Pochówki zaginionej rasy w hrabstwie Doddridge: Prof. Ernest Sutton uważa to odkrycie za cenny dowód na istnienie rasy gigantów.

Udostępnij

Skłaniam się do stwierdzenia, że przed potopem istniała cywilizacja o wiele bardziej rozwinięta technologicznie aniżeli współczesna cywilizacja. Ten rozwój cywilizacji na poziomie technologicznym doprowadził do znacznej brutalizacji życia społecznego. Ponad to przed potopem rozkwitał kult „złych duchów”, kulty „satanistyczne”, i szeroko pojęty „okultyzm”. To wszystko i wiele więcej, o czym po prostu nie wiemy, doprowadziło do potopu.

Kara nadejdzie albowiem zrodzą się na ziemi giganci, ale nie z ducha, lecz z ciała i będzie wielki gniew na ziemi, ale ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zepsucia. A teraz powiedz swojemu synowi Lamechowi, że ten, który mu się urodził, jest naprawdę jego synem. Daj mu na imię Noe.”

Fragment z „Księgi Henocha” zatytułowany: „Apokalipsa Noego”.

Latem 1930 roku ukazała się seria artykułów prasowych opisujących najbardziej sensacyjne odkrycie: rasę gigantycznych istot odkrytych z dwóch kurhanów w hrabstwie Doddridge w Wirginii Zachodniej. Według Clarksburg Daily Exponent z 15 czerwca 1930 roku, w artykule zatytułowanym: „Dwa prehistoryczne kopce indian znalezione w pobliżu Morgansville”, kopce znajdowały się na farmie Benjamina Zahna w Morgansville, 19 kilometrów na zachód od Salem. Artykuł wspomina, że profesor Ernest Sutton z Uniwersytetu w Salem prowadził wykopaliska.

Uważa się, że konkretne plemię lub rasa, która zamieszkiwała tę część stanu, składała się z osobników o wysokości od siedmiu do dziewięciu stóp.”

Fragment powyższego artykułu.

Artykuł wyjaśnia również, że drugi kopiec miał dziesięć stóp wysokości i około sześćdziesięciu stóp średnicy (trzy metry wysokości i 18 metrów średnicy), z trzema pochówkami, z których jeden był człowiekiem mierzącym wzrostu siedem stóp, sześć cali (228,6 cm wysokości), pochowanym w pobliżu środka kopca i starannie pokrytym płaskimi kamieniami. Inny szkielet z tego samego kopca jest opisany jako: „hermetycznie zamknięty w skrzynce z gliny”.

Inny artykuł, zatytułowany: „Salem Professor Discovers Huge Skeletons in Mounds” ukazał się w Charleston Gazette 15 czerwca 1930 roku. Według Gazette, kopce zawierały szkielety bardzo wysokich ludzi. Prof. Ernest Sutton, szef wydziału historii Salem College, uważa to odkrycie za cenny dowód na istnienie rasy gigantów, którzy zamieszkiwali tę część Zachodniej Wirginii ponad 1000 lat temu.

W tym właśnie artykule ponownie wspomniano o pochówkach z dwóch kopców. Pomiary wskazały, że miały od siedmiu do dziewięciu stóp wysokości (2,1 do 2,7 metra wysokości). Ponownie wspomniano również o pochówku zapieczętowanym w glinie, z podaniem pomiaru. Interesujące jest również i to, że według Prof. Ernesta Suttona, przy szkieletach odnaleziono liczne pisma zapisane w nieznanym języku.

To jednak nie koniec, otóż pisma te miały trafić do Muzem Smithsonian. Tam poddano je analizie i tłumaczeniu, jednak wyniki tych właśnie prac już nie ujrzały światła dziennego. Najnowsze informacje w tej kwestii podają, że ostatnia „dostawa” pism do Muzem Smithsonian miała miejsce nie tak dawno, bo w 2015 roku. Nie ulega zatem wątpliwości, że temat gigantów, jest tematem szalenie istotnym, ale równie szalenie ukrywanym przed społeczeństwem.

W tej właśnie sprawie napisaliśmy już artykuł w 2019 roku pod tytułem: „Muzem Smithsonian przechowuje a następnie niszczy szczątki Biblijnych Gigantów w celu zachowania oficjalnej wersji historii”. Wszystkim zainteresowanym polecamy tę właśnie publikację, ponieważ opisuje ona bardziej wnikliwie sprawy związane z gigantami, poniżej zamieszczamy link:


Źródło: http://globalne-archiwum.pl/muzem-smithsonian-przechowuje-a-nastepnie-niszczy-szczatki-biblijnych-gigantow-w-celu-zachowania-oficjalnej-wersji-historii/

Reasumując Szanowni Państwo napiszę, że skłaniam się do stwierdzenia, że przed potopem istniała cywilizacja o wiele bardziej rozwinięta technologicznie aniżeli współczesna cywilizacja. Ten rozwój cywilizacji na poziomie technologicznym doprowadził do znacznej brutalizacji życia społecznego. Ponad to przed potopem rozkwitał kult „złych duchów”, kulty „satanistyczne”, i szeroko pojęty „okultyzm”. To wszystko i wiele więcej, o czym po prostu nie wiemy, doprowadziło do potopu.


Przeczytaj również:

Publikujemy „Apokalipsę Noego” z „Księgi Henocha”. Biblijni Giganci, potop i odstępstwo to wszystko się w niej zawiera.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.