Przebiegunowanie Ziemi cz.2 Wenus, Kod Majów i Atlantyda.

7-przebiegunowanie-ziemi-cz-2-wenus-kod-majow-i-atlantyda

Fot. flickr.com

[fb_button]

…Prawda z przed tysięcy lat czeka na odkrycie…

…Prawda, która może sprawić, że nasz świat i nasza cywilizacją doznają wielkich przemian…

Dziś na samym wstępie rozpoczniemy od przytoczenia kilku informacji dotyczących wydarzeń, jakie miały nastąpić w roku 2012 lub po prostu jeszcze są przed nami, a tylko data została błędnie wyznaczona. Otóż Albert Slosman odczytał z hieroglifów datę 9792 p.n.e. Owa data to moment wielkich przemian, a konkretnie moment przebiegunowania. Dalej Slosman posługując się ‘‘Księgą umarłych’’ oraz poszczególnymi fragmentami hieroglifów ustalił, iż do kolejnych przemian ma dojść w roku 2012 lub w tym okresie czasu.

Również teksty Egipcjan wskazują na szczególną pozycję planety Wenus właśnie w tym okresie, oraz w okresie, gdy zniszczeniu uległa Atlantyda, ta zbieżność może być decydująca. Tutaj warto zaznaczyć, że ta planeta ma również bardzo ważne znaczenie dla Majów, by się o tym przekonać wystarczy poczytać proroczą wiedzę tej cywilizacji. Albert Slosman wspomina również o kodzie Wenus, który odnalazł w różnych inskrypcjach i budowlach Majów. Udowadnia on, że w tekstach egipskich można znaleźć te same kody, które wielokrotnie się powtarzają, ponad to w Egipcie miał istnieć ogromny kompleks podziemnych pomieszczeń, które Herodot nazwał wielkim labiryntem, ów labirynt składał się z blisko trzech tysięcy komnat.

To tam dokonywano licznych obliczeń astronomicznych. Owe obliczenia były kontynuacją tych, które przedtem wykonali Atlantydzi. Jest to ważna informacja, ponieważ w ścisły sposób wiąże nie jako dwie odrębne cywilizacje, które w gruncie rzeczy skoncentrowały się na tym samym, a to tylko potwierdza wagę danej kwestii. Informacje te przechowano, bo jak sądzono Atlantydzi znali doskonale datę zniszczenia ich lądu już dwieście lat przed dniem katastrofy. Jest to zdumiewająca informacja, która tylko dobitnie potwierdza wysoki poziom rozwoju Atlantydy.

Jeżeli połączymy ze sobą zmiany pól magnetycznych i sam proces precesji to otrzymamy wynik wskazujący jednoznacznie na globalny kataklizm, o którym od samego początku wspominają Majowie, Atlantydzi oraz Egipcjanie, czyli potężne i wysoko rozwinięte cywilizacje z przed lat. Powiązania zachodzące po między rokiem 2012 n.e. oraz rokiem 9792 p.n.e. są wyraźne, raz jeszcze przypomnimy, że rok 9792 p.n.e. jest uznawany za datę rozpoczęcia potopu opisanego w Starym Testamencie. To pokazuje, że nie należy lekceważyć tego typu odkryć, ponieważ obecnie w miejscach wielu wykopalisk prowadzonych na całym świecie odnajdywane są dzbany czy też księgi z dziwnymi malunkami, bardzo często przedstawiającymi płomienie i ludzi ogarniętych pożogą.

Obliczenia majów jak i Egipcjan w tej materii są niezwykle podobne, ponad to obie te cywilizacje niezależnie od siebie ustaliły, iż czas po drugim tysiącleciu będzie tym okresem, kiedy dojdzie do wielkich, globalnych przemian. Egipcjanie i Majowie dysponowali znakomitym kalendarzem, po dziś dzień badacze zachwycają się wielką precyzją, jaka została zawarta w kalendarzu majów. Dziś można wysnuć przypuszczenie, że Majowie byli bezpośrednimi potomkami Atlantydów. Podobnie sytuacja ma się w przypadku Egiptu, tutaj jednak sądzi się, że Egipcjanie oparli swoją wiedzę na relacji tych nielicznych, którym udało się przetrwać kataklizm Atlantydy.

Na koniec dzisiejszego artykułu pochylimy się jeszcze nad jednym powiązaniem a mianowicie fakt, że obie cywilizacje, to jest cywilizacja Majów oraz Egipcjan, były w stanie dotrzeć do takich samych wniosków a następnie je udowodnić. Świadczy to o powadze przeprowadzonych badań oraz stawia nas w obliczu największego odkrycia na przestrzeni wieków, odkrycia nadciągającego kataklizmu. Oczywiście to od nas zależy, co zrobimy z tą wiedzą, jednak mimo wszystko dobrze jest tego typu informacje gdzieś w pamięci szufladkować, ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy będą one nam potrzebne.

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dodaj komentarz