Tajemnica Medjugorie Cz.4 Przesłanie ukazujące oblicze świata.

13 Tajemnica Medjugorie Cz.4 Przesłanie ukazujące oblicze świata
Fot. youtube.com

[fb_button]

Czas miłosierdzia a następnie czas sprawiedliwości tak wyglądają przepowiednie teraźniejszości i przyszłości. Trudno jest bagatelizować taką właśnie kolejność, zwłaszcza, że miłosierdzie i sprawiedliwości to dwa atrybuty Boga. Ponad to wiele objawień przeszłych oraz minionych wspomina o takiej kolejności. Czas miłosierdzia jest dla wszystkich bez wyjątku, każdy w tym okresie dziejów będzie mógł uzyskać przebaczenie, jeżeli tylko okaże skruchę i żal za grzechy a w dalszej kolejności odmieni swoje życie, w pewnym sensie narodzi się na nowo. Co do czasu sprawiedliwości to tutaj prawdopodobnie nikt by się nie ostał. Jednak powróćmy do listu, który rozpoczęliśmy przytaczać w poprzednim artykule, dziś kolejne wersety.

Według Mirjany, podczas objawienia z dnia 25 grudnia 1982 roku, Matka Boża powierzyła jej dziesiątą i ostatnią tajemnicę ujawniła jej daty, w których poszczególne tajemnice miałyby się spełnić. Najświętsza Panna ujawniła Mirjanie wiele spraw przyszłych, jej powiedziała więcej niż innym widzącym. Dlatego przekazuje to, co Mirjana powiedziała mi 5 listopada 1983 roku. Streszczam istotne aspekty jej relacji, nie cytując ich dosłownie. Mirjana Mówi:

– Pierwszym widzialnym znakiem, który zostanie dany ludzkości, będą trzy ostrzeżenia dla świata. Ostrzeżeniami będą wydarzenia, które nastąpią na ziemi. Mirjana będzie ich świadkiem. Trzy dni przed tymi wydarzeniami ona poinformuje o nich kapłana, którego sama wybierze. Świadectwo Mirjany będzie potwierdzeniem objawień i bodźcem do nawrócenia. Po upomnieniach pojawi się widzialny znak na miejscu objawień w Medjugorie dany dla całej ludzkości. Znak będzie dany jako świadectwo prawdziwości objawień i wezwanie do wiary.

– Dziewiąta i dziesiąta tajemnica mówią o czymś strasznym. Dotyczą kary za grzechy świata. Kara jest nieunikniona, ponieważ nie można się spodziewać nawrócenia całego świata. Kara może zostać zmniejszona przez modlitwy i pokutę, ale nie można już jej uniknąć. Zło, które zagrażało światu a o którym mówiła siódma tajemnica zostało odwołane dzięki modlitwie i postom: ,,Zapomnieliście, że modlitwą i postem możecie zażegnać wojnę, zawiesić prawa natury?’’

– Po pierwszym ostrzeżeniu kolejne nastąpią w ciągu krótkiego czasu. W ten sposób ludzie będą mieli czas do nawrócenia się. Ten czas jest okresem łaski nawrócenia. Po widzialnym znaku, ci, którzy pozostaną przy życiu, będą mieli mało czasu do nawrócenia się. Dlatego Najświętsza Panna wzywa do niecierpiącego zwłoki nawracania się i do pojednania. Wezwanie do modlitwy i pokuty ma na celu oddalenie zła i wojny, a przede wszystkim zbawienie dusz. Według Mirjany wydarzenia przepowiedziane przez Najświętszą Pannę są bliskie. W imię tego co doświadczyła, Mirjana mówi do całej ludzkości: ,,Nawracajcie się szybko, otwórzcie wasze serca dla Boga.’’

Mirjana mówi, że oprócz tego zasadniczego orędzia miała w 1982 roku objawienie, które według nas rzuca światło na historię Kościoła. Opowiada ona o objawieniu, w którym Szatan pojawił się przybierając pozorny powierzchowny wygląd Najświętszej Panny. Szatan zażądał od Mirjany wyrzeczenia się Matki Bożej i pójścia za nim, ponieważ może uczynić ją szczęśliwą w miłości i w życiu, zaś z Najświętszą Maryją Panną, mówił, będzie musiała cierpieć. Mirjana go odrzuciła. Natychmiast ukazała się jej Najświętsza Panna i Szatan zniknął.

Z wyżej przytoczonego fragmentu najważniejsze konkluzje są takie, że kara przewidziana za kary świata jest nieunikniona, nie mniej jednak jej zasięg oraz rozmiar mogą być jeszcze ograniczone, warunkiem jest nawrócenie, modlitwa i pokuta. Widzimy również, że Maryja powierzając tajemnice widzącej poleca jej by powiedziała o tym wybranemu kapłanowi, to tylko pokazuje jak Matka Boża szanuje Kapłanów, ich misję oraz władzę. Dlatego tym bardziej ubolewa, gdy któryś z jej wybranych synów upada, a niestety upada ich coraz więcej. Reasumując dzisiejsze rozważania zwróćmy uwagę na fakt, iż objawienia w Medjugorie wpisują się szerokim zakresem w objawienia z przeszłości. Stanowią one w pewnym sensie kręgosłup przesłania, jakie zostało zawarte w Apokalipsie a jakie dziś na nowo przed nami odkrywa Maryja.

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.