Proroctwo o końcu świata. Jan Paweł II ostrzega przed karą.


12 Proroctwo o końcu świata. Jan Paweł II ostrzega przed karą


,,Proś, proś usilnie o rozszerzenie Komunii Świętej wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. Zbliża się, bowiem czas, gdy moja Sprawiedliwość ukarze przestępstwa wielu narodów. Niektóre z nich będą unicestwione.’’

Słowa Boga do siostry Łucji.

XXI wiek można nazwać czasem przepowiedni, czasem będącym eskalacją licznych proroctw naszych czasów. Czy jest to przypadek, czy taką tendencję można nie zauważyć lub zwyczajnie zbagatelizować? Oczywiście można, jednak powstaje pytanie ile osób w wyniku niewiedzy umrze, potępi swoje dusze na wieczność i wreszcie, czy bezczynność nie jest czynnikiem przybliżającym współczesną cywilizację do krawędzi przepaści, za którą znajduje się odwieczny ogień?

Papież Jan Paweł II, nasz rodak i wielki prorok naszych czasów w czasie pobytu w Fuldzie w odpowiedzi na pytania dziennikarzy dotyczące III Tajemnicy Fatimskiej wypowiedział znamienite wręcz przełomowe słowa, które w dziwny sposób zostały przemilczane przez Kościół, jak gdyby Kościół wstydził się owych słów, które dziś, po śmierci Jana Pawła II możemy traktować niczym proroctwo. Oto, co Powiedział Papież Polak.

,,Będziemy się musieli wkrótce przygotować na wielkie doświadczenia, które mogą nawet domagać się narażenia naszego życia i całkowitego poświęcenia się Chrystusowi i dla Chrystusa. Może to być złagodzone dzięki waszej i naszej modlitwie, ale nie może być już odwrócone, ponieważ tylko tak może nastąpić rzeczywiste odnowienie Kościoła. Jakże często przez krew Kościół się odnawiał. Nie inaczej dokona się to także i tym razem. Odmawiajmy wiele razy i często różaniec.

Raz jeszcze należy z całą powagą podkreślić, iż jest rzeczą zdumiewającą fakt, że słowa tak wielkiej wagi, słowa wypowiedziane przez Papieża, czyli najwyższego Pasterza Kościoła były i są całkowicie przemilczane przez kapłanów i biskupów a nawet prasę katolicką. Słowa zacytowane powyżej były z pewnością podyktowane wielką odpowiedzialnością i troską o zbawienie ludzi, o zbawienie ich dusz. Z każdej ambony na świecie powinno się głosić to przesłanie, ponieważ jego rozpowszechnienie z pewnością wpłynęłoby na otrzeźwienie umysłów wielu ludzi.

Trzy dni ciemności. ,,Jedna trzecia ludzkości zginie.’’

,,Wielkie doświadczenia, które mogą nawet domagać się narażenia naszego życia. (…) Może to być złagodzone dzięki waszej i naszej modlitwie, ale nie może być już odwrócone.’’ Dwa zdania, kilka słów a jakże ważne przesłanie o podłożu eschatologicznym, apokaliptycznym. Współczesny Kościół niewątpliwie stoi nad krawędzią przepaści, duża część pasterzy śpi a wraz z nimi wierni, oni wszyscy zostaną zaskoczeni przez złodzieja, który przybędzie nocą jak wspomina Biblijna przypowieść. Przybędzie nocą, gdy nikt czuwać nie będzie.

Istnieje jednak grupa w skład, której wchodzą między innymi bardziej światli biskupi, kapłani i wreszcie zwykli chrześcijanie, którzy mają świadomość, iż proroctwa końca czasów wchodzą w fazę decydującą. Możemy z dużą łatwością dostrzec, że większość ludzi w tym także wielu duchownych szerzących zgubne błędy nie nawraca się, co jeszcze mocniej ukazuje naszym oczom zapowiedz apokaliptycznej wizji świętego Jana dotyczącej czasów ostatecznych.

Klimuszko przepowiedział wybuch super wulkanu i potop?

Słowa Papieża Jana Pawła II, które stały się kręgosłupem dzisiejszej publikacji przypominają a także potwierdzają wcześniejsze i aktualne ostrzeżenia Matki Bożej, której liczne orędzia są naglącym wezwaniem do pokuty i modlitwy oraz radykalnego zerwania z grzechem. Czy pozostaniemy głusi na to dziejowe wezwanie, od którego zależy przyszłość planety a także nasze wieczne zbawienie lub też potępienie?

Prośmy, zatem o modlitwę Jana Pawła II. Prośmy o Jego wstawiennictwo za nas i nasz kraj, by w czasie zbliżającej się próby przetrwał i mógł przyczynić się do odbudowy nowego i lepszego świata. Jan Paweł II święty człowiek, prorok Boga i Jego apostoł na przełomie wieków oddał swoje życie za prawdę. Nie zapominajmy o tym.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com