Polska pod pręgierzem Nazizmu i Komunizmu dziś globalizmu.

4 Polska pod pręgierzem Nazizmu i Komunizmu obecnie globalizmu.
Fot. youtube.com

[fb_button]

1 września roku 1939 nastąpił rzeczywisty koniec II Rzeczypospolitej. Tego właśnie dnia wojska hitlerowskie przekroczyły granicę naszego kraju, jednocześnie dopuszczając się ataków z morza oraz z powietrza. Do trzydziestego dziewiątego roku propaganda polska brzmiała jednogłośnie tak: ,,Jesteśmy silni i niezwyciężeni.’’ Typowa manipulacja, głoszenie poglądów,

które są niezgodne z rzeczywistością. Otóż Polacy są Narodem silnym i niezwyciężonym, jednak bardzo często w historii bywało tak, że Polska cierpiała przez rządzących, którzy niczym na folwarku toczyli między sobą spory a racja stanu była gdzieś na dalszym miejscu. Wówczas nasi sąsiedzi wykorzystywali tę oto sytuację do rozbiorów, ataków i grabieży.

W momencie upadku, niewoli i niesprawiedliwości kolejny raz politycy wygłaszający piękne, ale zarazem puste mowy odchodzili w cień a na ich miejsce powstawał Polski Naród i bronił Polskiej Ziemi. Można napisać, że to, co zaprzepaścili rządzący, odzyskiwali zwykli obywatele. Dziś można analogicznie doszukiwać się podobnej sytuacji, kiedy niektórzy przedstawiciele Polskiego sejmu wyjeżdżają do władców innych Państw, by prosić je o pomoc w…. No właśnie, w czym? W ponownym sięgnięciu po władzę? Mało tego, o pomoc prosi się często kraje, które nie tak dawno dokonały rabunku i zniszczenia Rzeczypospolitej. Szaleństwo by w rzekomej obronie ojczyzny zwracać się o pomoc do kogoś, kto w przeszłości ją niszczył i w zasadzie robi to nadal jednak nie w sposób otwarty i militarny, lecz po przez finanse i bestialską ekspansję gospodarczą.

Wojenną tragedię Polski przypieczętowały wydarzenia września 1944 roku, kiedy to w naszym kraju zatriumfował nowy tyran i jego ciemne siły ustroju komunistycznego pod patronatem Stalina. Po takich tragicznych doświadczeniach Polska nie może już żyć a tym bardziej myśleć w izolacji. Nieświadoma, nieprzygotowana na przyszłość Polska dość przecierpiała, pod terrorem komunizmu, w sąsiedztwie nazistowskich obozów zagłady, w których zginęło wielu Polaków. Dziś trzeba podkreślać, że były to obozy Nazistowskie na terenie Polski a nie Polskie obozy. Na marginesie należy dodać, że w ostatnich latach mamy do czynienia ze skrajnym zakłamywaniem historii, co gorsza, zawsze kosztem naszego narodu. Przypadek? Z pewnością nie, jest to element globalnej gry prowadzonej przeciw naszemu narodowi, przeciw naszym wartościom i naszej kulturze.

Wielki globalnym konglomerat oświeconych zwanych także masonami, Iluminatami lub globalistami, jest w gruncie rzeczy sterowany i kierowany przez narzędzia ciemności. Tak, może brzmieć to dość skrajnie, szczególnie dla tych osób, które wierzą w materię i świat widzialny. Dlatego dla przykładu napiszmy, iż powodem, dla którego Niemcy rozpoczęły eksterminację Żydów była postawa Himmlera, człowieka, który dosłownie sterował Hitlerem. Otóż Heinrich Himmler był okultystą, i w czasie jeden ze swoich wizji, otrzymał polecenie od swojego duchowego przewodnika, aby poświęcić jak największą liczbę przedstawicieli narodu Żydowskiego w zamian, za co Hitler i jego ówczesna agenda śmierci miały otrzymać wsparcie ze strony… no właśnie… Ze strony istot pochodzących ze świata duchowego.

Powróćmy jednak do meritum, otóż ów globalny konglomerat zła od kilku lat przystąpił do światowej mobilizacji. Drodzy czytelnicy, to nie jest wymysł jakiegoś futurysty. Na temat masonerii krążyły w świecie przeróżne mity. Obecnie w prasie oraz wszelkich mediach głównego nurtu opanowanych przez przedstawicieli globalistów skrupulatnie omija się tematy Masonerii, Iluminatów czy tego typu organizacji, panuje zmowa milczenia. Odbrązowienie masonerii nie jest ani łatwym, ani popularnym zadaniem w dzisiejszych czasach.

W gruncie rzeczy temat masonerii to temat tabu, otóż masoneria podobnie jak diabeł, wolą działać z ukrycia, wówczas można osiągnąć więcej. Zawsze tak było, tajemnica, niewiedza, sekrety pomagały ludziom lub całym stowarzyszeniom realizować wyznaczone cele. Najlepiej było, jeśli nikt nawet nie wiedział o istnieniu tej czy tamtej organizacji. Stąd są to tajemne bractwa i sekretne zakony. Dziś wiele dowodów wypłynęło na jaw, ale z założenia tego typu organizacje to organizacje cienie.

W XXI wieku nasz kraj znalazł się pod bardzo mocny ostrzałem globalizmu a w zasadzie idei globalizmu. Filozofia rozmycia kulturowego tak zwane multi-kulti, czy brak spójności narodowej to obecnie domena elit. Polska jako jeden z nielicznych narodów zachował jedność tak pod względem etnicznym jak i kulturowym. Łączy nas historia, krew, wyznanie, kultura, patriotyzm i wiara w nasz kraj. Tego typu postawy nie podobają się chociażby UE, ponieważ są one sprzeczne z duchem globalizmu. Dlatego też drodzy czytelnicy spoglądajmy z uśmiechem na twarzy w kierunku Brukseli jednak przy okazji pamiętajmy, że Bruksela to nie jest Polska.

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

This article has 2 Comments

    1. ja to odbieram jako pewien sygnał, dla mnie UE to dobry pomysł ale nie zgadzam się na to co obecnie się tam przeprowadza.

Comments are closed.