Publikujemy „Listę hańby i zdrady”: to oni zagłosowali przeciwko Polsce i Narodowi Polskiemu w PE.

Udostępnij
Przeciwko Polsce głosowali: Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Krzysztof Hetman, Danuta Hübner, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Ewa Kopacz, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Radosław Sikorski, Róża Thun und Hohenstein, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylwia Spurek, Leszek Miller. Te nazwiska należy zapamiętać, ponieważ historia i Ojczyzna jeszcze się o nie upomną.

„Myślę, że lista hańby, lista polskich posłów, którzy w głosowaniu w Parlamencie Europejskim opowiedzieli się przeciwko Polsce, jest swoistą kartką wyborczą. Myślę, że obywatele polscy powinni zapamiętać te nazwiska.”

Oceniła w rozmowie z Michałem Rachoniem, Jadwiga Wiśniewska.

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech, w której stwierdza, że sytuacja w obu państwach się pogarsza i apeluje do Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej o wykorzystanie dostępnych narzędzi, by wyeliminować ryzyko naruszania wartości unijnych. Za rezolucją opowiedziało się 446 posłów, przeciw było 178, od głosu wstrzymało się 41.

Przeciwko Polsce głosowali: Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Krzysztof Hetman, Danuta Hübner, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Ewa Kopacz, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Radosław Sikorski, Róża Thun und Hohenstein, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylwia Spurek, Leszek Miller. Te nazwiska należy zapamiętać, ponieważ historia i Ojczyzna jeszcze się o nie upomną.

Myślę, że lista hańby, lista polskich posłów, którzy w głosowaniu w Parlamencie Europejskim opowiedzieli się przeciwko Polsce, jest swoistą kartką wyborczą. Myślę, że obywatele polscy powinni zapamiętać te nazwiska.

Ja o swojej pracy w Parlamencie Europejskim myślę w taki oto sposób, że jestem Polką, wybieraną w Polsce, po to, żeby Polsce dobrze służyć w Parlamencie Europejskim. Parlamentarzyści powinni stać przede wszystkim po stronie obywateli i walczyć o to, żeby wprowadzać rozwiązania i regulacje, które spowodują, że życie obywateli będzie lepsze, że sądy będą lepiej funkcjonowały, że system prawny w Polsce będzie lepiej zreformowany.”

Oceniła w rozmowie z Michałem Rachoniem, Jadwiga Wiśniewska.

Reasumując napiszmy raz jeszcze, za rezolucją, w której wzywa się KE do „wykorzystania w pełni dostępnych narzędzi, w szczególności przyspieszonych postępowań ws. uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przed TSUE” oraz żąda „zastosowania środków tymczasowych, aby wyeliminować wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez Polskę i Węgry wartości, na których opiera się Unia” opowiedziało się 446 posłów, przeciw było 178, od głosu wstrzymało się 41.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

This article has 1 Comment

Comments are closed.