Objawienie dane Patrici Mundrof Cz.1 Ostrzeżenie i znaki.

16 Objawienie dane Patrici Mundrof Cz.1 Ostrzeżenie i znaki
Fot. pixabay.com

[fb_button]

Orędzie Matki Bożej Królowej Świata – objawienie dane Patrici Mundrof, prorokini mieszkającej (za życia) w USA tj. w mieście Phoenix, w  stanie Arizona. Matka Boża objawiała się jej od 1995 roku. Patrici’a Mundrof zmarła kilkanaście dni po wielkiej tragedii narodowej, jaka dotknęła Amerykanów w dniu 11.09.2001r., w postaci zburzenia przez islamskich terrorystów wież Word Trade Center (Światowego Centrum Handlu) w Nowym Jorku, tj. zmarła ostatniego dnia września 2001 roku.

W kwadratowych nawiasach znajdują się dopiski, nie są to zdania wypowiedziane przez Maryję do Pani Patrici Mundrof.

Moje drogie dzieci, celem tej książeczki nie jest to, żebyście bali się Boga, który was bardzo kocha, który was stworzył, lecz pogłębienie waszej wiedzy o tym, co według zapowiedzi ma się zdarzyć tym, którzy odwrócili się od Boga i Jego Praw. Ten Świat złamał każde przykazanie, które Bóg wam dał. Moje dzieci, macie do tego stopnia materialistyczne poglądy, że chcecie wybierać płeć, kolor skóry, oczu, czy włosów u dzieci, które chcecie począć [eugenika i inżynieria genetyczna]. Wzięliście śmierć w swoje ręce przez dokonywanie aborcji, asystowanej śmierci [eutanazji] i śmiertelnych napojów dla ludzi starych. Decydujecie się na rekreowanie zwierząt (klonowanie), a także próbujecie rekreować człowieka.

Wasi naukowcy nie starają się znaleźć środków na choroby zarażające ludzkość, lecz próbują znaleźć [zamienne] organy i członki ciała ludzkiego [transplantacje i hodowla organów do przeszczepów]. Dzieci nie mają szacunku do swoich rodziców, a rodziny rozpadają się. Żyjecie w społeczeństwie nasiąkniętym zbrodniami i brudem moralnym (nieczystościami). Ludzie stawiają się ponad wszystkim i uczą swoje dzieci samolubstwa [np. poprzez tzw. „bezstresowe ich wychowanie”, które całkowicie wypacza im psychikę i zabija w nich szacunek do innych osób], kochania pieniędzy i rzeczy tego Świata. Małżeństwa między kobietą, a mężczyzną stają się zagrożone [przez małżeństwa homoseksualne dopuszczalne np. w Holandii, czy też przez tzw. związki partnerskie, które legalizuje się lub próbuje się zalegalizować w Polsce i innych krajach Zachodu], jest coraz więcej rozwodów i coraz łatwiej je otrzymać.

Wielu uprzyjemnia sobie życie w grzechu i w związkach pozamałżeńskich. Wojny stały się powszednie – tak dużo nienawiści i gwałtu. Każdy rządzący chce być przywódcą tego Świata. Tak nie może być dalej!!! Dlatego Ja chcę abyście wiedzieli, co stanie się ze Światem takim, jakim go znacie teraz i także byście od teraz zaczęli żałować za swoje grzechy. Korzystajcie często z Sakramentu Spowiedzi Świętej i Komunii Świętej. Odprawiajcie Msze Święte i uczestniczcie w nich z Jezusem. Żyjcie przykazaniami danymi przez Boga, czytajcie Ewangelię i głoście ją innym. Pouczajcie innych o swoim Kościele, Bogu i Jego przykazaniach.

Czyniąc to teraz, możecie być uchronieni od kary, która ma wkrótce spaść na ludzkość. Moje dzieci, proszę was nie trzymajcie tej książeczki u siebie, lecz rozdawajcie jej powielane egzemplarze [oraz propagujcie i rozgłaszajcie jej treść] przyjaciołom, krewnym, a także swoim wrogom. Dawajcie ją także tym, których nawet nie znacie. Wielu nie będzie mogło zrozumieć tego, co jest tu napisane. Wielu nie będzie chciało w to uwierzyć. Moje dzieci, musicie uchronić od zguby wiele dusz, tak wiele, na ile was stać. Moje dzieci, kiedy ujrzycie zdarzenia podane poniżej wiedzcie, że czas Wielkiego Ostrzeżenia będzie bardzo blisko.

Trzęsienia ziemi, drżenia ziemi, powodzie, wybuchy wulkanów, także tych nieczynnych od wielu lat. Zmiany pogody, zimno tam gdzie było gorąco i gorąco tam gdzie było zimno, wzrost surowości pogody i skrajnych zjawisk atmosferycznych, głód, susza oraz brak wody. Wzrost zabójstw i przestępczości [To negatywne zjawisko społeczne także już zaczęło występować – dla przykładu, w 2010 roku, w USA pierwszy raz od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wzrosła przestępczość kryminalna i to, od razu, o kilkanaście procent w skali roku. Natomiast w Polsce, przestępczość w samych tylko szkołach od 2004r. do 2010r.,  podwoiła się].

Wojny, pogłoski o wojnach, zamachy, pokazy siły. [To, abstrahując od wojny w byłej Jugosławii, Kuwejcie, Iraku oraz Afganistanie, także już się wypełniło lub wypełnia się teraz, na naszych oczach: Rewolucja Egipska oraz Jemeńska, a także wojny domowe w Libanie i Libii w 2011 roku, rozpoczęte w 2012 roku wojny domowe w Syrii i Mali, Pomarańczowa Rewolucja na Ukrainie w 2013 roku, wojna rosyjsko – ukraińska, która rozpoczęła się w 2014 roku od aneksji Krymu i która trwa nieprzerwanie do dzisiaj. Ponadto, potyczki militarne pomiędzy Izraelem, a Palestyną, które ponownie nasiliły się w roku  2014 i obecna (pozorowana) wojna koalicji „Państw Zachodu” z tzw. „Państwem Islamskim” (ISIS vel ISIL alias Daesh).

Szkody i straty w uprawach i zbożach. [Ten znak, jako jedyny, czeka jeszcze na realizację, ale kwestia jego wypełnienia się jest tylko sprawą czasu i może się to dopełnić w każdej chwili]. Padanie populacji zwierząt, choroby. [Ten znak także już zaczął się realizować, tj. choroba wściekłych krów BSE w 1996 roku, ptasia grypa H5N1 w 2003 roku, świńska grypa A/H1/N1 w latach 2009/2010 itp. choroby, w wyniku, których setkami milionów trzeba była ubijać zwierzęta i zakopywać je w dołach z wapnem lub palić, aby powstrzymać pomór bydła, ptactwa i trzody chlewnej oraz szerzenie się zarazy].

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

This article has 2 Comments

  1. wszystko ładnie pieknie 🙂 a WTC niezniszczyli islamscy terrorysci 😉 pozfro dla kumatych 🙂

Comments are closed.