Rodzina Rothschild wspierała oraz kreowała powstanie państwa Izrael.

28 Rodzina Rothschild kreowała powstanie państwa Izrael
Fot. youtube.com

[fb_button]

Izrael to obecnie państwo, z którym łączy się wiele teorii spiskowych oraz proroctw. Mało tego, z punktu widzenia chrześcijan, po przez wydarzenia w Izraelu można interpretować wydarzenia światowe, czyli odnajdywać obecne czasy na linii zbawienia. Możemy napisać, że Izrael jest pewnego rodzaju uosobieniem czasów ostatecznych, chociażby z tego względu, że jedno z proroctw mówi wyraźnie, iż państwo Izrael na nowo powstanie w czasach końca. Jak wiemy kilkadziesiąt lat temu taki twór został powołany do istnienia na terenie Palestyny, bo tak trzeba to jasno napisać.

Dodatkowo z Izraelem wiąże się bardzo ważna teoria spiskowa, lub hipoteza, ponieważ wiele tak zwanych teorii spiskowych to nic innego jak fakty. Ale co to za teoria? Otóż to syjonizm ma rządzić obecnym światem. Jeżeli spojrzymy na ważność i rangę Państwa Izrael, które notabene nie jest zaopatrzone w żadne wartościowe surowce naturalne, dodatkowo jest również i małe z punktu widzenia powierzchni, do tego leży w bardzo kontrowersyjnym miejscu geograficznym, które w przyszłości może skutkować zniknięciem Izraela z map, a mimo to, wszystkie największe głowy tego świata ciągną jeden za drugim do tego kraju, to czy to nie jest dziwne i zastanawiające?

Jednak, dlaczego akurat dziś poruszamy ten temat? Otóż kila dni temu w wywiadzie udzielonym Times of Israel Lord Jacob Rothschild wyraźnie stwierdził, że to jego rodzina w decydujący sposób wpłynęła na ukształtowanie tego państwa. Dodaje on również, że to jego przodkowie pomogli torować drogę do stworzenia Izraela i jak mówi dalej, tutaj cytujemy ,,zmuszając rząd Brytyjski do podpisania Deklaracji Balfour z roku 1917.’’

Jakie są kulisy podpisania owej tajemniczej, ale w gruncie rzeczy strategicznej deklaracji? Otóż Lord Jacob Rothschild w innym wywiadzie na marginesie dodaje, tutaj zaznaczamy, iż w gruncie rzeczy jest to szalenie ważna informacja, ale niestety przemilczana przez media głównego nurty. Otóż, gdy w roku 1917 Wielka Brytania zdradzała oznaki wewnętrznych zawirowań, problemów i pewnego chaosu, wówczas Syjonistyczna rodzina Rothschild obiecała rządowi brytyjskiemu pomoc. Pomoc miała polegać na przekonaniu USA do przystąpienia do wojny, co miało zagwarantować zwycięstwo Wielkiej Brytanii nad Niemcami. To przekonało, czy też zmusiło rząd brytyjski do podpisania Deklaracji Balfour.

To wówczas wydano opinię, która brzmi w skrócie tak. Jego Królewska Mość i rząd Brytyjski stwierdzają, iż przysługuje narodowi żydowskiemu prawo do posiadania domu w obszarze Palestyny. Wielka Brytania deklaruje udzielenie wszelkiego wsparcia i pomocy, aby ów cel osiągnąć. Innymi słowy to wówczas tak naprawdę podjęto decyzję o powołaniu państwa Izrael do istnienia w miejscu, które notabene budzi ogromne kontrowersje i stało się także punktem zapalnym, który trwa po dziś dzień a który pochłonął już niezliczoną ilość ofiar. Wystarczy wspomnieć najazdy doskonale wyposażonej armii Izraela na biedne dzielnice Palestyny w ramach odwetu, za odwet i tak dalej, takie błędne krwawe koło. Oczywiście ONZ patrzy i MILCZY.

Alison Jaz w swojej książce opisuje ukrytą historię USA, która w pokrętny sposób wspierała utworzenie państwa Izrael. Alison Jaz pisze, że formuła Deklaracji Balfour wielokrotnie krążyła po między Syjonistami z USA a Wielkiej Brytanii. Rozważano różne wątki mało tego, początkowo nie było jeszcze rzeczą przesądzoną, iż Państwo Izrael powstanie w Palestynie, jednak rodzina Rothschild przeważyła szalę i ostatecznie takie a nie inne decyzje zostały podjęte i formalnie ukonstytuowane.

Jak widzicie Drodzy Czytelnicy, historia Państwa Izrael, tego współczesnego, może w znacznym stopniu odbiegać od oficjalnych wersji jakich uczą nas w szkołach na lekcjach historii. Jednak to nie wszystko, fenomen tego małego i w zasadzie nieznaczącego kraju, jest tak duży, że istnieje jeszcze bardzo wiele różnego rodzaju kwestii oraz oczywiście tak zwanych teorii spiskowych, które należy poruszyć a które obiecujemy Wam w przyszłości poruszmy.

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.