Problemy finansowe rodziny Rothschild i chwiejne NWO.


18 Problemy finansowe rodziny Rothschild i chwiejne NWO


[fb_button]

„Pozwólcie mi kontrolować podaż pieniędzy w państwie, a nie będzie mnie obchodzić, kto tworzy jego prawa”.

Amsel Bauer Mayer Rothschild. Rok 1838.

Lord Jacob Rothschild oficjalnie przyznał, że idea nowego porządku światowego w ostatnim czasie uległa wyraźnemu załamaniu. Dodatkowym problemem dla samej rodziny Rothschild jest raport sporządzony przez RIT Capital Partners z roku 2016, który to raport przestrzega przed dłuższym okresem zawirowań finansowych rozciągających się bezpośrednio nad imperium rodu Rothschild. Po zapoznaniu się z raportem RIT Lord Jacob przestrzegł swoich akcjonariuszy o zaistniałym ryzyku. Wystosował do nich pismo, w którym możemy między innymi przeczytać.

,,W tym czasie wstrząsów i niepewności, które rysują się przed nami na horyzoncie unikanie ryzyka jest tak samo ważnym priorytetem, jak dążenie do zysków.’’

Według raportu sporządzonego przez RIT, Rothschild oraz jego rodzina stali się obiektem zainteresowań licznych grup zewnętrznych. Zainteresowanie obejmuje również ochronę aktywów finansowych jak i działanie samego Banku inwestycyjnego, nad którym pieczę sprawuje owa rodzina. Problemy finansowe czy też zawirowania, jakie dotykają finansowy konglomerat stworzony przez kilka pokoleń rodziny Rothschild negatywnie wpłyną na działania mające na celu bardziej spójną integrację UE, stworzenie wspólnej armii a w dalszej kolejności utworzenie rządu światowego. W sowim oświadczeniu Lord Jacob pisze dalej.

,,Od czasu ostatniej wojny światowej byliśmy zadowoleni z 70 lat starannie spreparowanej współpracy międzynarodowej, która jest obecnie zagrożona.’’

Są to słowa złowieszcze, w pewnym sensie urzeczywistniające coś ukrytego. Coś, o czym wiedzieli nieliczni a coś, co ostatecznie miało objąć swoim zasięgiem jak największą część współczesnej cywilizacji. Natomiast, o jakie zagrożenia może chodzić w tym zdaniu? Z pewnością jest to Brexit oraz dojście do władzy sił konserwatywnych w takich krajach jak USA, Polska czy Węgry. Należy również wziąć pod uwagę pewnego rodzaju odwrót tendencji światowych, gdzie idea liberalizmu upada a na jej miejsce na nowo wkracza myślenie, które można nazwać właśnie konserwatywnym. Natomiast tak o samej idei bankowości wypowiedziała się rodzina Rothschild w napisanym liście z roku 1912, skierowanym do ich agencji mieszczącej się w Nowym Jorku.

,,Nieliczni, którzy zrozumieją system będą zainteresowani zyskami z niego płynącymi, lub będą tak zależni od jego korzyści, że nie będzie żadnego sprzeciwu tej klasy. Z drugiej strony wielkie masy ludzkie niezdolne do zrozumienia jego ogromnych zalet, poniosą jego ciężar bez skargi i najprawdopodobniej nawet nie podejrzewając, że system nie sprzyja ich interesom.’’

Rodzina Rothschild to jedna z trzynastu najbogatszych rodzin naszej planety. Istnieją liczne przesłanki mówiące a w zasadzie przestrzegające przed hegemonią tych rodów, które po przez ogromne bogactwa mogą wpływać na światowe wydarzenia, kreować politykę i przyszły rozwój polityczny globu. Aby te słowa nie pozostały jedynie słowami pustymi poniżej zamieszczamy kilka znanych wypowiedzi na temat tego rodu.

,,Posiada on niesamowity wpływ na wszystkie sprawy finansowe w Londynie. Powszechnie stwierdzono, że w całości reguluje kurs wymiany walut w mieście. Jego moc jako bankiera jest ogromna.’’

Opinia Dyrektora Skarbu Pruskiego na temat Nathan’a Rothschild’a spisana w roku 1817.

,,(…) są to najbogatsi ludzie w Europie.’’

Sekretarz austriackiego księcia Mettemich. Rok 1818.

,,Pieniądze to Bóg naszych czasów, a Rothschild jest jego prorokiem.’’

Słowa poety Heinricha Heine odnoszące się do Jamesa Rothschild’a.

Pałac de Ferrieres, jest to największy pałac jaki wybudowano w XIX wieku dla Jamesa Mayera de Rothschild. Pałac, o którym tak się wypowiedział Wilhelm I gdy po raz pierwszy ujrzał go na własne oczy: ,,Królów nie stać na takie posiadłości, to może należeć tylko do Rothschild’a.’’

18 Problemy finansowe rodziny Rothschild i chwiejne NWO 2

Często możemy spotkać się z określeniem mówiącym, że wielu polityków UE to w gruncie rzeczy marionetki w rękach bankierów i światowej finansjery. Jednak, co dalej? Otóż dziś mamy okazję poznać jedną z rodzin, która stoi za określeniem światowa finansjera i bankierzy. Rodzina Rothschild to ludzie stojący za kurtyną, ludzie podejmujący decyzje, natomiast politycy to często jedynie narzędzia oznajmiające światu podjęte decyzje.

W ten sposób, ludzie za kurtyną nadal pozostają w cieniu, a wszelkie pytania czy pretensje są kierowane do polityków. Społeczeństwa sądzą, że politycy mogą zadziałać, ale jeżeli zostali oni dosłownie zakupieni w trakcie trwania kampanii wyborczej to wówczas taki polityk jest ubezwłasnowolniony. Obecny system rządzenia na świecie jest bardzo wyrafinowany, możemy go porównać do odczucia bólu i źródła bólu. Jak wiemy lekarstwa przeciw bólowe uśmierzają ból ale nie leczą przyczyny.

A zatem, do czego zmierzam? Otóż źródłem bólu jest światowa finansjera, tak zwane elity, uczuciem bólu są politycy a samym lekarstwem wybory. I tak jak w czasie wyborów możemy zmienić władzę tak nie możemy zmienić elit, które tak mocno wrosły w obecny świat, że praktycznie są niczym rak trawiący cywilizację XXI wieku. To też tym bardziej należy zewrzeć szyki i demaskować wszelkie poczynania elit, by te nie czuły się bezkarnie i ostatecznie mogły zostać pokonane.

Rodzina Rothschild wspierała oraz kreowała powstanie państwa Izrael.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


This article has 1 Comment

  1. PRECZ Z NWO!!!
    POBUDKA LUDZKIEJ ŚWIADOMOŚCI TRWA, NABIERA TEMPA I NIC JEJ NIE POWSTRZYMA!!!
    PRECZ Z „bogiem pieniądzem”!!!

Comments are closed.