Piramida Cheopsa Cz.3 Konotacje i zależności kosmiczne.

20 Piramida Cheopsa Cz.3 Konotacje i zależności kosmiczne
Fot. maxpixel.freeqreatpicture.com

[fb_button]

Dziś ostatnia trzecia cześć artykułów poświęconych Piramidzie Cheopsa i całemu kompleksowi w Gizie. I tak na wstępie należy przypomnieć to, co zostało opisane wczoraj a mianowicie ta wielka piramida jest zlokalizowana w centrum kontynentalnym masy lądu stałego naszej planety. Jeżeli weźmiemy pod uwagę również i usytuowanie pozostałych piramid kompleksu w Gizie to dostrzeżemy pewne ciekawe zależności matematyczne. Wierzchołki trzech piramid tworzą trójkąt Pitagorejski, którego stosunek boków wynosi 3:4:5. Do ciekawostek należy również zaliczyć to, że piramida Cheopsa o końca lutego do połowy października nie rzuca w południe żadnego cienia.

Kolejne interesujące informacje to te, które opisują osiadanie tego obiektu. Otóż przez 5000 lat piramida Cheopsa osiadła o około 0,01 metra, natomiast najnowsze współczesne budowle mają tendencję do osiadania w ciągu 200 lat o około 0,1 metra, zatem różnica jest spora. Kąt pochylenia ścian bocznych piramidy względem podłoża wynosi dokładnie 51 stopni i 17 minut i nie jest to zwykłe pochylenie, ponieważ dzięki tym wartościom raz w ciągu doby, wraz z ruchem obrotowym naszej planety, jedna ze ścian piramidy ustawia się niemal prostopadle do płaszczyzny ekliptyki, w której krążą wszystkie planety naszego Układu Słonecznego. Czyżby kolejny przypadek i niezamierzone działanie?

Płaszczyzna ta jest równoległa do linii łączącej naszą dzienną gwiazdę a zatem Słońce z potężnym źródłem promieniowania, jakie nie tak dawno odkryto w centrum naszej galaktyki. Innymi słowy możemy opisać to i w ten sposób, że raz na dobę ściana południowa piramidy Cheopsa całą swą powierzchnią zbiera promieniowanie płynące do nas z głębin wszechświata. Są to informacje zadziwiające, zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę różnicę, która istniała po między starożytnymi o obecną technologią. Oczywiście owa różnica jest kreowana przez naukowców, ponieważ liczne dowody i najnowsze odkrycia przeczą tej tezie. Mało tego okazuje się, że w wielu przypadkach starożytni wiedzieli znacznie więcej a niżeli współcześni badacze i naukowcy.

Wokół piramidy Cheopsa krąży obecnie wiele legend i teorii, które w gruncie rzeczy mijają się z rzeczywistością i są jedynie osadem zbierającym się i narastającym przez setki lat. Otóż nie jest prawdą to, iż kąty piramidy dzielą deltę Nilu na dwie równe części, ani również i to, że jest ona zegarem słonecznym, pokazującym pory i długość roku, nie jest również prawdą fakt, że piramida ta została wybudowana przez obce cywilizacje. Można ten wątek badać i rozwijać gdyż jest wysoce ciekawy, jednak jest to nadal hipoteza a nie teza. Natomiast do ciekawszych spostrzeżeń należą niewątpliwie odkrycia Ericha von Danikena, związane z wymiarami i ciężarem niektórych części piramidy.

Wysokość piramidy podniesiona do dziesiątej potęgi jest równa średniej odległości naszej planety od Słońca, jak również to, że masa sarkofagu podniesiona po piętnastej potęgi jest równa masie Ziemi. Czy jednak jest to czysta numerologia oparta jedynie na przypadku? Cóż tego póki, co nie wiemy, można jedynie spekulować, jedno jest jednak tutaj pewne, piramida Cheopsa to zbiór milczących kamieni, które przez tysiące lat widziały bardzo wiele. Skrywają one prawdę i przesłanie jakie twórcy tej piramidy chcieli przekazać przyszłych pokoleniom a przede wszystkim przyszłym cywilizacjom, które zamieszkają ziemię.

Reasumując temat piramidy Cheopsa można jeszcze dodać, że dzięki nowoczesnej technice ustalono, iż puste przestrzenie wewnątrz piramidy stanowią około 10 procent objętości. Człowiek zdołał spenetrować jak na razie około jednego procenta tejże objętości, a zatem pozostało jeszcze dziesięć razy tyle. Można tutaj pokusić się również i o taką hipotezę, że właśnie te puste przestrzenie mogą być kluczem do rozwiązania tajemnicy i przeznaczenia piramidy Cheopsa. Cały kompleks w Gizie to temat rzeka i jeszcze nie raz poruszymy ten właśnie temat na naszej stronie. Poruszymy go pod wieloma względami, jednak zawsze z chęcią odnalezienia prawdy i odpowiedzi.

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.