Świat Aniołów cz.3 Bunt, upadek i wieczne potępienie.

16-swiat-aniolow-cz-3-bunt-upadek-i-wieczne-potepienie

Fot. commons.wikimedia.org

[fb_button]

Śmierć weszła na świat przez zawiść Diabła

Mdr 2, 23-24

…Na początku historii istot anielskich narodził się bunt…

…Dalej była już tylko wojna i chaos…

…Dziś nasz świat zmienia się a ingerencja aniołów i demonów w ludzkie życie staje się coraz większa…

Jednym z pytań, które nurtują wiele osób jest pytanie o to, w jaki sposób doszło do upadku części aniołów oraz dlaczego w ogóle do owego upadku doszło? Dziś w ramach łamania pewnych konwencji już na samym początku napiszemy, dlaczego tak się stało i odpowiemy na owe pytania. Później natomiast przyjrzymy się pewnym hipotezom i przemyśleniom teologów czy myślicieli. Zatem ruszajmy w drogę ku prawdzie, obierzmy kurs na odpowiedz. Dziś podsumowanie serii artykułów pod tytułem ‘‘świat aniołów’’

Na początku Bóg stworzył… I tak dalej, i tak dalej. To ważny wstęp do Starego Testamentu, nie mniej jednak nie ma tam mowy o Aniołach, Demonach i ich świecie. Zatem skąd możemy dowiedzieć się jak doszło do upadku i dlaczego? Oczywiście tutaj z pomocą przychodzą nam kolejne księgi Biblii, jednak nadal odpowiedz nie jest w pełni satysfakcjonująca, ponieważ Biblia używa dość specyficznego języka, zatem czasem ciężko zrozumieć czy też pojąć niektóre metafory i przenośnie. Mało tego, czasem w Biblii trzeba czytać dosłownie po między wierszami. Na szczęście uzupełnieniem dla Biblii są objawienia świętych oraz wizje osób, które otrzymały dar przepowiadania lub po prostu stały się pewnego rodzaju przekaźnikiem między nami a Bogiem. Do takich osób możemy przede wszystkim zaliczyć św. Teresę z Avila, Marię Valtorte czy Katarzynę Emmerich.

Z objawień wyżej wymienionych osób dowiadujemy się, iż aniołowie zostali poddani próbie, tak jak próbie jest poddawany obecnie człowiek. Co było próbą dla aniołów? Próbą dla aniołów był właśnie człowiek. W pewnym momencie historii świata Bóg ukazał Aniołom plan stworzenia człowieka, któremu aniołowie mieli w pewnym sensie służyć, ponieważ mieli go chronić i bronić. Niestety część aniołów ów plan nie spodobał się, na ich czele stanął Lucyfer, który z czasem zyskiwał coraz większy posłuch w niebie. Ostatecznie doszło do wojny i jedna trzecia aniołów upadła lub innymi słowy zbuntowała się i została wygnana z niebios. Dziś ich miejscem jest piekło. Miejsce to również może być domem dla potępionych ludzi. Wszystko jednak zależy od każdego indywidualnie i od jego wyborów, tak przynajmniej możemy przeczytać w piśmie świętym.

Natomiast inne powody, które również się wymienia, a które z pewnością stanowią pewną formę uzupełnienia jest miłość własna Lucyfera do samego siebie, upodobanie samego siebie, co w konsekwencji oddaliło go od miłości Boga i zaowocowało upadkiem. Nie można również pominąć kwestii seksualnych, czyli obcowania aniołów z kobietami ludzkimi, o czym pisaliśmy w pierwszej części artykułów poświęconych tematyce tych istot. Kolejną wymienianą przyczyną była próba zdetronizowana Boga, mało tego, ów proceder trwa również i dziś, ponieważ Lucyfer nie złożył broni i robi wszystko, co może, aby osiągnąć cel i pociągnąć jak najwięcej dusz na wieczne potępienie, tak przynajmniej możemy przeczytać w Biblii czy licznych objawieniach. I na sam koniec przytoczmy fragment objawień błogosławionej Marii z Agredy, który to fragment także bardzo wiele nam powie.

‘’Najpierw aniołowie poznali naturę Boga, jako jedynego w swej Istocie, a troistego w Osobach; zarazem otrzymali nakaz, aby oddali hołd Boski i uwielbienie Bogu, jako samemu Stwórcy i Panu najwyższemu, który jest nieskończony w swej Istocie i w swych doskonałościach. Temu nakazowi poddali się wszyscy posłusznie. (…) Następnie Bóg objawił aniołom, że chce stworzyć naturę ludzką, tj. obdarzone rozumem stworzenia niższego rzędu, aby i one miłowały i czciły Boga jako swego Stwórcę i odwieczne Dobro, oraz żeby się Go bały. Oznajmił także, że obdarzy tę naturę ludzką wielkimi łaskami oraz że druga Osoba Trójcy Przenajświętszej sama przyjmie tę naturę i zjednoczy ją osobiście z Bóstwem. Aniołowie będą musieli tę Osobę, to jest tego Boga-Człowieka, nie tylko jako Boga, ale i jako człowieka uznać za swoją Głowę i oddawać Mu cześć pokorną i hołd Boski (…) Aniołowie święci i posłuszni poddali się wszyscy temu rozkazowi i okazywali całą siłę swej woli i, w pokorze miłością pałającego serca, najzupełniejsze posłuszeństwo. Natomiast Lucyfer, powodowany pychą i zazdrością, sprzeciwił się i wezwał aniołów, którzy za nim poszli, aby uczynili tak samo. Tak też rzeczywiście uczynili, połączyli się z nim i odmówili Bogu posłuszeństwa. Tak, więc zazdrość, duma i niecne pożądliwości stały się przyczyną, dla której dżuma grzechu zaraziła, niezliczoną liczbę aniołów’’

„Mistyczne Miasto Boże, czyli żywot Matki Boskiej – według doznanych objawień napisała Maria z Agredy”, Michalineum: Warszawa-Struga 1993).

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.