Ordo Luris: chrześcijanie prześladowani aż w 128 krajach.


16 Ordo Luris chrześcijanie prześladowani aż w 128 krajach


[fb_button]

,,Żyjemy w okresie największych prześladowań w historii chrześcijaństwa!’’

Ks. Prof. Piotr Mazurkiewicz.

Jednym ze znaków zbliżającej się apokalipsy, czy też czasów końca, czasów przełomu po między tym, co obecne a tym, co przyszłe jest prześladowanie wyznawców chrześcijaństwa na ogromną skalę. Ostatni raport zdaje się potwierdzać ów znak, otóż wykazuje on, że obecnie aż w 128 krajach naszego globu dochodzi do prześladowania chrześcijan. To plasuje tę religię na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ten wyznacznik. Ordo Luris alarmuje, że sytuacja ta z czasem będzie jeszcze bardziej ewoluować i obejmować swoim zasięgiem i te kraje, w których obecnie chrześcijanie są teoretycznie wolni.

Raport zatytułowany ,,Prześladowanie chrześcijan. Czas na reakcję na ludobójstwo.’’ Analizuje zjawisko represjonowania wyznawców wiary chrześcijańskiej i zauważa, że jeszcze w roku 2007 odnotowano 102 kraje, w których dochodziło do skrajnych zjawisk anty chrześcijańskich, dziś jest to już 128 państw a zatem wzrost jest widoczny, skala także poszerzona o kolejne instrumenty represji, jak chociażby media, publicystyka, manipulacja informacyjna, szerzenie kłamstw i półprawd. Należy także odnotować upadek zarysowujący się od wewnątrz instytucji Kościelnej, której poczynania także wpływają negatywnie na odbiór Kościoła Rzymsko Katolickiego.

Raport z roku 2015 ujawnia skalę prześladowań. Otóż za przyznanie się do wiary chrześcijańskiej życie straciło około 105 tysięcy ludzi. Ten bestialski proces jest po pierwsze sterowany odgórnie, w wielu miejscach za przyzwoleniem władzy, lub wręcz represje względem chrześcijan są narzucane przez władzę a także po drugie ruchy od dolne, czyli działalność negatywnie nastawionych grup społecznych, fundacji także przy biernej postawie polityków. Wygląda to tak jak gdyby obecnie chciano dosłownie zamordować wiarę w Jezusa z Nazaretu i doprowadzić do usunięcia jej z powierzchni tej ziemi i serc każdego człowieka.

Prześladowania jednak te nie ograniczają się do mordu, to jest pewnego rodzaju kulminacja prowadzonych represji. Prześladowania to także dyskryminacja prowadzona, na co dzień, czyli stwarzanie realnych trudności w wykonywaniu czynności w pracy, problemy z uzyskaniem potrzebnych dokumentów, pozwoleń niezbędnych na przykład do założenia własnej działalności gospodarczej. Kraje najbardziej negatywnie nastawione do Wiary w Jezusa z Nazaretu to przede wszystkim Korea Północna, Erytrea, Somalia, Jemen, Afganistan, Iran, Irak, Sudan a także Syria.

,,Zbliżająca się dwuletnia obecność Polski w gronie członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (2018-2019) daje naszemu rządowi ogromne możliwości, ale jednocześnie czyni nasz kraj szczególnie odpowiedzialnym za los chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Wydaje się, że Polska, jak mało, który kraj, jest wezwana do tego, by podjąć energiczne działania na rzecz ustanowienia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ Międzynarodowego Trybunału Karnego ad hoc, do osądzenia zbrodni ludobójstwa, których dopuszcza się Daesh.’’

To podsumowująca opinia Ordo Luris. Czy jest ona słuszna to inne pytanie, ponieważ umiejętność realnego działania ONZ w dzisiejszych czasach jest co najmniej wątpliwa. Mało tego, można zastanowić się czy ONZ ma chęć podejmować działania na rzecz obrony życia wielu prześladowanych chrześcijan na naszym globie. Pamiętajmy, jeżeli przez te wszystkie dziesięciolecia prowadzono jedynie płytkie posunięcia w tej materii, często kamuflując prawdę, to czy coś się zmieni w przeciągu dwóch lat?

Ogrom apostazji w Holandii. Zamknięcie tysiąca Kościołów.

[fb_button]


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. flickr.com