Rosja modernizuje bunkier do składowania broni jądrowej w Obwodzie Kaliningradzkim.Według ekspertów to zdjęcie satelitarne pokazuje, że Rosja modernizuje kluczowy magazyn broni jądrowej. Raport Federacji Amerykańskich Naukowców podkreśla, że ​​Rosja modernizuje bunkier do przechowywania broni jądrowej w Kaliningradzie. Rejon ten położony między Polską a krajami nadbałtyckimi został w ciągu ostatnich dwóch lat odnowiony i ponownie przywrócony do stanu operacyjnego, czytamy w opublikowanym raporcie. Naukowcy przestrzegają Polskę oraz kraje Bałtyckie przed ewentualnym zbrojnym wykorzystaniem przez Federację Rosyjską Obwodu Kaliningradzkiego.

Dyrektor Nuclear Information Project Hans M. Kristensen opisał na stronie internetowej organizacji, jak to obszar Kaliningradzki został w latach 2002-2010 ulepszony i zmodernizowany pod kątem działań militarnych. Jego raport wskazuje, że owo ulepszenie rodzi pytania o to, do czego Rosja ma zamiar wykorzystać ten region Europy oraz podnosi kwestię czy, będzie on używany do przechowywania głowic nuklearnych.

,,Cechy tego obszaru sugerują, że może on potencjalnie służyć dwóm jednostkom wojskowym zdolnym do działania w rosyjskich siłach powietrznych lub marynarce wojennej, ale mógłby to być również obszar obsługujący głowice nuklearne zarówno dla sił powietrznych, marynarki wojennej, armii obrony powietrznej i obrony wybrzeża w regionie. Według mojej wiedzy jest to jedyne miejsce składowania broni jądrowej w obwodzie Kaliningradzki.’’

Dyrektor Nuclear Information Project Hans M. Kristensen.

Naukowiec pisze również, że obecność sił nuklearnych na tym obszarze nie jest czymś nowym. Kreml lub rosyjskie Ministerstwo Obrony nie wypowiedziało się publicznie na temat samej modernizacji. Kaliningrad służy także jako baza dla rosyjskiej floty bałtyckiej. Raport FAS pojawia się w sytuacji zwiększonych napięć między Moskwą a Zachodem i według wielu obserwatorów ma być jednym z elementów wojny informacyjnej, która obecnie przetacza się przed media.

UE ingeruje w sprawy suwerennych państw. To zagraża elementarnym założeniom wolności.

Powróćmy jednak do wypowiedzi Dyrektora Nuclear Information Project Hansa M. Kristensena, który zauważa, że Rosja w ostatnich latach prowadzi coraz bardziej wzmożoną politykę imperialną, nie wahając się przy tym sięgać po rozwiązania wojskowe. Prezydent Putin obrał kurs na dominację i ewentualne sprzymierzenie się z Chinami w globalnej walce o wpływy. Na swojej drodze nie cofnie się przed niczym, co tylko mocniej pogłębi pewnego rodzaju oderwanie od rzeczywistości.

O czym należałoby także pamiętać przy okazji tematu globalizmu? Otóż dotychczasowy ład globalny, który w jakimś stopniu na kilkadziesiąt lat uformował się po zakończeniu II wojny światowej ulega diametralnym zmianom. Takie mocarstwa jak chociażby Chiny wkraczają na arenę i chcą zająć miejsce USA, które z kolei nie pozwoli na taki obrót sytuacji. Obserwatorzy sugerują, że wcześniej czy później dojdzie do globalnego konfliktu, w którym ponownie świat zostanie podzielony na konkretne strefy wpływów.

Powróćmy jeszcze na koniec do samej modernizacji bunkra służącego do przechowywania broni jądrowej, bunkra znajdującego się w Kaliningradzie. Otóż nie można takich informacji bagatelizować, ponieważ jest rzeczą oczywistą, że takie przedsięwzięcia nie są czynione bez powodu. Można tylko zadać pytanie o cel podjętych działań. Tutaj wkroczymy na teren spekulacji i domysłów o to, co może motywować Putina, niemniej jednak jedno jest pewne, bunkier do przechowywania broni jądrowej z pewnością nie będzie służył działaniom pokojowym.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com