Obce cywilizacje i upadłe anioły Cz.3: Staniesz się wielki, zdobywając pewien okres czasu, który będzie zbyt długi, ale i bardzo krótki.


Drodzy Czytelnicy, Szanowni Państwo, wniosek z trzech artykułów, które poświęciliśmy kwestii obcych cywilizacji oraz upadłych aniołów, prowadzi nas do konkluzji, iż świat duchowy przenika się wzajemnie ze światem materialnym. Otóż istnieją potężne mroczne siły, które posługując się wybranymi ludźmi, dążą do zniewolenia całej ludzkości. I w żadnym wypadku nie jest to fikcja, czy scenariusz filmu, aczkolwiek jest do doskonały materiał na mega produkcję.

„Jeśli prawdą jest, iż zanim nastąpi koniec, powstanie coraz więcej fałszywych proroków, sług antychrysta, jest również prawdą, iż Chrystus Pan przeciwstawi im wciąż więcej swoich sług, wzbudzając nowych apostołów, tam gdzie najmniej się wierzy.”

Przesłanie z 1950 roku do Marii Valtorty.

Szanowni Państwo otrzymaliśmy od was wiele wiadomości w związku z ostatnimi dwoma artykułami, jakie opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej. W zawiązku z tym, dziś publikujemy jeszcze jedną, już ostatnią część serii: „Obce cywilizacje i upadłe anioły”. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie tym tematem i wasze spostrzeżenia, którymi z nami raczyliście się podzielić. Dziękujemy raz jeszcze i przejdźmy do tego, z czym dziś to my chcemy się z wami podzielić.

Dłuższy czas zastanawialiśmy się nad tym, o czym napisać jeszcze w dzisiejszym podsumowaniu. Co będzie współgrać z poruszonymi tematami w pierwszych dwóch częściach serii o obcych cywilizacjach i upadłych aniołach? I tak doszliśmy do wniosku, że w trzeciej części umieścimy kolejne proroctwo, które nawiązuje do czasów ostatecznych, do upadłych aniołów i do walki duchowej, jaka toczona jest od samego początku istnienia aniołów i ludzi.

A zatem, interesujące jest objawienie otrzymane przez stygmatyczkę Marię Julię Jahenny (1850-1941), w którym opisuje pojedynek Chrystusa z szatanem, który miał miejsce, kiedy Chrystus wstąpił do nieba. Wówczas szatan prosił o władzę czynienia cudów. Jednak Pan nie udziela mu jej całkowicie, daje mu tylko pewną część, abyśmy mogli otrzymać większe zasługi z tego powodu, to znaczy z odrzucenia fałszywych cudów i znaków.

Dalej Pan Bóg Mówi do szatana: „Na początku (chrześcijaństwa) nie będziesz działał wielu znaków, (zdziałasz) tylko niektóre”. Wobec protestu szatana Pan mówi: „Nadejdzie czas, na razie daleki, w którym będziesz w posiadaniu wielkiej rzeszy (dusz) na świecie, tak, że twoja część będzie większa od mojej. Staniesz się wielki, zdobywając pewien okres czasu, który będzie zbyt długi, ale jednocześnie będzie bardzo krótki.

Powyższa wizja jest bardzo ważna, ponieważ ukazuje nam, że z czasem potęga szatana, potęga zła, będzie w świecie wzrastać. Jeżeli spojrzymy dziś dookoła siebie, to nie jest trudnym zauważyć, że rzeczywiście wizja ta realizuje się na naszych oczach. A o to, co dalej Mówi Pan: „W czasie, kiedy będziesz zdobywał rzesze, Ja uczynię cuda wybuchowe, oraz trzęsienie ziemi. Stanie się to w czasie, kiedy świat będzie bliski zniszczenia, w czasie, kiedy będziesz cieszył się zwycięstwem bez końca, kiedy prawie każda część świata i cała Europa powstanie (w buncie) jedni przeciw drugim.

Czy zatem powyższe słowa wizji również urzeczywistniają się w naszych czasach? Jeżeli spojrzymy na indoktrynację związaną z ideologią LGBT, gender, multi-kulti, jeżeli spojrzymy na niepokoje społeczne, protesty, wręcz zalążki rewolucji w wielu krajach, to nie ulega wątpliwości, że Europa nie jest już tą samą Europą, jaką jeszcze była kilkanaście lat temu. Obecnie nasz kontynent popada w coraz większy chaos, deprawację, upadek wszelkich wartości. Europa przeistacza się w wielopoziomowy dom publiczny.

Pan Mówi dalej: „W czasie tych ciemności będzie wiele nawróceń, wiele dusz zbłąkanych powróci do mnie ze skruchą.” Następnie Ogień Ducha Świętego mówi do widzącej, iż czas, w którym szatan będzie dominował jako wielki władca: „to czas, w którym obecnie żyjecie”. Tajemniczy dialog jest kontynuowany i szatan mówi: „zniszczę świątynię twoich kaznodziei i w tym miejscu postawię bożki, w ten sposób ci ludzie będą ich adorować. Każda rzecz, która zamieszkuje w pokoju w twojej świątyni, zostanie zniszczona, wyprowadzona na zewnątrz i spopielona przeze mnie”.

Drodzy Czytelnicy, Szanowni Państwo, wniosek z trzech artykułów, które poświęciliśmy kwestii obcych cywilizacji oraz upadłych aniołów, prowadzi nas do konkluzji, iż świat duchowy przenika się wzajemnie ze światem materialnym. Otóż istnieją potężne mroczne siły, które posługując się wybranymi ludźmi, dążą do zniewolenia całej ludzkości. I w żadnym wypadku nie jest to fikcja, czy scenariusz filmu, aczkolwiek jest do doskonały materiał na mega produkcję.


Przeczytaj również:

Obce cywilizacje i upadłe anioły Cz.2: K. Emmerich widziała trzy chóry anielskie, które upadły. Są to duchy zamieszkujące planety.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com