Szokujące proroctwo św. Franciszka o fałszywym Papieżu.


15 Szokujące proroctwo św. Franciszka o fałszywym Papieżu


[fb_button]

”W czasie tego ucisku pewien człowiek, niekanonicznie wybrany, zostanie podniesiony do godności papieża. (…)Będzie się on starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu do błędu i śmierci. Wtedy zwielokrotnią się skandale, nasz zakon będzie podzielony i wiele innych zakonów będzie całkowicie zrujnowanych, ponieważ przystaną na błąd, zamiast się jemu sprzeciwić. (…)Niektórzy kaznodzieje będą milczeć, nie mówiąc prawdy, a inni podepczą ją pod swoimi stopami i zaprzeczą jej. Świętość życia będzie wyśmiewana nawet przez tych, którzy otwarcie ją wyznają, dlatego w tych dniach Pan Jezus Chrystus ześle im nie prawdziwego pasterza, ale niszczyciela.”

Święty Franciszek z Asyżu.

Osoba Papieża Franciszka dla wielu stanowi Fenomen, dla innych upadek i to dosłownie. Żyjemy w czasach gdzie lewicowi politycy oraz myśliciele chwalą postępowanie obecnego papieża a sami Chrześcijanie bardzo często nie dowierzają temu, co widzą i temu, co słyszą z ust Bergoglio. Jest to sytuacja dziwna, ponieważ nasuwa się pytanie o to czy obecny Papież jest rzeczywiście Biskupem Rzymu czy może kimś, kto w niekanoniczny sposób został wybrany na owe stanowisko. Temat ten jest także wysoce kontrowersyjny, bo przecież dla wielu osób Papież to człowiek święty i poddawanie w wątpliwość owej świętości jest czynem niemoralnym.

”Działajcie odważnie, bracia. Bądźcie dzielni i ufajcie Panu.  Czasy   wielkich   prób   i   wielkich ucisków szybko nadchodzą, zamieszanie i waśnie tak, co do rzeczy duchowych jak i doczesnych, będą rozliczne. Miłość wielu oziębnie i niegodziwość złych wzrośnie. Demony będą miały niezwykłą moc, nieskazitelna czystość naszego zakonu i innych [zakonów] zostanie tak bardzo oszpecona, że tylko bardzo niewielu chrześcijan będzie ze szczerym sercem i doskonałą miłością posłusznych prawdziwej osobie trzymającej władzę papieską i Kościołowi Rzymskiemu. W czasie tego ucisku pewien człowiek, niekanonicznie wybrany, zostanie podniesiony do godności papieża.”

Wielu Watykanistów zauważa, że wybór obecnego Papieża był niezgodny z rytuałem, który został zaktualizowany jeszcze przez naszego papieża Jana Pawła II. A zatem podnosi się kwestię niepoprawnego wyboru Franciszka I oraz prośby o powtórzenie ostatniego felernego konklawe. Nic jednak takiego nie miało miejsca i wygląda na to, że mieć nie będzie, jednak to w bardzo wyraźny sposób nakłada się na proroctwo świętego Franciszka z Asyżu, którego fragment przytoczyliśmy powyżej i zaraz będziemy owe proroctwo kontynuować.

Jest to także swego rodzaju paradoks, że święty Franciszek przepowiada fałszywego Papieża, być może jest to osoba fałszywego proroka z Apokalipsy i podejrzenia z tego proroctwa trafiają na osobę Franciszka, który wybrał sobie to imię. Paradoks, przypadek a może znak, który należy dostrzec? Święty Franciszek mówi dalej.

”Będzie się on starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu do błędu i śmierci. Wtedy zwielokrotnią się skandale, nasz zakon będzie podzielony i wiele innych zakonów będzie całkowicie zrujnowanych, ponieważ przystaną na błąd, zamiast się jemu sprzeciwić. Będzie tak wielka różnorodność opinii i liczne podziały wśród ludzi, między zakonnikami i duchownymi, że jeśli te dni nie zostałyby skrócone, według słów Ewangelii, to nawet wybrani zostaliby wprowadzeni w błąd, jeśliby nie byli w szczególny sposób prowadzeni pośród tak wielkiego zamieszania, dzięki niezmierzonemu Bożemu miłosierdziu. Naszej regule i sposobowi życia niektórzy będą z przemocą sprzeciwiać się i straszliwe pokusy na nas przyjdą. Ci  zaś, którzy pozostaną wierni, otrzymają koronę życia. Ale biada tym, którzy ufając jedynie swojemu zakonowi, popadną w letniość, bo nie będą w stanie przetrzymać pokus, które zostały dopuszczone dla doświadczenia wybranych.”

Spójrzmy na obecny świat religii Rzymsko Katolickiej. W tym świecie nastał chaos, istnieje wiele poglądów, interpretacji tego samego przesłania Jezusa z Nazaretu, że zwykły człowiekiem bardzo często może popaść w zagubienie. Upadają kapłani a z nimi tysiące wiernych. Fala wystąpień z seminariów, odejść z kapłaństwa i liczne skandale w wyraźny sposób nadwerężyły reputację Kościoła, Watykanu i samych księży. Gdyby nie Boska interwencja i nieustanna opatrzność to zapewne Kościół by już nie istniał.

”Ci, którzy wytrwają w swojej żarliwości i przylgną do cnoty z prawdziwą miłością i zapałem dla prawdy, będą cierpieć niesprawiedliwości i prześladowania jako rebelianci i schizmatycy, ponieważ ich prześladowcy, prowadzeni przez złe duchy, będą twierdzić, że oddają wielką cześć Bogu poprzez rugowanie tego rodzaju zepsutych ludzi z powierzchni ziemi. Ale Pan będzie ucieczką uciśnionych i uratuje tych wszystkich, którzy Mu ufają. I by stać się jak ich Głowa [Jezus Chrystus], oni, wybrani, będą działać z ufnością i przez swoją  śmierć uzyskają dla siebie życie wieczne. Decydując się bardziej słuchać Boga niż ludzi, nie będą się lękać niczego i będą raczej skłonni zginąć niż zgodzić się na kłamstwa i przewrotność. Niektórzy kaznodzieje będą milczeć, nie mówiąc prawdy, a inni podepczą ją pod swoimi stopami i zaprzeczą jej. Świętość życia będzie wyśmiewana nawet przez tych, którzy otwarcie ją wyznają, dlatego w tych dniach Pan Jezus Chrystus ześle im nie prawdziwego pasterza, ale niszczyciela.

Trzęsienia ziemi, susza, pioruny. Znaki sądu nad Watykanem?

[fb_button]


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com


This article has 1 Comment

  1. Wielka szkoda, że nie podano źródła tego proroctwa bo wiarygodność tekstu tylko by na tym zyskała.

Comments are closed.