWO.
Rząd nie pożycza pieniędzy na pokrycie dziury budżetowej od banku polskiego (NBP), ale zadłuża naród w Banku Światowym.
Depopulacja to idea powołana na rzecz Nowego Porządku Światowego.
Nowy porządek świata coraz śmielej sięga po Europę.

W USA znajduje się pomnik zawierający „przepis na odbudowanie cywilizacji po zagładzie”. W tym drastyczne ograniczenie populacji.
NWO cz.3 Faszyzm XXI wieku.
NWO cz.2 Grupa Bilderberg to tylko etap wielkiej globalnej agendy.
NWO cz.1 Geneza oraz idea nowego ładu globalnego.