Światowe zjawisko pełzającej rewolucji idei lewicowej i neoliberalnej.,,31% dzieci wychowywanych przez matki lesbijki i 25% wychowywanych przez ojca geja podało, że byli przez rodziców zmuszani do seksu wbrew swojej woli. Osoby te przyznają również, że w związku z wyżej wspomnianymi wydarzeniami mają częściej myśli samobójcze, problemy z prawem, narkotykami oraz kłopoty w trwałości związków.’’

Wyniki badań przeprowadzonych przez profesora Marka Regnerusa z University of Texas.

Drodzy Czytelnicy dzisiejszą publikację rozpoczynamy od przytoczenia wyników interesującego badania, które w jasny i klarowny sposób neguje związki homoseksualne, które tak ochoczo są promowane w XXI wieku przez organizacje lewicowe czy neoliberalne. Już sam wynik badań pokazuje, że wizja świata opartego na neoliberalizmie oraz idei skrajnie lewicowej to droga do nikąd, a może nie tyle do nikąd a do pewnego rodzaju kontrolowanej samozagłady.

Tajemnica rządowa? Tak ukrywa się prawdę przed narodem.

Po zakończeniu II wojny światowej możemy zaobserwować ponowne narodziny poglądów zmierzających ku totalnej wolności, które można skwitować samowolą. Brak zasad, reguł moralnych czy myśli o dobru wspólnym to coś obecnie wysoce lansowanego przez media głównego nurtu na całym świecie. W miejsce patriotyzmu, wiary, honoru, wytrwałości i człowieczeństwa zostało wprowadzone jedno pojęcie owe pojęcie to rozrywka pod każdą możliwą odsłoną.

Dlaczego rozrywka? Otóż człowiek utrzymywany w ramach nieustającej rozrywki nie myśli zbyt wiele na temat własnej egzystencji, przyszłości, tego, co zrobić by jego życie było lepsze i bardziej stabilne, a jedynie koncentruje się na doznaniach cielesnych, które z czasem przejmują nad nim kontrolę. Tacy ludzie nie myślą zbyt wiele, są niczym plastelina, którą można uformować wedle przekonania. Taki obywatel XXI wieku jest doskonałym produktem dla lewicowej i neoliberalnej idei globalizmu.

UE, ONZ, czy organizacja tak zwanych dziennikarzy bez granic oraz wiele innych tego typu stowarzyszeń stoi na straży idei lewicowej, która w epoce globalizmu jest niczym trucizna przedzierająca się przez granice wszystkich krajów globu. To sprawia, że takie państwa jak Polska czy Węgry są obecnie w tak wściekły i zawzięty sposób atakowane. Powodem nie jest zagrożona demokracja czy wyimaginowana wizja apokaliptycznych wydarzeń zagrażających naszemu Narodowi, lecz stanowcze działania Polski, Węgier i krajów tego regionu Europy na rzecz odrodzenia myśli konserwatywnej.

I wojna w Zatoce Perskiej oparta na propagandzie i kłamstwie.

Myśli konserwatywnej gdzie dobro człowieka jako jednostki zostaje umiejscowione na pierwszy miejscu, gdzie zasady i normy moralne są fundamentem zdrowego i dobrze rozwijającego się społeczeństwa. W XXI wieku zachód zdaje się pokładać nadzieję w przekształceniu Unii Europejskiej w super mocarstwo bez państw narodowych, gdzie multi kulturowość będzie wyznacznikiem zdrowego społeczeństwa. W XXI wieku zachód pokłada nadzieję w całkowitej wolności, związkach homoseksualnych, mieszaniu się kultur nie zważając na konsekwencje jak gwałty czy terroryzm.

Można zapytać czy kraje zachodu dążą do stabilności i dobrobytu czy też wykorzenienia dotychczasowej kultury Starego Kontynentu? Pamiętajmy, że wykorzenienie patriotyzmu oraz zniszczenie państw narodowych jest przetarciem szlaku dla idei Nowego Porządku Świata. Takie społeczeństwa, w których pojęcie narodu i państwowości zostanie unicestwione, z otwartymi ramionami przyjmą pomysł stworzenia Europejskiej Hybrydy super państwa z władzą centralną w Brukseli. Na takie rozwiązanie nie możemy sobie pozwolić nigdy.

Idea całkowitego resetu na rzecz hegemoni myśli lewicowej oraz neoliberalnej nie będzie łatwa do zatrzymania w epoce globalizmu. Miejmy tego świadomość, jednak nie zaprzestawajmy w drodze ku prawdzie, ponieważ jesteśmy to sobie dłużni jak i przyszłym pokoleniom. Wiele osób nie zdaje sobie z tego faktu sprawy, ale obecnie toczy się globalny bój o przyszły wygląd świata. Istnieją dwie opcje, pierwsza to rozwój dotychczasowego ładu, który tak zawzięcie jest niszczony przez neoliberalizm, natomiast druga opcja to świat bez granic i zasad gdzie wszystko co człowiekowi się spodoba staje się prawem.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com