Próba wypaczenia historii i przerzucenia winy za wszelkie zbrodnie II Wojny Światowej z Niemiec na Polskę.


Ciągłe wzmianki w mediach o „polskich obozach zagłady” i „polskich obozach koncentracyjnych” są przykładem jawnego antypolonizmu. Podczas gdy w rzeczywistości istniały tylko i wyłącznie niemieckie obozy koncentracyjne założone i prowadzone przez niemieckich nazistów na okupowanych ziemiach polskich. Dlatego sprzeciwiamy się tego typu kłamstwom historycznym, ponieważ przenoszą one odpowiedzialność za te obozy na Polaków.

„Wszyscy Polacy znikną ze świata. (…) Istotne jest, aby wielki naród niemiecki uważał za swoje główne zadanie zniszczenie wszystkich Polaków.”

Heinrich Himmler.

Walka o prawdę historyczną nadal trwa i prędko się nie zakończy, jeżeli kiedykolwiek się zakończy. Szanowni Państwo wydaje się, że niektórzy antypolscy artyści, tak zwani celebryci dezinformacji publikują swoje kłamstwa i propagandę na temat II wojny światowej, w których to kłamstwach nieustannie oczerniają i atakują Polskę i Polaków. Jaki jest ich prawdziwy cel? Stwierdzenie, że Hitler został zmuszony do wojny z Polską przez Polskę? Oczywiście jest to absurdalnie szalone i obłudne po tym jak dokonano aneksji Austrii i Czechosłowacji, jednak taki obraz historyczny kreuje się za zachodzie Europy, także przy użyciu pożytecznych idiotów.

Polacy kochają swoją wolność i niezależność. Niestety nasza Ojczyzna znajduje się pośrodku dwóch żądnych władzy gigantów. Absolutnie absurdalne jest zrzucanie winy na prostych, kochających pokój ludzi, którzy przez stulecia musieli znosić wielokrotne najazdy i prześladowania ze strony swoich sąsiadów, jak to jest historycznie udokumentowane, to też nie możemy sobie pozwolić na milczenie i zakłamywanie prawdy.

Kiedy Rzeczpospolita Obojga Narodów utraciła w 1795 roku ostatnie ślady niepodległości i pozostawała pod zaborami przez 123 lata, Polacy zostali poddani germanizacji pod panowaniem pruskim, a później niemieckim oraz rusyfikacji na terenach zaanektowanych przez cesarską Rosję. To wszystko było wystarczającym powodem, aby Polacy nie witali na swojej ziemi Niemców kwiatami i radosnym wiwatowaniem. Niemców, którzy jako pierwsi ogłosili, że bombardowanie polskich miast, jest formą „wyzwolenia”. Jakie to sarkastyczne!

Te kłamstwa na temat Polaków są wykorzystywane przez Niemców lub sympatyków nazistów do wybielania ich poglądów na haniebną historię Niemiec, a zwłaszcza reżim terroru ustanowiony przez państwo niemieckie w Polsce. Przedstawiając Polaków jako naród inicjujący II wojnę światową, młodemu społeczeństwu niemieckiemu i innym naiwnym czytelnikom na całym świecie daje się uzasadnienie dla inwazji na Polskę jako słuszne.

Hipokryzja jest również widoczna w dalszych wydarzeniach. Otóż obecnie panuje przekonanie, że coś takiego jak szaleństwo morderstw na Polakach nie istniało, wręcz przeciwnie, inwazja niemiecka, była „niezbędna” dla ekspansji niemieckiej na wschód. Przedstawione powyżej wydarzenia historyczne sprawiły, że Polacy nie ufają swoim sąsiadom. Wydaje się jednak, że obecnie niemieccy neonaziści mają wyjaśnienie wszystkiego bez patrzenia w lustro, usprawiedliwiając w ten sposób własne postępowanie przy okazji obwiniając Polskę i Polaków.

Jednym z dobitnych historycznych przykładów polonofobii było „polakożerstwo” (ang. Devouring of Poles), był to termin używany w XIX wieku na określenie działań podejmowanych w celu zdławienia polskiej kultury, edukacji i religii, a tym samym eliminacji Polaków z życia publicznego i ziemi. Innymi słowy, celem było nie tylko wymordowanie narodu Polskiego, ale także zatarcie po nim jakichkolwiek śladów.

Działania historyczne Niemiec ujawniają potężny antypolonizm obejmujący zbrodnie, których celem było podporządkowanie sobie państwa polskiego do fizycznej eksterminacji narodu polskiego. Podczas II wojny światowej, kiedy część polskiego społeczeństwa była przedmiotem nazistowskiej polityki ludobójstwa, niemiecki antypolonizm doprowadził do kampanii masowych mordów. Na ziemiach Polskich nasi zachodni sąsiedzi dokonywali ludobójstwa i trzeba to wyraźnie ukazywać.

Heinrich Himmler powtórzył dekret Hitlera: „Wszyscy Polacy znikną ze świata. (…) Istotne jest, aby wielki naród niemiecki uważał za swoje główne zadanie zniszczenie wszystkich Polaków.” I teraz należy podkreślić, że wśród grup, które obecnie najczęściej są wrogo nastawione do Polski i Polaków, są Niemcy, żydowscy syjoniści, a także organizacje żydowskie, pro-nazistowscy sympatycy ukraińscy oraz niektórzy rosyjscy politycy lub partie polityczne.

Ciągłe wzmianki w mediach o „polskich obozach zagłady” i „polskich obozach koncentracyjnych” są przykładem jawnego antypolonizmu. Podczas gdy w rzeczywistości istniały tylko i wyłącznie niemieckie obozy koncentracyjne założone i prowadzone przez niemieckich nazistów na okupowanych ziemiach polskich. Dlatego sprzeciwiamy się tego typu kłamstwom historycznym, ponieważ przenoszą one odpowiedzialność za te obozy na Polaków.


Przeczytaj również:

Wojna Koreańska mogła zapoczątkować III wojnę światową. USA planowało użycie broni jądrowej.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com