Szczyt zakłamania: Polski Episkopat potępia spalenie kukły Judasza, ale nie potępia holocaustu na Palestyńczykach.


,,Żydzi przeczołgują nas, jak wytrawny treser w cyrku najprostszymi, sprawdzonymi metodami. Najpierw miotają oszczerstwa tak bezczelne, skrajne i absurdalne, że trudno już sobie wyobrazić mocniejsze. Potem (…) następuje «sprostowanie», że niczego takiego nie powiedziano albo, co innego miano na myśli. Ale sprostowania czytają tylko zainteresowani pokrzywdzeni, a pierwszą, nagłośnioną na full, wiadomość, poznaje i zapamiętuje cały świat. I o to właśnie w tym chodzi.’’ Profesor Jacek Bartyzel.

,,W kontekście wydarzeń, które miały miejsce w Pruchniku 19 kwietnia, Kościół jednoznacznie wyraża dezaprobatę wobec praktyk, które godzą w godność człowieka. Kościół katolicki nigdy nie będzie tolerował objawów pogardy do członków jakiegokolwiek narodu, w tym do narodu żydowskiego. W okresie wielkanocnym wspominamy prawdę wiary, że Chrystus oddał życie za zbawienie wszystkich, z czego wynika chrześcijańska postawa szacunku względem każdego człowieka.’’

Oświadczenie Polskiego Episkopatu.

Dzisiejszą publikację w zasadzie trudno rozpocząć, ponieważ dotykamy tak absurdalnego tematu, że dosłownie ręce opadają. Polski Episkopat, kolejny raz szokuje, i to w bardzo negatywnym kontekście. Otóż dla Polskiego Episkopatu ważniejszym jest potępienie czynu spalenia kukły Judasza aniżeli potępienie eksterminacji narodu Palestyńskiego na ich własnych ziemiach. Natomiast sam akt ,,spalenia’’ Judasza jest de facto tradycją Wielkanocną, dodatkowo, tego typu akty z pewnością miały już miejsce nie raz w przeszłości.

Pamiętajmy, że Judasz zdradził Jezusa z Nazaretu a następnie naród Żydowski zamordował Nazarejczyka. W czym jednak tkwi haczyk? Otóż żyjemy w świecie gdzie każdy czyn i każde słowo w najmniejszym stopniu dotykające żydów, przeistacza się w antysemityzm i mowę nienawiści. Żydzi w XXI wieku dosłownie są nietykalni, a wynika to z faktu, iż tak zwany globalny syjonizm rozprzestrzenił swoje macki w najważniejszych instytucjach i parlamentach świata.

Jednak by być w pełni obiektywnym uznajmy, że Episkopat Polski postąpił w ramach rozsądku, jednak, jeżeli rzeczywiście dba o sprawiedliwość, to czy śmierć setek niewinnych dzieci, kobiet i mężczyzn w Palestynie, ginących od rakiet Izraelskich nie jest kwestią ważniejszą aniżeli spalenie jakiejś kukły? Niestety, ale Polski Episkopat powinien posiadać, chociaż minimum wyczucia, jednak podobnie jak politycy dosłownie wchodzi w cztery litery narodowi Żydowskiemu. Tak, wiemy, że są to mocne słowa, ale, jeżeli na szali postawimy z jednej strony kukłę a z drugiej tysiące niewinnych Palestyńczyków to taka sytuacja woła o pomstę do samego nieba.

A teraz przytoczmy raz jeszcze fragment oświadczenia: ,,Kościół jednoznacznie wyraża dezaprobatę wobec praktyk, które godzą w godność człowieka. Kościół katolicki nigdy nie będzie tolerował objawów pogardy do członków jakiegokolwiek narodu.’’ Drodzy Czytelnicy, gdzie był Kościół, gdy w czasie Konferencji Bliskowschodniej na Polskiej Ziemi, Żydzi pluli w twarz Polakom, oskarżając nas o współudział w holocauście. Gdzie był Polski Kościół, gdy Minister Izraela stwierdzał, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki?

Gdzie był Kościół Polski, gdy na Polskiej Ziemi kłamano, mataczono i obrażano nas Polaków? Gdzie wówczas byłeś Kościele Polski? Gdzie byłeś Polski Kościele, gdy zatwierdzano ustawę 447? Gdzie byłeś Kościele Polski, gdy wielokrotnie żądano od Polaków spłaty irracjonalnych roszczeń? Gdzie byłeś Kościele Polski, gdy Żydzi deptali godność Polaka i prawdy historycznej? Gdzie Byłeś Polski Kościele, gdzie były wówczas twoje oświadczenia i napomnienia dla Żydów?

,,Polacy kolaborowali z nazistami. Widzicie? Mówię o tym. To fakt. I nie znam ani jednej osoby, która miałaby proces za to, że to powiedziała.’’

Premier Izraela, Benjamin Netanjahu kpi z Polski na Konferencji Bliskowschodniej.

,,Żydowscy powstańcy w Getcie Warszawskim walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi.’’

Amerykańska korespondentka NBC, Jonny Daniels.

,,Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki.’’

Minister spraw zagranicznych Izraela, Katz.

Gdzie byłeś Polski Kościele, gdy wypowiadano te słowa? Gdzie była twoja obrona Polski i Polaków przed pogardą i kłamstwem, jakim nas uraczono? Dzisiejszą publikację chcemy zakończyć słowami Profesora Jacka Bartyzela: ,,Żydzi przeczołgują nas, jak wytrawny treser w cyrku najprostszymi, sprawdzonymi metodami. Najpierw miotają oszczerstwa tak bezczelne, skrajne i absurdalne, że trudno już sobie wyobrazić mocniejsze. Potem (…) następuje «sprostowanie», że niczego takiego nie powiedziano albo, co innego miano na myśli. Ale sprostowania czytają tylko zainteresowani pokrzywdzeni, a pierwszą, nagłośnioną na full, wiadomość, poznaje i zapamiętuje cały świat. I o to właśnie w tym chodzi.’’


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

This article has 1 Comment

 1. Polski episkopat? To raczej żydo-chazaro skopat. Usunąć chazarię z kościoła a wtedy będzie spokój.

  V kolumna żydowska w POLSKIM kościele. Kiedy Polacy przejrzą na oczy i zrobią z tym porządek.

  Za: Polski Związek Patriotyczny Polonica.net, Katolicko-Narodowy Ruch Oporu kontrjudaizacji i kontrdepolonizacji O.R.K.A.N.

  Biskupi

  • Józef Glemp – Prymas Polski – pochodzenie żydowskie – jego brat nazywa się Glemb, komunista, PZPR-owski pułkownik LWP, w 1989 r. kandydował z listy PZPR
  • Bronisław Dąbrowski – Arcybiskup – pochodzenie żydowskie –
  • Tadeusz Gocławski – Arcybiskup – pochodzenie żydowskie –
  • Józef Kowalczyk – Arcybiskup – pochodzenie żydowskie –
  • Franciszek Macharski – Finkelstein – Kardynał – pochodzenie żydowskie – doceniony przez żydomasonerię, odznaczony „Orderem Oficera Legii Honorowej”
  • Józef Michalik – Arcybiskup – pochodzenie żydowskie –
  • Henryk Muszyński – Jaks – Arcybiskup – pochodzenie żydowskie –
  • Kazimierz Nycz – Arcybiskup – pochodzenie żydowskie –
  • Edmund Piszcz – Arcybiskup – pochodzenie żydowskie –
  • Marian Przykucki – Arcybiskup – pochodzenie żydowskie –
  • Bolesław Pylak – Arcybiskup – pochodzenie żydowskie –
  • Jerzy Stroba – Arcybiskup – pochodzenie żydowskie –
  • Ignacy Tokarczuk – Arcybiskup – pochodzenie żydowskie –
  • Stanisław Wielgus – Arcybiskup – narodowość polska – nienawistnie atakowany przez żydo-media
  • Wojciech Zięba – Arcybiskup – pochodzenie żydowskie –
  • Damian Zimon – Arcybiskup – pochodzenie żydowskie –
  • Władysław Ziółek – Arcybiskup – pochodzenie żydowskie –
  • Roman Andrzejewski – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Bohdan Bejze – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Jan Chrapek – Kohn – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Bronisław Dembowski – Winkiel – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Czesław Domin – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Edward Frankowski – Biskup – narodowość polska
  • Stanisław Gądecki – Hartmann – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Sławoj Leszek Głódź – Izaak Nowin – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Kazimierz Górny – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Władysław Jedruszów – Biskup – pochodzenie ukraińskie –
  • Zygmunt Kamiński – Biskup – narodowość polska
  • Piotr Libera – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Edward Materski – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Jan Mazur – Biskup – narodowość polska
  • Wiesław Mering – Biskup – pochodzenie żydowskie – agent SB, Tajny Współpracownik SB „Lucjan”
  • Stanisław Napierała – Biskup – narodowość polska
  • Alfons Nossol – Biskup – pochodzenie niemieckie –
  • Stanisław Nowak – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Alojzy Orszulik – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Juliusz Paetz – Biskup – pochodzenie żydowskie – pederasta, oskarżony o molestowanie kleryków,
  • Tadeusz Pieronek – Mosze Michlis – Biskup – pochodzenie żydowskie – modernista, judaizator Kościoła Rzymsko-Katolickiego, członek powiązanej ze światową żydomasonerią i żydofinansjerą, żydomasońskiej i antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego” – fundacja założona w Nowym Jorku przez żyda, masona, spekulanta giełdowego George’a Sorosa, nowojorskiego finansistę (o węgierskim rodowodzie, stąd m.in. nazwa fundacji). W PRL została ona zarejestrowana w dniu 7 maja 1988 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga. Były to czasy reżimu agenta sowieckiego Wojciecha Jaruzelskiego.
  • Tadeusz Rakoczy – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Kazimierz Romaniuk – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Tadeusz Rybak – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Edward Samsel – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Andrzej Suski – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Jan Szlaga – Biskup – pochodzenie niemieckie –
  • Stanisław Szymecki – Biskup – narodowość polska
  • Andrzej Śliwinski – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Adam Śmigielski – Biskup – narodowość polska
  • Jan Śrutwa – Biskup – pochodzenie ukraińskie –
  • Wacław Świerzawski – Biskup – narodowość polska
  • Szczepan Wesoły – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Jan Wieczorek – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Wojciech Zięba – Biskup – pochodzenie żydowskie –
  • Józef Życiński – Reiffstein – Biskup – pochodzenie żydowskie – modernista, judaizator Kościoła Rzymsko-Katolickiego

  Księża

  • ks. Adam Bijak – Klotzer – pochodzenie żydowskie
  • ks. Adam Boniecki – Aaron Ajngold – pochodzenie żydowskie, mocno liberalne poglądy, redaktor naczelny żydolewackiego „Tygodnika Powszechnego”.
  • ks. Franciszek Cybula – pochodzenie żydowskie – kapelan i spowiednik w Kancelarii byłego Prezydenta – agenta SB „Bolka” Wałęsy, agent SB, TW pseudonim „Franko”
  • ks. Michał Czajkowski – pochodzenie żydowskie – polonofob, dywersant, mason, agent SB, globalista, aktywista żydowski, piewca „judeochrześcijanstwa”, żydoekumenizmu i żydotolerancji, zniesławiacz Polski i Polaków, przez ponad 20 lat był niebezpiecznym agentem SB – Tajny Współpracownik ps. „Jankowski” – którego gł. przełożonym był gen. Pietruszka, ten sam, który był też szefem bandy SB Piotrowskiego, którzy z polecenia Jaruzelskiego, Kiszczaka i Pietruszki zamordowali ks. Jerzego Popiełuszko; współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów,
  współpracownik żydo-katolewackiego „Tygodnika Powszechnego”, asystent kościelny i członek rady redakcyjnej katolewackiego miesięcznika „Więź”
  • o. Jan Góra (ten od Lednicy) – Griemschpann – pochodzenie żydowskie
  • ks. rektor dr Wojciech Hanc – pochodzenie żydowskie
  • ks. Roman Indrzejczyk – pochodzenie żydowskie
  • ks. Zbigniew Kamiński – pochodzenie żydowskie – członek KOR – „komandosi”, żydokomuna-trockiści, marksiści [KOR powstał z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.];
  • ks. Leon Kantorski – pochodzenie żydowskie – proboszcz z Podkowy Leśnej, który jeszcze w latach 70. związał się z KOR-em – „komandosi”, żydokomuna-trockiści, marksiści [KOR powstał z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.]; odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana
  • ks. Józef Kloch – pochodzenie żydowskie – twórca internetowego serwisu informacyjnego „Opoka”, obecnie rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Zastąpił na tym stanowisku jezuitę, ojca Adama Schulza.
  • ks. Jarosław Kłys – pochodzenie żydowskie – polonofob, dywersant, judaizator katolicyzmu, przewodniczący wydziału duszpasterstwa młodzieży w Kurii Archidiecezji Łódzkiej
  • ks. Wiesław Lauer – pochodzenie żydowskie – agent SB – Tajny Współpracownik SB ps. „Szwejk”; wikariusz generalny kurii gdańskiej
  • ks. Stanisław Musiał – pochodzenie żydowskie – aktywista żydowski, członek rady Fundacji Judaica; członek redakcji żydo-katolewackiego „Tygodnika Powszechnego”; członek antypolskiego i żydomasońskiego lobby „Otwarta Rzeczpospolita”, „Otwarta Rzeczpospolita” oficjalnie: „Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje
  finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego – założona i finansowana przez żydowskiego globalistę i hochsztaplera giełdowego Sorrosa.
  • ks. prał. Grzegorz Pawłowski – pochodzenie żydowskie – polonofob • o. Adam Schulz – pochodzenie żydowskie – jezuita, bl. rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
  • ks. Józef Tischner – Blumstein – pochodzenie żydowskie – polonofob, dywersant, czołowy ideolog “katolewicy” i nieformalny kapelan udecji; Ulubiony ksiądz żydokomunistycznych: „Gazety Wyborczej” i „Wprost”, doczekał się pochwał nawet na łamach „Playboya” za swe skrajne drwiny z polskiego katolickiego zaścianka [por. J. Miliszkiewicz: Kapłan na luzie, „Playboy” z grudnia 1995, s. 132-134]; bł. członek zarządu powiązanej ze światową żydomasonerią i żydofinansjerą, żydomasońskiej i antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego” – fundacja założona w Nowym Jorku przez żyda, masona, spekulanta giełdowego George’a Sorosa, nowojorskiego finansistę (o węgierskim rodowodzie, stąd m.in. nazwa fundacji). W PRL została ona zarejestrowana w dniu 7 maja 1988 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga. Były to czasy reżimu agenta sowieckiego Wojciecha Jaruzelskiego; odznaczony Orderem Orła Białego (1999) przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana
  • ks. Romuald Weksler-Waszkinel – Jakub Weksler – pochodzenie żydowskie –
  • ks. Jan Zieja – pochodzenie żydowskie – członek-założyciel KOR – „komandosi”, żydokomuna-trockiści, marksiści [KOR powstał z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.];

  Nie wspominając o papieżu Wojtyle z mamusi Katz, pochodzącej z chazarskich Litwaków, który gorliwie pomógł w tej degrengoladzie która obecnie toczy Świat. (ateiście można sądzić wg pierwotnej wersji jego książki pt „Osoba i czyn” – jego ateistyczne tezy z tej publikacji zostały usunięte w po-kardynalskiej wersji)

Comments are closed.