Plan trzech wojen światowych Cz.2: cele III Wojny Światowej, według planu masona Alberta Pike.


Posłuszeństwo wobec duchów szatańskich może spowodować śmierć w ogniu z wyroku Boga. Decyzja o twym losie należy do Ciebie! Być może nauczając Czystej Prawdy Bożej utracisz ziemskie życie, ale zrozum, że śmierć za prawdę o Bogu jest początkiem prawdziwego życia, a nie jego końcem. Potwierdza to ten werset z Ewangelii wg Św. Mateusza (10.39): „Ten, kto znajdzie życie swoje, utraci je, a kto straci życie swoje dla mnie, odnajdzie je”.

Cele III Wojny Światowej, wg planu gen. Alberta Pike: III Wojna Światowa ma doprowadzić do zniszczenie wszystkich religii – głównie Religii Mojżeszowej, Chrześcijaństwa oraz islamu. Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury illuminati pomiędzy politycznymi syjonistami [Izraelem i bezwarunkowo popierającymi to państwo Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz ich sojusznikami], a liderami świata islamu.

Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, że islam (islamski świat arabski i perski) oraz polityczny syjonizm wzajemnie się zniszczą. W tym samym czasie inne państwa (przede wszystkim z Europy), ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego – cyt.:

[Wcześniej] wypuścimy nihilistów [osobniki gardzące wszelkimi normami społeczno – obyczajowymi i depczące wszelki prawa, zarówno Boskie, to jest Dekalog i Pismo Święte, jak i też ludzkie, to jest kodeksy i normy moralno – etyczne] oraz «uruchomimy» ateistów i za ich przyczyną sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm [przejawiający się poprzez zdziczenie obyczajów, upadek wszelkich wartości moralnych, anarchię, totalną nędzę, masowe bezrobocie, powszechne upadki firm, załamanie sektora bankowo – finansowego, krach na giełdach papierów wartościowych, olbrzymie podatki itp.].

To wszystko, w całym tym horrorze wojen i kataklizmu socjalnego, wykaże jasno i dobitnie narodom [negatywny] efekty absolutnego ateizmu, [który jest źródłem] pochodzenia zdziczenia i najbardziej krwawych orgii.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów, będą eksterminować [niszczyć i mordować w samoobronie] owych niszczycieli cywilizacji, a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie.”

Trzeba także zwrócić uwagę na jeden istotny aspekt tego szatańskiego planu. Jest to tylko plan – nie jest to proroctwo Boga. Jest oczywiste, że plan szatana nie będzie w całości zrealizowany. Jedynie proroctwa Boże są realizowane w 100%. Tuż po II Wojnie Światowej umieszczono fałszywy Izrael w Palestynie, na morzu krwi niewinnych Palestyńczyków. Nie zapłacono im żadnej rekompensaty za zagrabione ziemie, czy za utratę najbliższych, wymordowanych przez chazarskich „Żydów”, którzy za Holokaust wymusili na Niemcach olbrzymie odszkodowanie.

Celem planu było i jest nadal utworzenie fali zbrodni, koniecznej do wywołania światowego potępienia państwa Izraela przez wszystkie państwa świata i wywołania w ten sposób III Wojny Światowej – w tym celu może zacząć się niebawem ujawnianie przez Iluminatów (masonów stopni 30-33) wszystkich zbrodni syjonistyczno – masońskich dokonanych przez masonów niższej rangi, to jest stopni 1-29, dokonanych przez nich dzięki kontrolowaniu mediów, show biznesu, giełd, banków centralnych i komercyjnych oraz skorumpowanych polityków.

Chodzi o to, aby Świat znienawidził Izrael za te zbrodnie, których niewątpliwie dopuścili się syjoniści i za karę wsparł wrogów Żydów, czyli państwa islamskie, aby obydwie strony dysponowały porównywalnymi siłami militarnymi i proporcjonalnym poparciem społeczności międzynarodowej, a tym samym, aby były w stanie toczyć długą i wzajemnie ich wyniszczającą wojnę.

Szatan i jego siły ściśle kontrolują wszelkie partie, giełdy, władze, sektor finansowo – monetarno – bankowy, organizacje polityczne i armie. W ten sposób siły szatana inicjują, a następnie koordynują, prowadzą i nadzorują przebieg wszystkich istotnych wydarzeń światowych. Podobnie, jak to miało miejsce w czasie II Wojny Światowej, moce szatańskie zawsze stoją po obu stronach barykady, czyli to siły szatana zwyciężają, a nie siły polityków, wojsk, czy patriotów.

Ludzkość nie ma szansy, aby samemu przeciwko nim wygrać, czy uzyskać cokolwiek przeciwnego owej kontroli, jak wolność, czy sprawiedliwość. Plan zakłada zniszczenie w pierwszej fazie syjonistów (Żydów i ich zwolenników) i ukaranie ich za zbrodnie, jakich dopuścili się przeciwko ludzkości (za lichwę, krachy finansowe, szerzenie w masmediach pornografii, rozwiązłości seksualnej, promowanie rozwodów i zdrad małżeńskich oraz ruchów LGBT, ogłupianie młodzieży popkulturą, promowanie roznegliżowanej mody w postaci skąpych strojów kąpielowych, sukienek mini, głębokich dekoltów, obcisłych leginsów itp.).

Szatan namówił do tego Żydów (spod znaku masonerii), obiecując im w zamian za to: Wielki Izrael, Jerozolimę, wieczne rządy na całej Ziemi oraz wszystkie bogactwa materialne tego Świata, a oni wykonali jego plan w 100%!

Ale to zwykłe kłamstwa szatana, bo w rzeczywistości śmierć i piekło będą ich nagrodą. Oto nagroda szatana dla nich za wierną mu służbę. Zapomnieli głupcy, że szatan jest odwiecznym oszustem i wszelkie jego obietnice, to zwykłe kłamstwa. Skoro siły szatana kontrolują wszystkie strony, to we wszystkich państwach już działają agitatorzy w celu ujawniania tych zbrodni. Szatan najpierw sam namówił satanistów do takich zbrodni i do służenia mu w zamian za obietnicę wiecznej sławy i wiecznych rządów, a teraz sprzeda swe sługi (oszuka, jak zawsze) i poświęci je w imię swoich własnych celów.

Donald Trump właśnie zaczyna ujawniać wiele zbrodni nasienia węża – głównie pedofilię, co nie czyni go dobrym prezydentem, ponieważ ewidentnie jest on nadal po stronie szatana oraz tych członków nasienia węża (sekta Chabad Lubawitcz), które dąży do ostatecznej wojny z Bogiem. Znany wielu z Was, David Icke ujawnia olbrzymią ilość takich sekretów zwłaszcza w temacie pedofilii.

Jakoś nikt nie powstrzymuje tych informacji i jeszcze mu włos z głowy nie spadł. Jest on nawet zapraszany do telewizji i udziela mnóstwa wywiadów! Upadli aniołowie karząc pedofilów, banksterów, lichwiarzy i wichrzycieli wojennych mogą pozować na „dobrych chłopców”, ponieważ zaprowadzą jakiś tam porządek, ale ceną uwolnienia ludzkości od syjonistów będzie materializm w formie czipa i wzięcia znaku bestii „666” na czoło i rękę.

Lucyferianie mogą oszukać miliony Chrześcijan i może nastąpić masowa rzeź zbrodniarzy, a także bunt przeciwko Bogu za rzekomo niesprawiedliwe traktowanie upadłych aniołów i samego szatana. Dlatego powstają ostatnio piosenki, których ostrze jest skierowane przeciwko Bogu. Są one tworzone najprawdopodobniej pod nadzorem upadłych aniołów, którzy już się zaczynają użalać na „niesprawiedliwość” Boga oraz filmy, w których szatan jest „dobrodusznym, mądrym i miłosiernym” facetem.

Przeniesienie (w dniu 14.05.2018 roku) przez prezydenta USA – Donalda Trumpa amerykańskiej ambasady z Tel – Awiwu do Świętego Miasta Jerozolimy, co de facto oznacza uznanie tej metropolii za stolicę Izraela, stanowi początek tego procesu, który ma ostatecznie (wg lucyferian) doprowadzić do zniszczenia państwa Izrael oraz islamu. Siły demoniczne manipulują i organizują w chwili obecnej takie właśnie działania.

Kto wie, czy potępienie przez ONZ uznania Jerozolimy za stolicę Izraela nie jest początek separacji USA od reszty świata. W ten sposób świat może się podzielić w kwestii poparcia dla Izraela. Zwróćmy także uwagę na to, że plan szatana zakłada efektywne wykorzystanie Chrześcijaństwa w III Wojnie Światowej, a następnie unicestwienie tej religii. Jeszcze nikt Chrześcijaństwa nie zniszczył i nie zniszczy, chociaż Kościół przejdzie swoją „Drogę Krzyżową” na drodze do swojego oczyszczenia.

Tymczasem Bóg nigdy z nikim nie przegrał i z szatanem na pewno też nie przegra. Plan wywołania III Wojny Światowej jest więc planem skazanym (w jakiejś części, a może nawet w całości) na fiasko. Jeżeli szatan przegra, to zastanówmy się, w którym momencie realizacji tego planu. Przegrana oznacza, że ów plan na pewno spotka klęska. Ciekawe jest proroctwo o 10-ciu królach zawarte w Apokalipsie Św. Jana (17,12- 13):

A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę [na jeden miesiąc czasu ludzkiego] wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.”

Wiele wskazuje na zmianę rządów syjonistycznych w „białych krajach” na inne rządy. Czy nowe rządy będą lepsze? Na pewno nie. Mamy więc wiele poszlak, ale nawet sataniści nie wiedzą na 100%, co i kiedy się wydarzy. Dopiero rozwinięcie się wydarzeń ukaże nam więcej. Nie zapominajmy, że praktycznie w każdej chwili może nastąpić ujawnienie się 2 proroków (Henocha i Eliasza), może nastąpić „Porwanie Kościoła” i ewakuacja wybranych do nowych „Arek Ocalenia”, czyli „wymarsz na pustynię”.

Ujawnienie się dwóch proroków zdemaskuje resztę kłamstw szatana. Ale, co nastąpi jako pierwsze i kiedy to nastąpi? – tego nikt, poza Bogiem, nie wie. Uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela, w tym właśnie kluczowym czasie, nie ma żadnego innego znaczenia, poza oficjalną prowokacją krajów i ludów islamu. Jest to wielki ruch przeciwko Bogu – właścicielowi wzgórza Syjon. A to pokazuje nam jasno, komu w rzeczywistości służy prezydent Donald Trump.

Zajrzyjmy do jeszcze jednego dzieła lucyfera, to jest przeczytajmy „Protokoły Mędrców Syjonu”, których treść napawa wielu czytelników przerażeniem, a z których zostało przytoczonych parę cytatów w niniejszej części opracowania. Niezwykła perfidia tego szatańskiego dzieła przekracza wszystkie znane nam granice moralne i etyczne. Część planu szatana ujawnia, że Chrześcijaństwo jest prowadzone przez masy pozbawione iluzji wobec Chrześcijaństwa, którego – cyt.:

Boskie duchy, formujące Chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.”

Tekst ten ujawnia nam, że obecnie istnieją duchy prowadzące Chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, czyli szatan sam ujawnia swoją kontrolę nad Chrześcijaństwem za pomocą przejętego Watykanu. I niestety, wydaje się, iż obecnie kontrolerem Chrześcijaństwa z ramienia belzebuba rzeczywiście jest ekumeniczny Watykan papieża Franciszka, a ono same naprawdę zdaje się być pozbawione jakiegokolwiek rozsądnego kierunku biblijnego i podzieliło się (pod nadzorem takich duchów) na ponad 4 tyś. wyznań, frakcji i odłamów rzekomo wielbiących Boga.

Tymczasem, Bóg i Jego Prawo zostały zupełnie odrzucone, a Chrześcijaństwo nie ma żadnego pojęcia o tym, czym jest Zbawienie i Królestwo Boże. Nie oznacza to, że wszyscy Chrześcijanie zostaną potępieni przez Boga i zgładzeni. Oznacza to, że nadejdzie czas, kiedy Bóg przeprowadzi Sąd na Chrześcijaństwie i usunie z niego owe zwodnicze duchy oraz usunie także świadomych fałszywych nauczycieli, nazywanych kąkolem w Ewangelii wg Św. Mateusza. Kąkol zostanie zebrany oraz spalony ogniem. Jest to w pełni zasłużony wyrok dla szatańskich sług, które mieszają w Kościele Chrześcijańskim. Ewangelia wg Św. Mateusza (13, 24-30):

Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który sieje dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie zasnęli, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czyż nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol?

A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: Nie! Abyście wybierając kąkol nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwu rosnąć razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zawieźcie do mojej stodoły”.

Jest to bardzo dosadne i wręcz przerażające ostrzeżenie skierowane do tych, którzy świadomie uczą fałszywych nauk i doktryn pośród ludzi dobrej woli. Co jest najważniejsze, pszenica uzyska (jeśli będzie żałować) przebaczenie i zbawienie pomimo błędnego (nie ze swojej winy) wielbienia Boga i grzesznego stylu życia w nieposłuszeństwie wobec Bożych Przykazań.

Ale kąkol, głównie nasienie węża, zostanie całkowicie zniszczony. Jeżeli posiadasz więc pewną funkcję w Kościele i widzisz oczywiste błędne nauki oraz zmuszanie „pszenicy” do grzechów bałwochwalstwa, a nic nie robisz, aby to przerwać – zastanów się nad Bożym Sądem i zacznij pracować dla Boga.

Posłuszeństwo wobec duchów szatańskich może spowodować śmierć w ogniu z wyroku Boga. Decyzja o twym losie należy do Ciebie! Być może nauczając Czystej Prawdy Bożej utracisz ziemskie życie, ale zrozum, że śmierć za prawdę o Bogu jest początkiem prawdziwego życia, a nie jego końcem. Potwierdza to ten werset z Ewangelii wg Św. Mateusza (10.39): „Ten, kto znajdzie życie swoje, utraci je, a kto straci życie swoje dla mnie, odnajdzie je”.

Autor tekstu pierwotnego nieznany, korekta i uzupełnienie Piotr NVS.


Przeczytaj również:

Plan trzech wojen światowych Cz.1: Albert Pike otrzymał szatańską wizję, wprowadzenia ludzkości do Nowego Porządku Świata.


Autor: Piotr NVS.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *