Piramida Cheopsa Cz.1 Geneza nazwy i poszukiwanie odpowiedzi.

18 Piramida Cheopsa Cz.1 Geneza nazwy i poszukiwanie odpowiedzi
Fot. flickr.com

[fb_button]

Piramida Cheopsa to sformułowanie, które chyba każdy kiedyś usłyszał, jednym zapadło ono w pamięć inni o tym zapomnieli. Dziś przypomnimy, czym jest owa tajemnicza konstrukcja, przyjrzymy się piramidzie Cheopsa, która dla wielu badaczy stanowi wciąż nie odkryty sekret, dla innych piramida Cheopsa to centrum wielu teorii spiskowych oraz hipotez zakładających, iż ta konstrukcja stanowi element globalnego mechanizmu obronnego naszej planety przed czynnikami zewnętrznymi, a zatem czynnikami przebywającymi gdzieś w odmętach kosmosu, czynnikami, które w swoim wyznaczonym czasie mogą zagrozić istnieniu naszej planety.

Obiekt ten jest uznawany za jeden z siedmiu cudów świata, a na pewno jest jak już wcześniej wspomniałem, budowlą tajemniczą, nieodgadnioną i nieustannie zaskakującą badaczy. W ramach uzupełnienia należy dodać, iż w skład kompleksu w Gizie wchodzą trzy piramidy. Najbardziej znaną i rozpoznawalną jest właśnie piramida Cheopsa, pozostałe to piramidy Chefrena oraz Mykerinosa. Oficjalnie uznaje się, iż piramida powstała za czasów Faraona Khufu, czyli Cheopsa, który rządził Egiptem około 4500 lat temu, jednak z drugiej strony wiele faktów przeczy powyższemu przekonaniu i donosi, iż piramida Cheopsa powstała jeszcze przed panowaniem tego władcy, a zatem jej pochodzenie wywodzi się z zupełnie innej epoki.

Obecnie nawet sami egiptolodzy bardzo często podkreślają, iż piramida Cheopsa nie powstała za panowania tego Faraona ani też nie powstała na polecenie tegoż władcy. Zatem, na jakiej podstawie owa nazwa na dobre przylgnęła do tej tajemniczej budowli? Otóż nie ma konkretnych dowodów na potwierdzenie tej hipotezy. W całej piramidzie badacze nie odnaleźli żadnych hieroglifów to potwierdzających. Jest to, co najmniej dziwne, ponieważ faraon, który zapoczątkowałby tak wielką budowlę a następnie ją ukończył chciałby uwieńczyć swoje imię dla przyszłych pokoleń.

Historia z piramidą Cheopsa w głównej mierze opiera się na odkryciu z roku 1837 dokonanym przez badacza Howarda Vysea. W piramidzie znalazł on kartusze z wypisanym imieniem: ,,Chufu’’ co miało świadczyć iż piramidę zbudowano za czasów Cheopsa, jednak gdyby dokładniej i baczniej przyjrzeć się dowodom, to wówczas odkryjemy iż napis ten został prawdopodobnie sfałszowany przez samego odkrywcę czyli Vysea, pragnącego rozgłosu. Stwierdzono jednoznacznie, iż napis posiada znaki, które za czasów panowania faraona Cheopsa jeszcze nie istniały. Kolejnym dowodem jest po prostu błąd ortograficzny umiejscowiony w samym napisie.

Kolejnym i ostatecznym dowodem przeczącym tezie o faraonie Cheopsie jako twórcy i pomysłodawcy piramidy jest odkrycie z roku 1850. Wówczas Jean-Pierre Mariette wykopał w pobliżu piramidy stellę, podbudowaną dla uczczenia prac nad świątynią poświęconą Izydzie. Z umieszczonego bezpośrednio na niej tekstu możemy dowiedzieć się, że piramida już stała, podczas gdy Cheops budował ową świątynię. Zatem konkluzja może być jedna a mianowicie to nie za czasów Cheopsa wybudowano piramidę, w związku, z czym na razie nie wiemy, kto i tak naprawdę, kiedy oraz w jakim celu stworzył tę konstrukcję. Jedno jednak jest pewne, powód musiał być bardzo ważny, skoro zdecydowano się na stworzenie tego kompleksu piramid. Być może chodziło o trwałe przesłanie dla przyszłych pokoleń lub samych cywilizacji, tego nie możemy wykluczyć.

Ktoś może powiedzieć, iż celem budowania tego typu konstrukcji było po prostu pochowanie w niej Faraona, a zatem był to grobowiec. Tak w większości przypadków rzeczywiście ma to odzwierciedlenie w rzeczywistości, natomiast piramida w Gizie stanowi tutaj wyjątek. W samej piramidzie faktycznie odnaleziono sarkofagi, były one jednak puste i zaplombowane. Jeżeli założymy, iż w między czasie zostały one zrabowane, to wówczas powstaje pytanie, po co złodzieje ponownie dokładnie zaplombowali sarkofagi? We wszystkich piramidach wchodzących w skład kompleksu w Gizie nie znaleziono ciał oraz nie znaleziono nic, co wskazywałoby, iż budowle te miałaby służyć kiedykolwiek jako grobowce. Są to rzeczy fascynujące i budzące ciekawość, na szczęście istnieją odpowiedzi i opiszemy je w kolejnych artykułach poświęconych tej tajemniczej budowli i samemu kompleksowi w Gizie.

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.