QAnon to fałszywa opozycja, która jak w teatrze, odegra rolę wybawców ludzkości, aby uwiarygodnić fałszywego mesjasza.


„Czy zaraza, o której mowa w przytoczonym cytacie, to czasem nie jest epidemia koranawirusa, a ohydą spustoszenia zalęgającą miejsca święte nie są z jej powodu opustoszałe (spustoszone z wiernych) kościoły (miejsca święte) oraz Święta Wielkanocne 2020 r. obchodzone w telewizji i w internecie, a nie w świątyniach? Zastanówcie się proszę nad tym.”

QAnon (anonimowa osoba lub grupa osób mająca dostęp do silnie strzeżonych tajemnic państwowych Stanów Zjednoczonych). W ostatnim czasie QAnon widnieje w nagłówkach wielu publikacji, podobnie nasz portal interesuje się żywo wszelkimi związkami informacyjnymi z wyżej wspomnianą osobą bądź grupą osób. Pisaliśmy już o tym, że w gruncie rzeczy za słowem QAnon kryje się walka z Deep State, czyli globalną grupą osób powiązanych siecią pedofilską oraz satanistyczną.

Co jeżeli jednak sprawa ta nie jest wcale tak oczywista i mamy do czynienia w gruncie rzeczy z tak zwanym drugi dnem? Co jeżeli QAnon to nic innego jak kolejne już zwiedzenie współczesnej cywilizacji? Są to bardzo ważne pytania a de facto zwróciliśmy na nie uwagę dopiero w momencie, w którym jeden z naszych czytelników skomentował publikacje: QAnon od 2017 r. zapowiadał „Dni Ciemności”, obejmujące aresztowania ludzi z globalnej sieci powiązań satanistycznych oraz pedofilskich.”

Wyżej przytoczona publikacja ukazała się na naszym portalu 7 kwietnia 2020 roku. Pan Piotr NVS, bo tak podpisał się nasz Czytelnik, wystosował interesującą interpretację obecnych wydarzeń, dlatego nie możemy jej pominąć, gdyż jest ona uzupełnieniem tego wszystkiego, co wiąże się z QAnon. Zatem poniżej publikujemy komentarz Pana Piotra i dziękujemy za ten komentarz, ponieważ jego treść i sposób rozumowania są rzadko spotykane.


„Pewnie znów się powtórzę, ale muszę to zrobić, abyście nie padli ofiarą »Wielkiego Zwiedzenia« i nie nabrali się na rzekomą opozycję względem antychrysta w postaci »dobrego« QAnon, które rzekomo ma walczyć ze złymi Rothschildami, Rockefellerami i innymi masonami oraz illuminatami z tzw. »Deep State«. Wiem, że to, co teraz napiszę Was zmartwi i pozbawi złudzeń, co do rychłego oczyszczenia Świata ze wszelkiej nikczemności, ale wolę Was zasmucić niż mieć Wasze oszukane dusze na swoim sumieniu.

Na początek jednak, musicie sobie dobrze zakodować w głowach, iż jedyną Istotą, Która może nas uratować i zbawić / wybawić jest Jezus Chrystus, ale Ten prawdziwy, a nie ten, którego nam zaraz syjonistyczni Żydzi objawią, jako mosziacha i który zasiądzie w (za chwilę odbudowanej) III Świątyni Salomona w Jerozolimie. Tym samym żadne QAnon i żaden Donald Trump lub jego zięć Jared Kushner oraz żaden prosyjonistycznie nastawiony szejk arabski w postaci księcia Mohammed’a bin Salman’a nas nie ocalą, nie miejmy złudzeń.

Oni mogą, co najwyżej, kreować się na wybawców ludzkości, ale to są zwykłe pozy, które będą przybierać (odgrywać, jak na scenie w teatrze), gdyż w rzeczywistości są oni uosobieniem Biblijnego antychrysta, którego objawienia się jesteśmy bardzo, ale to naprawdę bardzo blisko, gdyż dokonuje się ono właśnie teraz.

Ewangelia wg Św. Mateusza 24, 3-21 (cyt.): »A gdy [Jezus] siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: „Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?” Na to Jezus im odpowiedział: (….) Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi (…) Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech uważa – Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz (…)Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk [antychrysta], jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie«.

Czy zaraza, o której mowa w przytoczonym cytacie, to czasem nie jest epidemia koranawirusa, a ohydą spustoszenia zalęgającą miejsca święte nie są z jej powodu opustoszałe (spustoszone z wiernych) kościoły (miejsca święte) oraz Święta Wielkanocne 2020 r. obchodzone w telewizji i w internecie, a nie w świątyniach? Zastanówcie się proszę nad tym.

A teraz, po raz kolejny, do sedna. Masoni, iluminaci, banksterzy itd. to tylko szczebelki lucyfera (notabene przeznaczone przez niego do odstrzału po wykonaniu nałożonych na nich zadań), po których wejdzie on na szczyt ziemskiej władzy.

Bowiem tzw. „KLIKA”, czyli właśnie masoni, iluminaci, banksterzy, zdeprawowani kapłani, sprzedajni politycy, członkowie Deep State itp. oraz „SOJUSZ” i QAnon, czyli zjednoczenie ludzi, którzy rzekomo (podkreślam słowo RZEKOMO) są wrogo nastawieni do „KLIKI” i zamierzają ujawnić niebawem ich wyzysk, lichwę bankową, kłamstwa, pedofilię oraz wszystkie inne zbrodnie, jakich dokonali przeciwko ludzkości, to są dwie strony tego samego medalu lub artyści tego samego teatru, którym zarządza lucyfer.

Prawdą jest, iż spersonifikowane masońsko – bankierskie zło (zwane tutaj „KLIKĄ”) jest siłą, która obecnie kontroluje prawie wszelkie partie, giełdy, władze, sektor finansowo – monetarno – bankowy, organizacje polityczno – społeczne, armie, sądy i organy ściągania.

W ten sposób oficjalne siły szatana („KLIKA”) inicjują, a następnie koordynują, prowadzą i nadzorują przebieg wszystkich istotnych wydarzeń światowych. Podobnie, jak to miało miejsce w czasie I i II Wojny Światowej oraz w czasie wszystkich rewolucji, moce szatańskie zawsze stoją po obu stronach barykady / frontu / konfliktu, czyli to siły szatana zwyciężają, a nie partie, politycy, wojska, generałowie, żołnierze, czy partyzanci.

Zawsze zwycięża ta strona, którą lucyfer w danej chwili promuje (np. w 1939 r. sprzyjał III Rzeszy Niemieckiej, ale już w 1941 r. zdradził Hitlera i zaczął sprzyjać ZSRR i USA, bo miał w tym swój dalekosiężny cel)

Ludzkość nie ma szansy, aby samemu (bez pomocy Boga Wszechmogącego) wygrać przeciwko diabłu, czy uzyskać cokolwiek dla siebie. Rządy różnych państw (Polski również) wraz z opozycją polityczną oraz znaczną częścią kościelnych episkopatów już od dawana są kontrolowane przez szatana (masoneria kościelna, lobby gejowskie, grupy pedofilskie i hedoniści).

Bez opozycji nie byłoby wojen, rewolucji i krwawych ofiar dla belzebuba, bo nie byłoby, z kim walczyć. Jest, więc oczywiste, że aby wywołać wojnę szatan musi zorganizować opozycję przeciwko „KLICE”, a więc „SOJUSZ”, uzbroić go oraz wyszkolić przywódców w kwestiach ideologicznych, doktrynalnych, ekonomicznych, religijnych, społeczno – socjalnych itp., a następnie wbić im do głów szereg populistycznych haseł typu: „wolność, równość, braterstwo”, „cała władza w ręce rad robotniczo – chłopsko – żołnierskich”, „za wolność naszą i waszą”, „ręce precz od naszych macic”, „GLBT+ to też rodzina” itp.

W dalszej kolejności, szatan musi dać im iskrę do działania i pójścia „na kontrę” celem wywołania krwawego przewrotu, wojny lub rewolucji. Jest to zorganizowane po to, aby patrioci i ludzie prawi walczyli o wolność, sprawiedliwość i uczciwość z bronią w ręku, dzięki czemu będzie lała się krew ofiarna dla demonów.

Tym samym, kłótnie, wzajemne animozje, czy też walka zbrojna są podstawowym celem szatana. Nie dajmy się w to wciągnąć! Innymi słowy – szatan antagonizuje społeczeństwa, skłóca jednych z drugimi, organizuje kastę rządzącą, a następnie tworzy względem niej opozycję.

Lucyfer, w dalszej kolejności, popiera zarówno jednych („KLIKĘ” – w sposób jawny, gdyż uosabia ona zło, którym on jest), jak i drugich („SOJUSZ” – w sposób ukryty, bo ci mają być niby dobrzy) oraz podsyca u nich wzajemną nienawiść i czeka aż jedni i drudzy „skoczą sobie do gardeł” i wywołają wojnę domową lub międzynarodową – w zależności od tego, jaki cel (w danej chwili) mu przyświeca.

On po prostu rozgrywa ich i nas, jak pionki na szachownicy. Jak to powiedział swego czasu Józef Stalin: „Najlepsza opozycja, to taka, którą sami kontrolujemy”. Dlatego też nigdy nie pozwólmy wciągnąć się w jakikolwiek zorganizowany ruch oporu i walkę z bronią w ręku, lecz módlmy się z Różańcem w ręku do Boga Ojca Wszechmogącego.

To nie opozycja, rebelianci, rewolucjoniści, czy manifestanci wygrywają i pozbawiają władzy znienawidzony rząd i wsadzają do więzień lub nawet poddają egzekucji jego członków. Szatan tym wszystkim kieruje. Klasycznymi przykładami historycznymi są rewolucja francuska oraz rewolucja październikowa w Rosji, które nic dobrego nie przyniosły, ale za to złożyły lucyferowi miliony istnień ludzkich w krwawej ofierze.

Aby oszukać jak największą ilość ludzi (zwłaszcza Chrześcijan), siły zła zadecydowały, aby kłamać, iż są dobre istoty interwymiarowo – galaktyczne i ich dobrzy ludzcy pomocnicy („SOJUSZ” wraz z QAnon etc.) i złe istoty interwymiarowo – galaktyczne i ich sługusy („KLIKA” wraz z masonerią).

Plan lucyfera zakłada zniszczenie „KLIKI”, którą do tej pory sam organizował i prowadził, i ukaranie jej za zbrodnie, jakich dopuścili się przeciwko ludzkości (za lichwę, krachy finansowe, szerzenie w masmediach pornografii, rozwiązłości seksualnej, promowanie rozwodów, zdrad małżeńskich, homoseksualizmu oraz ruchów LGBT+, ogłupianie młodzieży popkulturą, promowanie roznegliżowanej mody itp.).

Szatan namówił masonów i iluminatów oraz część Żydów, która wyparła się Boga („KLIKĘ”) do robienia tych niegodziwości, obiecując im w zamian Jerozolimę, Wielki Izrael, wieczne rządy na Ziemi oraz wszystkie dobra tego Świata, a oni wykonali jego plan w 100%! Ale to zwykłe kłamstwa szatana, bo w rzeczywistości śmierć i piekło będą ich nagrodą.]

Oto nagroda szatana dla nich (dla „KLIKI”) za wierną mu służbę. Zapomnieli nieszczęśliwi głupcy, że szatan jest odwiecznym oszustem i wszelkie jego obietnice, to zwykłe łgarstwa. W jaki sposób szatan zdradzi swoją „KLIKĘ” (masonów, iluminatów, banksterów i innych, którzy mu służą)? – a poprzez ujawnienie ich udziału w masowych zbrodniach dwóch wojen światowych, gigantycznych rozmiarów ohydnej pedofilii, prostytucji dziecięcej, zatruwania nas chemią i żywnością GMO, handlu ludźmi, globalnej lichwy i wielu innych potworności, których dokonali na Świecie.

Upadli aniołowie karząc tych zbrodniarzy, których wcześniej sami z polecenia diabła prowadzili, mogą wyglądać i pozować na „ramię sprawiedliwości”, „obrońców prawa” i „strażników moralności”, ponieważ zaprowadzą na Ziemi, na jakiś czas, jakiś tam porządek.

Ale ceną uwolnienia ludzi od „KLIKI” będzie materializm w czystej formie, który przejawi się w przyjęciu przez ludzi (na rękę lub na czoło) płatniczego czipa z danymi biometrycznymi i wzięcia znaku bestii: „666” oraz wstąpienie do globalnego „SOJUSZU” – Nowego Porządku Świata (NWO). Lucyferianie („SOJUSZ”) mogą oszukać miliony Chrześcijan i może nastąpić masowa rzeź zbrodniarzy („KLIKI”), a także bunt przeciwko Bogu za rzekomo niesprawiedliwe traktowanie upadłych aniołów i samego lucyfera („SOJUSZU”).

To prawdopodobnie, dlatego powstają ostatnio, najprawdopodobniej pod nadzorem i natchnieniem upadłych aniołów, piosenki skierowane przeciwko Bogu, w których upadli zaczynają się użalać na „niesprawiedliwość” Boga oraz filmy, w których szatan jest przedstawiany jako dobroduszny, mądry, przystojny i miłosierny facet.

Zwróćmy także uwagę na to, że plan szatana (według listu gen. Alberta Pike z roku 1871) zakłada użycie Chrześcijaństwa, syjonistów i muzułmanów do wywołania III Wojny Światowej oraz do zniszczenia tych religii (najpierw islamu i judaizmu, a na deser Chrześcijaństwa).

Reasumując – staje się już oczywiste, że niebawem (proces ten już nawet rozpoczął się) publicznie ujawnione będą wszystkie zbrodnie i kłamstwa „KLIKI”, tj.: zdzierstwo lichwiarskie, stopniowa eksterminacja ludzkości (depopulacja), psucie młodzieży współczesną muzyką i filmami, gdzie dominuje tylko przemoc, golizna, seks, wyuzdanie w ubiorze i promocja kultu ciała, urody i nic nierobienia itd.

Jednocześnie szatan (realizując swój ostateczny cel – ukryty nawet przed służącą mu „KLIKĄ” – masonami, iluminatami i „nasieniem węża”) zacznie ujawniać inne zbrodnie swoich zdeprawowanych sług, a więc zostanie ujawniona prawie cała prawda o masowym „praniu ludzkich mózgów” za pomocą mediów, muzyki i szatańskiej propagandy, prawda o zbrodniczych wojnach toczonych o ropę i inne surowce naturalne, informacje o prawdziwych przyczynach wywołania 2 wojen światowych oraz wyjątkowo cyniczny i zbrodniczy plan z 1871 roku, który dotyczy wywołania (tych poprzednich) oraz III Wojny Światowej.

Jak lucyfer rozprawi się już ze swoją „KLIKĄ”, za pomocą swojego „SOJUSZU” (udając zbawiciela ludzkości, który uwolnił Świat od masonów, iluminatów, banksterów, pedofilów i innego barachła), to obsadzi na światowym tronie swojego ludzkiego sługę, czyli antychrysta, który będzie podawał się za zbawiciela / wybawiciela ludzkości.

Na zakończenie dodam, iż belzebub ponownie zrobi z syjonistów (z części Żydów), najpierw sprawców ludzkich nieszczęść, a następnie zrobi z nich „kozła ofiarnego” i rzuci ich (w drugim holokauście) pod nogi narodów Świata, które wywrą na nich swą zemstę. Innymi słowy – owo ujawnianie ich zbrodni osiągnie z czasem apogeum, które doprowadzi do wielkiego gniewu innych narodów względem nich.

Wtedy wszelka opozycja przeciwna „KLICE”, działając pod sztandarem „SOJUSZU”, nawoływać będzie do sprawiedliwości, czyli do eksterminacji „nasienia węża”. Ironią jest tylko to, iż zarówno za „KLIKĄ”, jak i też za „SOJUSZEM” stoi lucyfer i śmieje się z nas, iż tak łatwo nas rozgrywa i napuszcza wzajemnie na siebie poprzez stosowanie starej maksymy: „divide et impera” – „dziel i rządź”.

Na zakończenie jeszcze raz Was proszę uniżenie, abyście pamiętali zawsze i wszędzie, iż tylko prawdziwy Jezus Chrystus uratuje Świat, gdyż to należy do jego Boskich kompetencji, uprawnień i prerogatyw, a nie żadne QAnon i nie żaden lewy zbawiciel, który zasiądzie w (lada moment odbudowanej) III Świątyni Salomona, gdyż on będzie antychrystem – czyż nie napisało w Biblii, iż jego despotyczne rządy (trwające od 3,5 do 7 lat) muszą, podkreślam słowo MUSZĄ, poprzedzić ponowne przyjście na Ziemię prawdziwego Jezusa Chrystusa.

Dla przypomnienia fragment z Nowego Testamentu, a dokładniej z 2-go Listu do Tesaloniczan (r. 2, w. 3-4) – cyt.: „Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień [powrotu prawdziwego Zbawiciela] nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć [fałszywy zbawiciel ludzkości – np. Trump, Kushner, jakiś członek QAnon itp.], tak że zasiądzie w świątyni Boga [III Świątyni Salomona w Jerozolimie] dowodząc, że sam jest Bogiem”.

Tym samym, najpierw się objawi fałszywy mesjasz i podrabiany wybawca ludzkością, a dopiero po nim przyjdzie prawdziwy nasz Zbawiciel – Jezus Chrystusa, który Jest naszym Panem, Bogiem i Królem. Innej kolejności nie ma i nie będzie.”

Z Bożym Błogosławieństwem – Piotr NVS.


Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz