Objawienie dane Patrici Mundrof Cz.2 Wielki cud.

17 Objawienie dane Patrici Mundrof Cz.2 Wielki cud
Fot. youtube.com

[fb_button]

Nim przejdziemy do dalszego relacjonowania objawienia, jakie otrzymała Patricia Mundrof, opiszemy w kilki zdaniach, na czym ma polegać ostrzeżenie. Otóż w jednym momencie każdy człowiek na naszej planecie zostanie poddany indywidualnemu osądowi, bez względu na to gdzie będzie się wówczas znajdował, dosłownie czas zatrzyma się. Wszyscy zobaczą swoje grzechy i winy z takiej perspektywy, z jakiej widzi je sam Bóg. Na koniec każdy zostanie nazwijmy to przeznaczony albo do czyśćca albo do piekła albo do nieba.

Jednak nikt nie uda się w te miejsca z tego względu, że jest to ostrzeżenie i po tej wizji każdy człowiek jak gdyby powróci do swojego ciała i będzie dalej żyć, ale już z tą świadomością, że został na dany moment osądzony. Jest to ogromne miłosierdzie ze strony Boga, ponieważ jeżeli ktoś zostanie osądzony i skierowany do piekła, to wówczas po powrocie do swojego życia, będzie mógł je odmienić, tak by w przyszłości trafić w inne miejsce.

Przy tej okazji należy dodać, że owego ostrzeżenia wiele osób nie przeżyje. Otóż winy i grzechy u niektórych ludzi są tak ciężkie i straszne, że gdy tylko je dostrzegą w pełnej formie a następnie otrzymają wizje piekła, wówczas część z nich po powrocie do ciała umrze lub oszaleje, ponieważ ich świadomość nie udźwignie tej strasznej wizji. To też Maryja nawołuje do tego aby nie czekać na owe OSTRZEŻENIE ponieważ nie każdemu będzie dane je przeżyć. Oczywiście nie wiemy czy owe ostrzeżenie w ogóle będzie miało miejsce, jednak bezczynne czekanie tylko po to, aby się przekonać czy rzeczywiście taka wizja dojdzie do skutku jest postawą, która może nieść ze sobą opłakane konsekwencje.

Orędzie Matki Bożej Królowej Świata – objawienie dane Patrici Mundrof, prorokini mieszkającej (za życia) w USA tj. w mieście Phoenix, w  stanie Arizona. Matka Boża objawiała się jej od 1995 roku. Patrici’a Mundrof zmarła kilkanaście dni po wielkiej tragedii narodowej, jaka dotknęła Amerykanów w dniu 11.09.2001r., w postaci zburzenia przez islamskich terrorystów wież Word Trade Center (Światowego Centrum Handlu) w Nowym Jorku, tj. zmarła ostatniego dnia września 2001 roku.

W kwadratowych nawiasach znajdują się dopiski, nie są to zdania wypowiedziane przez Maryję do Pani Patrici Mundrof.

Dzieci, w ciągu jednego roku od doświadczenia „OSTRZEŻENIA”, przez każdego z was, będzie wam dany „ZNAK” od Boga. Tym znakiem będzie „WIELKI CUD”, jakiego nigdy jeszcze nie widziano. „Wielki Cud” ukaże się we wszystkich miejscach gdzie kiedykolwiek było objawienie Jezusa, czy też Moje (Matki Bożej). Będzie to trwały, niezniszczalny „Znak” dla całego Świata, który będzie zwracał uwagę, a rozpoznanie jego będzie świadczyło o tym, że pochodzi On od Boga. Środki informacji [telewizja, prasa, radio, Internet itd.] będą wszędzie pracowały normalnie, ale życie, po „Ostrzeżeniu”, zmieni się zupełnie.

Sprawy będą się toczyły w wolniejszym tempie, niż obecnie. Ludzie, będąc świadomi „Ostrzeżenia” i nadchodzących zdarzeń, będą bardziej roztropni w swoim działaniu i będą się tak pilnować, że życie będzie szło lepszą drogą. Środki [masowego] przekazu będą pozwalały ludziom poznać „Wielki Cud” i jego zdarzenie. Kamery pozwolą [natomiast] przesłać jego obraz we wszystkie strony Świata. W czasie trwania „Wielkiego Cudu” wielu będzie cudownie uzdrowionych. W odpowiednim czasie będzie przepowiedziane wam nadejście tego cudu. Czas ten pozwoli środkom masowego przekazu [mediom] na przygotowanie się do transmisji. Tym samym – również ludzie będą mieć czas na udanie się do miejsc Naszych objawień, aby wziąć udział w przygotowaniach do Niego poprzez modlitwy i udział w Mszach Świętych.

„Wielki Cud” pozostawi trwały „Znak”, aby Świat mógł to zobaczyć w dowolnej chwili. To będzie „Znak” dany przez Samego Boga Ojca Wszechmogącego. On uczyni to dla cudownej Miłości do Swoich dzieci. Wielu znajdzie się w stanie mistycznej mgły, nie wiedząc, co robić, gdzie iść i jak szukać pomocy? To będzie sposobność, aby pomóc waszym bliźnim wrócić do Kościoła, jak również uczyć ich miłować siebie nawzajem. Otwórzcie serca dla swego bliźniego. W tym czasie, będzie wiele nawróceń, ale również będą i tacy, którzy odrzucą „Ostrzeżenie” i pójdą swoją drogą. W tym czasie, ukaże się [także] wielu fałszywych proroków, pochodzących od złego, którzy będą próbowali innych zawrócić z „Bożej Drogi”, pragnąc zwabić ich dokonywanymi przez siebie cudami i uzdrowieniami, tak, aby skusić ludzi do królestwa złego.

Po ukazaniu się „Wielkiego Cudu” będzie czas pokoju i ciszy. Nie traćcie [jednak] swej czujności, bo nadejście kary i ucisku będzie wtedy [bardzo] bliskie. Nie ustępujcie w swych modlitwach i poświęceniach, bo musi się wypełnić to, co napisano w Biblii. Trzymajcie swój dom w porządku ducha i módlcie się, żeby złagodzić nadchodzące kary.

Drogie dzieci, to będzie bardzo poważny i trwożący serca czas dla wszystkich ludzi na Świecie. Kary mogą być złagodzone, lecz wielu będzie cierpiało lub umrze z powodu zła na Świecie i waszych grzechów. Bezpiecznymi schronami będą Kościoły, zakony, katedry, domy i miejsca, gdzie Jezus i Ja (Maryja) objawiamy się Bożym Dzieciom, miejsca gdzie Bóg jest miłowany, szanowany i wielbiony. Mówię wam to, abyście podążali za jasnym światłem, które prowadzić będzie do tych wyznaczonych miejsc schronienia. Będzie również wiele innych miejsc. Wasi włodarze [prezydenci, premierzy, ministrowie, sekretarze stanu, gubernatorzy, kongresmeni, parlamentarzyści itp.] planują utworzyć jeden, ogólnoświatowy rząd.

Wybuchnie wiele wojen, które wtedy zostaną powstrzymane. I wtedy wasz jeden, światowy rząd powie wam, że wszystko jest dobrze, że wszystkie kraje żyją w pokoju i nie będzie już więcej wojen. Wasz klimat i pogoda zmienią się, a ziemia będzie drżeć i wstrząsać się. Będzie wiele trzęsień ziemi i sztormów, jakich nigdy wcześniej nie widziano. Erupcje wulkanów zaczną występować jedna za drugą, powodując dużą utratę życia zarówno niewinnych jak i też złych ludzi [w pewnym momencie, dym i pył pochodzący z wulkanicznych wyrzutów magmy/lawy będzie tak gęsty, że atmosfera Ziemi nie będzie nadążać z samooczyszczaniem się, co z kolei spowoduje, iż będzie wtedy panować permanentna szarówka, a tarcza słoneczna będzie widoczna tylko w ogólnym zarysie.

Pył wulkaniczny będzie się unosił w powietrzu przez około 3 lata, a tym samym, do Ziemi będzie wtedy docierać tylko znikoma ilość promieni słonecznych, co wywoła tzw. „zimę nuklearną” (bardzo, ale to bardzo silne mrozy na całym Globie Ziemskim. Na przykład, w Europie, w lecie temperatura będzie wtedy osiągać nie więcej niż +5 stopni Celsjusza, a zimą będzie taki mróz, jaki teraz notuje się na Syberii). Znikoma ilość światła słonecznego zatrzyma również procesy fotosyntezy roślin, które zaczną wtedy umierać, co wywoła, w dalszej konsekwencji, również klęskę głodu na Świecie.

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl