Przejęcie półwyspu krymskiego (luty 2014 r.) przez Moskwę w kontekście czasów ostatecznych oraz wojny Goga i Magoga.


Józef Flawiusz, starożytny żydowski historyk, miał interesującą teorię na temat Scytów i terenów, które oni zamieszkiwali. Stwierdził mianowicie, że ich ziemią był Magog, o którym jest mowa w Księdze Ezechiela w kontekście wojny Goga i Magoga oraz wydarzeń czasów ostatecznych. Część badaczy uważa, że Gogiem – „królem północy”, jest Władimir Putin, który wprawił w ruch tryby czasów końca. Zgodnie z Księgą Ezechiela, Gog jest „głównym księciem w Mesech i Tubal” – starożytnych królestw położonych również w pobliżu Morza Czarnego.

Menachem Chemi Shalev jest amerykańskim redaktorem i korespondentem „Haaretz’a” – najstarszej, a zarazem jednej z najpopularniejszych i największych gazet w Izraelu. Przedmiotowa gazeta publikowana jest zarówno w języku hebrajskim, jak i też angielskim. Ponadto, Menachem Chemi Shalev publikuje anglojęzyczny blog o nazwie „West of Eden”, który zajmuje się stosunkami izraelsko – amerykańskimi. Wcześniej był zastępcą redaktora i komentatorem dyplomatycznym gazety „Israel Hayom”. Pełnił także funkcję korespondenta dyplomatycznego dla „Jerusalem Post”, „Davar” i „Ma’ariv”.


Kiedy Rosjanie przejmą Krym, kroki Mesjasza będą słyszalne – tak twierdzi słynny rabin Moshe Shternbuch duchowy przywódca „Eda Haredit”, wiceprzewodniczący sądu rabinackiego i bezpośredni potomek słynnego Gaona z Wilna. Zauważa on, że dzisiejsze południe Ukrainy i Rosji, a także Gruzję i Armenię, od VII wieku p.n.e. do 4 wieku n.e., zamieszkiwali Scytowie. Ich było więc północne wybrzeże Morza Czarnego. Jakie to ma znaczenie?

Otóż Józef Flawiusz, starożytny żydowski historyk, miał interesującą teorię na temat Scytów i terenów, które oni zamieszkiwali. Stwierdził mianowicie, że ich ziemią był Magog, o którym jest mowa w Księdze Ezechiela w kontekście wojny Goga i Magoga oraz wydarzeń czasów ostatecznych. Część badaczy uważa, że Gogiem – „królem północy”, jest Władimir Putin, który wprawił w ruch tryby czasów końca. Zgodnie z Księgą Ezechiela, Gog jest „głównym księciem w Mesech i Tubal” – starożytnych królestw położonych również w pobliżu Morza Czarnego.

Termin „główny książę” w języku hebrajskim brzmi „nesi rosh”. „Nesi” może oznaczać również „władcę” czy „prezydenta”, a niektórzy badacze uważają, że słowo „rosh” nie jest wcale przymiotnikiem, lecz rzeczownikiem określającym nazwę narodu, który zaangażuje się w bój. Gog jest więc księciem „Rosh”, albo prezydentem „Rosh”, albo (z małą pomocą) prezydentem Rosji.

Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Wszechmocny Pan: Zaiste, w owym dniu, gdy mój lud izraelski będzie bezpiecznie mieszkał, wyruszysz i przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy; wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko.”

A kto będzie jechał razem z Gogiem? – Persja. Możliwe, że również Syria, choć wydaje się obecnie do tego niezdolna. Dlaczego wszyscy oni zmówią się przeciwko Izraelowi? – By zyskać więcej terytoriów, by przejąć izraelskie bogactwo, by zniszczyć Żydów.

Potem wyjdą mieszkańcy miast izraelskich (…) i będą łupić tych, którzy ich łupili, i będą plądrować tych, którzy ich plądrowali – mówi Wszechmocny Pan. W owym dniu wyznaczę dla Goga znane miejsce na grób w Izraelu, dolinę Abarim na wschód od morza; zamknie ona drogę dla przechodniów, tam pogrzebią Goga wraz z całą jego hordą. Nazwą ją Doliną Hordy Goga.”

Słowa rabina Moshe Shternbuch’a obiły się echem również w innych izraelskich gazetach. Rabin ten powiedział swoim uczniom, że nastaje czas Mesjasza. Źródłem tej analizy jest jeden z największych żydowskich mędrców wszechczasów – Gaon (hebr. geniusz) z Wilna, czyli Eliasz ben Salomon Zalman (1720 r. – 1797 r.).

Shternbuch został wtajemniczony w sekret, przekazywany przez rabinów od XVIII wieku. Były to słowa Gaona, które wypowiedział tuż przed swoją śmiercią, a brzmiały one następująco:

Kiedy usłyszycie, że Rosjanie zdobyli Krym [stało się to w lutym 2014 roku], to powinniście wiedzieć, że czasy Mesjasza się rozpoczęły, że słychać Jego kroki. A kiedy usłyszycie, że Rosjanie dotarli do Konstantynopola [dzisiejszy Stambuł – największe i najludniejsze miasto Turcji], to powinniście założyć swoje szaty szabatowe i ich nie zdejmować. Oznacza to bowiem, że Mesjasz może przyjść już w każdej chwili – jest już w drzwiach, stoi w progu.

Menachem Chemi Shalev: „Nie wiem czy premier Turcji Erdogan wie o rosyjskich planach, co do Stambułu, ale na waszym miejscu oddałbym szabatowe szaty do czyszczenia, tak na wszelki wypadek”.


Kwiecień 2014 roku.

Publikacja opracowana za przedrukiem artykułu Menachem’a Chemi Shalev’a.

Fot. youtube.com


This article has 2 Comments

  1. Bardzo pomocne mogą być słowa Teresy Neumann, jeśli są to autentyczne słowa:
    „Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie. Gdy zagrozicie Zachodowi, miecz od Wschodu na was spadnie. Ludy żółtego Goga i Magoga postawiłem na straży bezpieczeństwa Europy.”

  2. Uwaga, to bardzo ważne !!!

    Proszę uniżenie, abyście Państwo zawsze pamiętali, że mesjasz, na którego cały czas oczekują Żydzi, to ta sama osoba, co antychryst dla Chrześcijan, gdyż nasz Mesjasz już przyszedł i nazywa się Jezus Chrystus. Faktem jest, iż nasz Zbawiciel przyjdzie do nas niebawem powtórnie, ale najpierw (według Biblii) na świecie musi sobie porządzić, przez krótkich kilka lat, żydowsko-chazarski (fałszywy) mesjasz, który zafunduje Chrześcijanom, a zwłaszcza konserwatywnym Katolikom i konserwatywnym Prawosławnym tzw. „Wielki Ucisk”. Nie martwcie się jednak tym wcale, bo to będzie dla nas tylko test wiaty, wytrwałości i wierności starym zasadom czystego (np. w przekładzie ks. Jakuba Wujka) Pisma Świętego, tj. Pisma Świętego nieznowelizowanego w sposób bluźnierczy przez tzw. neokościół multi-kulti, który (wespół z innymi religiami, wyznaniami i sektami) powoli, od jakiegoś już czasu, tworzy się na świecie. Kto zda ten egzamin wierności, ten zasiądzie na tronie, obok naszego Pana – Jezusa Chrystusa, w Jego Królestwie.

    Z Bożym Błogosławieństwem – Piotr NVS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *