Satanizm Cz.4 Zacieranie odwiecznych granic dobra i zła.

3 Satanizm Cz.4 Zacieranie odwiecznych granic dobra i zła
Fot. flickr.com

[fb_button]

,,Za epidemię opętań odpowiadają coraz bardziej popularne przesądy, New Age, wiara w reinkarnacje, okultyzm i satanizm. Laicyzacja sprawia, że coraz więcej ludzi jest bezbronnych wobec zagrożeń, demony boją się tego, co święte. Każdy może zostać opętanym, kapłani, dzieci, dzieci nienarodzone, na które rzucono urok, ochrzczeni i nieochrzczeni.’’

Ks. Egzorcysta Gabriele Amorth.

By lepiej zrozumieć problem satanizmu, nie można zapomnieć o zjawisku New Age. Jest to pewnego rodzaju nowa idea, nowy światopogląd lansowany głównie w USA oraz krajach Europy zachodniej. New Age to mieszanka wielu kultur, obrzędów i przekonań. Z takiego natłoku różnego rodzaju postaw i pewnego rodzaju norm powstaje zamieszanie, z którego nic dobrego nie wynika, zamieszanie, które prowadzi na manowce i w mroczne uliczki życia, uliczki bez dalszej drogi. Wpływ New Age możemy obserwować także w muzyce, filmie i ogólnie różnorakiej twórczości, przesiąkniętej przekonaniem, że człowiek może wszystko i sam stawia sobie granice.

W obecnym świecie liderzy bardzo często manipulują ludźmi młodymi i wrażliwymi, czasami doprowadzając ich do popełnienia zabójstw lub do wykonania czynów haniebnych. Niemniej zjawisko współczesnego satanizmu jest bardzo złożone. Wiele opracowań naukowych wytyczyło już mapy podmiotów, które poruszają się w obszarach piekielnych. W różnorodności nurtów i pseudo nurtów magicznych i satanistycznych spotykamy następujące.

– Ludzie wyobcowani, tak zwani wtajemniczeni. W tej kategorii znajdują się czarownicy, guru i szamani. Są obdarzeni szczególnymi więzami ze złym duchem, by kontaktować się z nim w celu uzyskania czarów powodujących choroby, klątwy a nawet śmierć.

– Ludzie uzależnieni od narkotyków, ukrywający eksperymenty z narkotykami prowadzone w grupach. Posiadają powierzchowną znajomość okultyzmu, twierdzą, że widzą diabła, kiedy stają się ofiarą uniesień duchowych, często wywołanych zażyciem środka odurzającego.

– Ludzie cierpiący na obłęd religijny o charakterze satanistycznym. Zrzeszeni w sektach są satanistami w sensie właściwym, to znaczy związani z szatanem biblijnym. Są oni w szczególny sposób oddani tradycji i wykonywaniu obrzędów magicznych i czarnych mszy.

Jak można podsumować zagadnienie satanizmu? Otóż jest to zjawisko poważne i niebezpieczne, zjawisko, które rozprzestrzenia się, ponieważ brakuje środków i prawidłowego rozeznania, aby się z nim zmierzyć. Każdego dnia jesteśmy atakowani przez panującą kulturę, która podważając etykę i moralność, myli to, co jest złe z tym, co jest dobre, zacierają się odwieczne granice.

Zło to Szatan, istota przebiegła, inteligenta. Istota, która istniała długo przed powstaniem człowieka. Dziś toczy się wojna po między Bogiem i Upadłymi Aniołami, lub inaczej, jest to wojna Szatana względem swojego stwórcy oraz względem człowieka, innego stworzenia. Jeżeli zdamy sobie sprawę z istnienia takiego zła osobowego, wówczas może rodzić się w nas lęk i jest to jak najbardziej czysto ludzkie odczucie. Ale nie ma potrzeby się bać, ponieważ człowiek nie jest sam i nigdy nie był. Mamy aniołów stróżów, którzy nas pilnują, pomagają nam i wspierają na drodze życia. Jest również Bóg, czyli ktoś ponad tym wszystkim. Dlatego jeżeli my będziemy z Bogiem, to wówczas Bóg będzie z nami a jeżeli Bóg będzie z nami to któż przeciw nam?

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

This article has 2 Comments

Comments are closed.