„Pozostało trzech papieży”. „Nie «koniec świata», ale «koniec czasów».” „To co jeszcze powstrzymuje zło, jest przy życiu. To papież Benedykt.”


Jak wyjaśniają egzegeci M. Polla oraz G. Marletta: „Wiele interpretacji poświęcono tej tajemniczej jednostce. Według niektórych Ojców Kościoła, jak Tertulian, «Katechon», czyli siłą mającą «powstrzymać» nadejście Antychrysta, miał być Cesarz Rzymski, który przy pomocy swych instytucji oraz prawnego i cywilizacyjnego dziedzictwa uniemożliwiłby przez jakiś czas nadejście totalnego chaosu. Podobnie też Święty Tomasz z Akwinu, podejmując tę myśl utożsamiał «ową przeszkodę» z rzymskością oraz Kościołem jako jej przedłużeniem. Lecz po jej usunięciu Antychryst ukaże się w świecie w całej pełni.”

„Zostało tylko trzech.” Stwierdziła Conchita. Jej matka Aniceta, podniosła ze zdziwieniem głowę i powiedziała: „O czym ty mówisz?” Na to Conchita odparła: „To, co słyszysz, że zostało tylko trzech papieży… Powiedziała mi to Maryja Dziewica.” Na te słowa Aniceta wypaliła: „Znaczy to, że nadchodzi koniec świata?” Conchita odpowiedziała: „Dziewica nie powiedziała «koniec świata», ale «koniec czasów».” Aniceta zaniepokojona tym, co usłyszała, zapytała: „To nie to samo?” Jednak dziewczynka nie miała gotowych odpowiedzi i podsumowała krótko: „Czy ja wiem?”

3 Czerwca 1963 roku, gdy nadeszła wiadomość o śmierci papieża Roncallego, Conchita podała dalsze szczegóły w tej sprawie. Przekazał je niemiecki pielgrzym Albrecht Weber, który tamtego dnia znajdował się w domu wizjonerki i który w 1993 roku opublikował swe świadectwo w książce: „Garabandal”. Conchita potwierdziła matce, że pozostało jedynie trzech papieży, lecz tym razem dodała coś więcej: „Nie policzyła jednego z przyszłych papieży”.

Dziewczynka wyjaśniła, że Dziewica nie brała pod uwagę jednego z nich, ponieważ: „będzie rządził Kościołem przez krótki czas”. To nowe objawienie na temat krótkiego pontyfikatu znajduje potwierdzenie u innych świadków. Placido Ruiloba Arias, po rozmowie odbytej z Conchitą w czerwcu 1963 roku, zanotował to w swych zapiskach, zachowanych w archiwum fundacji Hogar de la Mandre w Santander. Potwierdziła to również matka Nieves Garcia.

Zatem według tego, co twierdzi Conchita, po Benedykcie XVI będziemy u „końca czasów”, niemniej ze znakiem zapytania, czy po jego ustąpieniu, czy po jego śmierci. I teraz można tu zacytować mocne słowa wypowiedziane przez Edsona Glaubera, wizjonera z Itapirangi, podczas objawień 16 lutego 2018 roku w Vigolo (Bergamo):

„Matka Boża powiedziała mi, że czasy są bardzo trudne. Jak mówiłem w Amazonii, teraz powtarzam wam. To co jeszcze na trochę powstrzymuje zło, jest przy życiu. To papież Benedykt. Lecz gdy Papież Benedykt umrze… biedna ludzkość! Mogę to powiedzieć z całą szczerością. Gdy Papież Benedykt odejdzie… biedny Kościół i biedna ludzkość!”

Jest to wyraźna aluzja do opisu Świętego Pawła dotyczącego tajemniczej postaci: „Tego, kto powstrzymuje Antychrysta.” (Tak zwanego Katechon):

Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywane jest Bogiem lub co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem.

Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, a wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus Zgładzi tchnieniem swoich ust.

2 Tes 2,3-7.

Jak wyjaśniają egzegeci M. Polla oraz G. Marletta: „Wiele interpretacji poświęcono tej tajemniczej jednostce. Według niektórych Ojców Kościoła, jak Tertulian, «Katechon», czyli siłą mającą «powstrzymać» nadejście Antychrysta, miał być Cesarz Rzymski, który przy pomocy swych instytucji oraz prawnego i cywilizacyjnego dziedzictwa uniemożliwiłby przez jakiś czas nadejście totalnego chaosu. Podobnie też Święty Tomasz z Akwinu, podejmując tę myśl utożsamiał «ową przeszkodę» z rzymskością oraz Kościołem jako jej przedłużeniem. Lecz po jej usunięciu Antychryst ukaże się w świecie w całej pełni.


Przeczytaj również:

Ujawniamy wizję daną Tomaszowi przez Boga w 2019 r. Wizja ta odsłania kolejne fragmenty Apokalipsy nt. Bestii i jej rogów.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com