Planetoida Boskiej sprawiedliwości. Polska mistyczka ostrzega świat.,,Nawet na biegunach ziemia wrzeć będzie i bulgotać. Wody oceanów zakolebią się i wyleją wielkimi falami ku niebu. Wówczas to ziemia zmieni swoje miejsce, góra będzie na dole a dół u góry. Będziecie widzieć tą kometę w przeciągu dwóch tygodni, nim uderzy w ziemię. Ponadto wiadomo, że gorączkowe wysiłki tych, którzy starają się uniknąć kolizji, będą bezskuteczne. Czy wasi naukowcy znajdą sposób, by zatrzymać kulę zbawienia i sprawiedliwości? Nie, bo Ojciec Odwieczny pokieruje tą kulą. Jedynymi skutecznymi sposobami, by udaremnić uderzenie kuli zbawienia są modlitwa, pokuta i zadośćuczynienie.’’

Zofia Nosko. Polska mistyczka. Wizja z dnia 21 VIII 1983 roku.

Upadek tego meteorytu lub planetoidy do oceanu spowoduje gigantyczne fale, które wedle przepowiedni będą na tyle wysokie i potężne, że zmiotą prawie całą Danię z powierzchni Ziemi tak, iż Morze Północne połączy się z Morzem Bałtyckim. Rosja, w wyniku III Wojny Światowej, na długo pogrąży się w kryzysie gospodarczym i chaosie konfliktów wewnętrznych, które ją wtedy ogarną, ponadto utraci ona swoje Ziemie w Azji na rzecz Chin i Japonii oraz część swoich zachodnich Ziem w Europie na rzecz Polski.

Proroctwa na XXI wiek. III Wojna Światowa, Silna Polska, upadek asteroidy.

Muzułmanie, którzy również zaatakują Europę w trakcie III Wojny Światowej początkowo będą wychodzić zwycięsko z tej wojny i praktycznie zabiorą sobie całą Europę Zachodnią, Południową i Środkową (Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Grecję, południową Francję, kraje byłej Jugosławii, Bułgarię, Austrię, wschodnie Węgry, Szwajcarię, Czechy i Słowację), a ponadto: Australię, Afrykę Północną i Środkową oraz znaczne obszary w Azji.

W dalszej kolejności imigranci muzułmańscy sprowokują wybuch okrutnej i krwawej wojny domowej w zachodniej części Niemiec. Niemniej jednak, w drugiej fazie wojny, w wyniku kontrofensywy wojsk północnej Francji, muzułmanie przegrają całkowicie. W pewnym momencie, bowiem (po przełomowej „Bitwie Narodów” pod Ulm w Niemczech), szala wojny przechyli się na korzyść Francuzów i innych europejskich państw, które pójdą wreszcie po rozum do głowy, to jest uzmysłowią sobie, iż liberalna polityka multi-kulti była tragicznym błędem.

Państwa zachodniej Europy zrozumieją, że przyzwolenie na zalewanie Europy, od drugiej połowy 2015 roku całymi falami zradykalizowanych religijnie Arabów było totalną pomyłką, gdyż w ten sposób wpuścili oni do Europy także muzułmańskiego „konia trojańskiego” i terrorystów z ISIS. Jako ciekawostkę należy dodać, iż nie będzie już wtedy żył prawie żaden homoseksualista, socjalista, anarchista, komunista, liberał i ateista oraz prawie żadna feministka, gdyż oni wszyscy, jako pierwsi padną ofiarą islamskiej nienawiści i ich terroru.

Proroctwa i znaki czasu zapowiadające globalne przemiany.

Muzułmanie wycofujący się z Europy wykażą więcej litości i zrozumienia dla tradycyjnego modelu rodziny oraz Chrześcijan, którzy tak, jak i oni są monoteistami, niż dla tych, którzy nie wierzą w nic oprócz pieniędzy, Marksa i wypaczonego w formie (źle pojmowanego) równouprawnienia płci. Pod koniec wojny, wyniszczona Francja poprosi, prawie nietkniętą działaniami militarnymi, a tym samym bogatą, Polskę o pomoc w wyganianiu muzułmanów z Europy i w wyzwalaniu naszego kontynentu oraz Afryki i Azji od islamistów.

,,Nawet na biegunach ziemia wrzeć będzie i bulgotać. Wody oceanów zakolebią się i wyleją wielkimi falami ku niebu. Wówczas to ziemia zmieni swoje miejsce, góra będzie na dole a dół u góry.’’

Zofia Nosko. Polska mistyczka. Wizja z dnia 21 VIII 1983 roku.

Wedle przepowiedni, Polska pomoże stanąć Europie na nogi. W międzyczasie, to jest pod koniec III Wojny Światowej, nastąpi tak zwana druga Wielka Katastrofa Kosmiczna i dokona się przebiegunowanie biegunów magnetycznych Kuli Ziemskiej. Wykończony, wykrwawiony i wyniszczony Świat zostanie po raz kolejny oczyszczony i ukarany za grzechy. W cierpieniach i ogniu umrą wtedy kolejne rzesze ludzi. Przebiegunowanie w wielu rejonach naszego Globu spowoduje, bowiem nagły i drastyczny wzrost temperatury.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com