Proroctwa na XXI wiek. III Wojna Światowa, Silna Polska, upadek asteroidy.,,Jezu powiedz nam, jakie będą znaki na niebie i ziemi świadczące o Twoim rychłym powrocie na ziemię? Jezu czy Objawisz nam ten moment, lub pokolenie, które będzie świadkiem tych wydarzeń? Wojny oraz odgłosy wojenne, walki między narodami tej ziemi, głód, zaraza, powodzie, trzęsienia ziemi. Czy to wszystko będzie początkiem nadciągającej rozpaczy?’’

Należy zaznaczyć, iż przepowiednie dotyczące tak zwanego końca Świata, były przekazywane również Świętym oraz Sługom Bożym Kościoła Chrześcijańskiego i tak dla przykładu według Lodovic’a Rocca, włoskiego Zakonnika, franciszkanina i proroka, który zmarł po przeżyciu 92 lat, w 1849 roku na przemienionej i „uzdrowionej” Ziemi, Polska będzie Nowym Narodem Wybranym i połączy wszystkie kraje słowiańskie i inne państwa ościenne w jedno olbrzymie Chrześcijańskie Imperium, którym będzie rządził Król wywodzący się z prastarego rodu Piastów.

Ponadto, w trakcie III Wojny Światowej, pomimo tego, iż zostanie masowo użyta broń jądrowa oraz chemiczna i biologiczna, Polska praktycznie wcale nie ucierpi. Z kolei, Ojciec Andrzej Klimuszko (powszechnie znany bardziej pod imieniem Czesław) z polskiego Zakonu Franciszkanów, który zmarł w 1980 roki powiedział: „Polsce będą się kłaniać narody Europy (…) Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym. Nadchodzi czas Polski i upadku jej wrogów’’.

Jan Paweł II w roku 1993 Wspominał wprost o zbliżającej się apokalipsie.

Przed swoją śmiercią, powiedział on także, że gdyby mógł się drugi raz urodzić, to tylko w Polsce: „Niech Polacy z całego Świata wracają nad Wisłę. Tu się im nic nie stanie.’’ Według innej znanej przepowiedni, powstałej we Francji w połowie XVI wieku, a więc w epoce renesansu, III Wojna Światowa na pewno wybuchnie w XXI wieku, a preludium do niej będzie stanowić zainicjowana w 2014 roku agresja militarna Rosji względem Ukrainy.

W dalszej kolejności to jest po kilku latach partyzanckich przepychanek, Chiny wraz z Japonią wykorzystają to, iż Rosja będzie wtedy słaba politycznie, a nadto będzie wtedy wyniszczona gospodarczo nałożonymi na nią przez USA i UE sankcjami ekonomicznymi, jak również będzie uwikłana w wyżej wymieniony konflikt na wschodzie Ukrainy oraz w konflikt z islamistami na Kaukazie i zaatakują zdradziecko Federację Rosyjską.

Wydarzenia te poprzedzi rozpad Unii Europejskiej, co ocali naszą Ojczyznę od totalnej zagłady, gdyż nie będziemy już musieli wdrażać samobójczych dyrektyw i nieludzkich ustaw narzucanych nam przez Brukselę na przykład w postaci obowiązku przyjmowania rzekomych islamskich uchodźców w ramach stałych kwot, obowiązkowego czipowania ludzi i pobierania od nich danych biometrycznych, czy też obowiązku rezygnacji z fizycznych pieniędzy na rzecz płatności wyłącznie elektronicznych.

Watykan cenzuruje Benedykta XVI. Demon mówi o Franciszku a święci ostrzegają przed antypapieżem. Co się dzieje?

Co jeszcze wynika z proroctw? Otóż w owym czasie, to jest w trakcie tej zawieruchy wojennej, Niemcy również będą chciały ugrać coś dla siebie i uderzą na zachodnie, przygraniczne i nadmorskie tereny Polski. Wojna z Niemcami będzie trwała jednak bardzo krótko i praktycznie nie przyniesie Polsce większych strat. Po wypędzeniu Niemców z Polski i zbombardowaniu w odwecie Berlina przez nasze lotnictwo, zabierzemy im ziemie, które obszarowo będą zbliżone do terenów byłej NRD.

W międzyczasie, Polska weźmie również w ochronę oraz swój zarząd Ukrainę i Białoruś, o co kraje te same będą nas wtedy błagać. Na marginesie należy dodać, iż wojska polskie będą na Ukrainie już wcześniej, to jest, będą tam, zanim oficjalnie wybuchnie III Wojna Światowa, gdyż zostaną one wysłane, do tego państwa, w ramach pokojowego kontyngentu NATO, aby zapobiec dalszej eskalacji konfliktu rosyjsko ukraińskiego.

Z kolei, Chińczycy i Japończycy jakieś 2 lata po wybuchu III Wojny Światowej zatrzymają się chwilowo w podbijaniu Rosji, ale zrobią to tylko dlatego, iż w wyniku upadku wielkiej asteroidy do północnej części Oceanu Atlantyckiego (I Wielka Katastrofa Kosmiczna), powstaną wielkie i straszne kataklizmy naturalne (powodzie, trzęsienia ziemi, tsunami, wybuchy wulkanów, tornada, cyklony) tak, iż dalsze prowadzenie jakiejkolwiek wojny stanie się na jakiś czas niemożliwe z przyczyn pogodowych.

Na koniec należy napisać, że z wszystkich wyżej wspomnianych zawirowań oraz globalnej wojny Polska wyjdzie jako Imperium, to jest nie ucierpi praktycznie wcale w wyniku III Wojny Światowej (za wyjątkiem Kołobrzegu), ani też nie ucierpi zbytnio (za wyjątkiem terenów północnych naszego Kraju i stref zalewowych rzek, które niestety zostaną całkowicie zatopione) w wyniku wyżej wspominanego upadku ciała niebieskiego do Atlantyku.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com


 

This article has 1 Comment

  1. Na początku lat 80-tych została puszczona w obieg informacja o tym iż nadzieją dla świata są młodzi. Oni stanowią trzon społeczeństwa. Już wtedy kościół próbował, a raczej rozpoczął przebudowę społeczeństwa zdając wiedząc iż tylko w tak można ten świat zmienić na lepsze.Hierarchowie znają przyszłość świata i zagrożenia

Comments are closed.