Satanizm w muzyce i rytualne samobójstwo jako forma profanacji czegoś związanego z Bogiem.,,Moja mama mówiła mi, kiedy byłem dzieckiem: »Jeśli przeklinacie w nocy, diabeł przyjdzie do was, kiedy będziecie spać, jeśli nienawidzicie drugiego człowieka diabeł was dostrzeże i pokocha.« Byłem podekscytowany, ponieważ naprawdę chciałem, żeby to się stało, chciałem spotkać w swoim życiu demona. Chciałem tego bardziej niż cokolwiek innego. Dziś już wiem, że mi się udało i to jest piękne.’’

Marylin Manson.

Dzisiejszy artykuł chcieliśmy rozpocząć od informacji dotyczącej grup satanistycznych, które są organizacjami o najbardziej niszczycielskim wpływie. Jednym ze sposobów zaznaczania ich obecności są koncerty, szczególnie mamy tutaj na myśli heavy metal. Często stosowana jest tu specjalna psychotechnika polegająca na tym, że wraz z muzyką odtwarzana jest specjalna ścieżka dźwiękowa z przesłaniem satanistycznym, teoretycznie niesłyszalna przez narząd słuchu, natomiast rzeczywiście odbierana przez mózg.

Jezus Chrystus Pojawił się na ziemi 2000 lat temu i przepowiedział wszystko.

Dzieje się tak, ponieważ stosowane są specjalne częstotliwości dźwięku lub nagranie ukrytego tekstu jest wykonane od tyłu. O skuteczności takiego działania niech świadczy fakt, iż próbowano takich metod w reklamach telewizyjnych i tam zostało to zakazane jako reklama podprogowa, gdyż człowiek przyjmuje wiedzę i nie może ocenić jej wartości. Po prostu przyjmuje wiadomość i ona zostaje w jego głowie, bez świadomości jej istnienia.

Pomyślmy teraz, co dzieje się z młodym człowiekiem, który słuchając muzyki takich grup, w zupełnie dla siebie nieświadomy sposób jest faszerowany informacjami, że Boga nie ma, że życie to całkowita wolność, narkotyki to wolność i wreszcie, że zło i sam diabeł są czymś dobrym, są pozytywną siłą. Pomyślmy, do czego to prowadzi. A jest również całe mnóstwo zespołów, które wprost, bez ukrywania nawołują do życia bez Boga, ale za to z narkotykami, z wolnością prowadzącą do całkowitego wyzbycia się jakiejkolwiek moralności.

,,Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.’’

(Ef 6, 11-12).

Muzyka staje się jednym ze środków ekspresji grup satanistycznych. Dochodzi jednak również do profanacji rzeczy świętych, często konsekrowanych hostii, krzyży, nagrobków. W satanizmie posługiwanie się czarami i magią jest rzeczą normalną, ponieważ człowiek, który służy Szatanowi, walczy z Bogiem i lży Go, otrzymuje od diabła moc. Oczywiście jest to moc demoniczna, a nie żadna energia, mogąca przynieść coś dobrego.

,,Cokolwiek mówiliby niektórzy powierzchownie myślący teologowie, diabeł jest dla wiary chrześcijańskiej tajemniczą, ale rzeczywistą, osobową, a nie symboliczną realnościąCo więcej, jest on realnością władczą, złowrogą wolnością przeciwstawiającą się Bogu i panującą nad ludźmi, o czym poucza nas historia ludzkości, ten ogrom powtarzających się nieszczęść, których nie sposób wytłumaczyć działalnością wyłącznie człowieka. Sam człowiek nie ma dość siły, by stawić opór szatanowi. Ale zjednoczeni w Jezusie mamy pewność, że go zwyciężymy.’’

Joseph Ratzinger. ,,Raport o stanie wiary.’’

Sataniści do tego stopnia mogą być owładnięci złem, że potrafią nawet popełnić rytualne samobójstwo, aby w ten sposób dokonać profanacji czegoś związanego z Bogiem. Drodzy Czytelnicy, pewni młodzi ludzie, spotkali się we Wrocławiu, aby tam w trójkę popełnić samobójstwo. Miała to być profanacja Trójcy Przenajświętszej.

Nie udała się do końca, bo jedna osoba z tej trójki wycofała się. Jednak teraz trwa w ciągłym stanie nieustannych ataków demonów. Demony upominają się o jego duszę ci, których zawiódł, którzy oddali swe życie diabłu, popełniając to rytualne samobójstwo. Człowiek ten teraz ledwie egzystuje. Próbuje się wyzwolić, ale ataki są tak silne, że szybko rezygnuje z nawrócenia.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com