Polska suwerenność jest zagrożona: Sylwia Spurek dopuściła się zdrady stanu? Skrajnie niebezpieczne zapisy w antypolskiej rezolucji PE.


Takiego zapisu jeszcze nigdy wcześniej w historii nie było, ponieważ sama definicja praworządności w unii europejskiej to coś skrajnie niezdefiniowanego, dlatego pojęcie to z pewnością zostanie przekształcone w narzędzie finansowego terroryzowania poszczególnych państw w tym Polski na wniosek posłani z Polski. Skandal. Drodzy Czytelnicy każdy powinien się przebudzić, ponieważ w najbliższych latach bitwa o wolną Polskę wkroczy w decydujący etap i albo wyjdziemy z tej bitwy zwycięsko jako wolny naród albo poniesiemy porażkę i stracimy suwerenność.

Na ulicach Francji ludzie są bici, mają miejsce liczne aresztowania a nawet dochodzi do śmierci niewinnych osób. Protestujący zostają siłą spacyfikowani i wynoszeni z sądów. Przeciwko obywatelom Republiki wyprowadza się wojsko i żandarmerię. Nikomu jednak z europosłów francuskich nawet przez myśl nie przeszło, aby donosić na swój kraj w Parlamencie Europejskim, ci ludzie wiedzą, że wolność i suwerenność narodu polega na wewnętrznym załatwianiu wszelkich spraw w dobie debaty. Jednak nie w Polsce.

Nasz kraj w historii cechował się niezwykłą walecznością i heroizmem, jednak, jeżeli spojrzymy wnikliwiej w zapisy historii to zauważymy także pewnego rodzaju gen zdrady narodowej, który także towarzyszył Rzeczpospolitej, przez co wielokrotnie doprowadzał do tragicznych wydarzeń w Polsce. Podobnie jest i dziś, jednak obecnie zdrada stanu jest bardzo łatwa do zidentyfikowania ze względu na media, których przed dzieciątkami lat a także setkami lat nie było.

Zatem dziś chcemy piętnować chamską zdradę stanu, do jakiej dochodzi na naszych oczach a ma ona związek z niektórymi politykami z polski a także gremiami europejskimi. Po pierwsze działania Senatu pod przewodnictwem Marszałka Tomasza Grodzkiego są niekonstytucyjne i prowadzą do wprowadzenia chaosu w Rzeczpospolitej po przez konsultowanie POLSKIEGO PRAWA Z PRZEDSTAWICIELAMI OBCYCH NARODÓW.

Jest to rzecz niedopuszczalna i haniebna. Czy wyobrażacie sobie sytuację, w której polscy politycy przybywają do parlamentu Niemieckiego i mówią tam, co należy przyjąć w ich państwie jako prawo a co należy odrzucić? Zatem, czy przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz tak zwanej Nowej Lewicy mają jeszcze świadomość tego, czym jest suwerenność państwa? Bo jeżeli nie, to mamy do czynienia ze skrajnym niedouczeniem, wręcz głupotą. Jeżeli jednak ci sami politycy wiedzą doskonale, co czynią, wówczas mamy do czynienia z jawną zdradą stanu.

Jednak, czym jest zdrada stanu? Czy to przejaw zabijania własnej ojczyzny i podcinania korzeni narodu? Tak, jednak to nie wszystko, ponieważ zdrada stanu prowadzi często do ubezwłasnowolnienia danego narodu i przejęcia nad nim kontroli. Takie sytuacje miały miejsce w przeszłości, także w Polsce. Dlatego należy raz jeszcze podkreślić, że działania polskiej opozycji są skandaliczne i uderzają w fundamenty Rzeczpospolitej. Działania Tomasza Grodzkiego kruszą struktury Polskiego Państwa, co może doprowadzić do upadku w perspektywie kilku lat.

Droga objęta przez posłów Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Nowej Lewicy może poszczycić się wieloma działaniami na rzecz szkody Rzeczpospolitej, do listy należy dodać najnowsze osiągnięcie pani europoseł Sylwii Spurek. Otóż to na jej wniosek, wprowadzono samobójczy zapis do rezolucji unii europejskiej w sprawie praworządności w Polsce, de facto rezolucji skrajnie zakłamanej i negatywnie nastawionej do naszej Ojczyzny, zapis nawołujący do uzależnienia wysokości funduszy europejskich względem praworządności w poszczególnych krajach.

Takiego zapisu jeszcze nigdy wcześniej w historii nie było, ponieważ sama definicja praworządności w unii europejskiej to coś skrajnie niezdefiniowanego, dlatego pojęcie to z pewnością zostanie przekształcone w narzędzie finansowego terroryzowania poszczególnych państw w tym Polski na wniosek posłani z Polski. Skandal. Drodzy Czytelnicy każdy powinien się przebudzić, ponieważ w najbliższych latach bitwa o wolną Polskę wkroczy w decydujący etap i albo wyjdziemy z tej bitwy zwycięsko jako wolny naród albo poniesiemy porażkę i stracimy suwerenność.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. en.wikimedia.org


 

This article has 1 Comment

Comments are closed.