Tajemnica rządowa? Tak ukrywa się prawdę przed narodem.


7 Tajemnica rządowa Tak ukrywa się prawdę przed narodem


Od zawsze istniały tajemnice, jednak od niedawna możemy zaobserwować wzrost nowej grupy tajemnic, są to tajemnice rządowe. Tajemnica rządowa szerzy się w czasach, gdy coraz więcej osób domaga się przejrzystości, domaga się prawdy. Czy wiesz, że rząd USA klasyfikuje jako ściśle tajne ponad 500 milionów stron dokumentów każdego roku? Powód masowej klasyfikacji informacji zostaje uzasadniony względami bezpieczeństwa narodowego, ale jak wiemy:

,,Niebezpieczeństwa związane z nadmiernym i nieuzasadnionym ukrywaniem istotnych faktów znacznie przewyższają niebezpieczeństwa, które są wymieniane, aby je usprawiedliwić. Istnieje bardzo poważne niebezpieczeństwo, że zapowiedziane zapotrzebowanie na zwiększony poziom bezpieczeństwa zostanie zawładnięte przez tych, którzy pragną rozszerzyć zakres cenzury i ukrywania prawdy.’’

John F. Kennedy. Były Prezydent USA.

Jeśli uczony chciałby badać polityczne, historyczne, naukowe lub jakiekolwiek inne rodzaje prac archiwalnych znajdujących się w posiadaniu rządu, szybko okazałoby się, iż jest to trudne, ponieważ większość istotnych z punktu widzenia obywateli kwestii opatrzonych zostaje z automatu klauzulą tajności. To powoduje, że dostęp do prawdziwej i faktycznej historii danego kraju i narodu jest bardzo często niemożliwy.

Odtajnienie niewielkiej części dokumentów niejawnych następuje dopiero dziesiątki lat po sklasyfikowaniu danej informacji jako tajna. Przykładem takiego działania jest chociażby zjawisko UFO, uważane niegdyś przez masowe media za teorię spiskową. Dopiero z czasem, gdy odtajniono istotne dokumenty rządowe wskazujące zupełnie coś innego, atmosfera wokół UFO diametralnie się zmieniła.

Plan operacji psychologicznych w XXI wieku. To dotyczy każdego.

Jednym z zadań CIA jest tak zwane chronienie nowych technologii, przełomowych odkryć i wynalazków konkretnych firm i osób, z których część opracowała przełomową technologię. CIA na podstawie ustawy o wolności informacji (FOIA) może przejąć dosłownie dowolny rodzaj badań, a następnie opieczętować je zwrotem ściśle tajne. W takiej sytuacji urząd patentowy również współpracuje z CIA i wstrzymuje wszelkie procedury prawne nadające patent.

To jednak nie wszystko. Dzięki aktowi, o którym wielu ludzi nie wie, a który nazywa się ,,Aktem tajemnicy wynalazczości’’ spisanego w 1951 roku zgłoszenia patentowe dotyczące nowych wynalazków mogą podlegać nakazom tajności. W dalszej procedurze może dojść do ograniczenia publikacji informacji na temat konkretnego wynalazku, jeżeli agencje rządowe uznają, że ich ujawnienie byłoby szkodliwe dla bezpieczeństwa narodowego.

Jak wspomnieliśmy już wcześniej tak zwane bezpieczeństwo narodowe stało się usprawiedliwieniem i uzasadnieniem dla klasyfikacji ogromnej ilości informacji na różne tematy jako ściśle tajne. To z kolei prowadzi do sytuacji, w której bardzo często całe narody celowo trzymane są w mrokach niewiedzy. Wygląda na to, że obecnie wiele projektów i wynalazków wykracza daleko poza wiedzę współczesnego społeczeństwa.

Kilka lat przed wprowadzeniem w życie ustawy o tajemnicy z 1951 roku, stworzono ustawę o bezpieczeństwie narodowym. W wyniku tego nastąpiło zwiększenie liczby grup wywiadowczych i organów wykonawczych. Żadna z tych grup nie miała aktywnego nadzoru ze strony kongresu. Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) została założona w 1952 roku, jej istnienie było ukrywane do połowy lat sześćdziesiątych. Jeszcze bardziej sekretne jest Narodowe Biuro Rozpoznania, które zostało założone w 1960 roku, ale pozostało całkowicie tajne przez 30 lat a to tylko przysłowiowa kropla w morzu.

,,W radzie rządowej musimy strzec się przed nabywaniem nieuzasadnionych wpływów ze strony wojskowego kompleksu przemysłowego. Potencjalna katastrofa powstania niewłaściwie położonej siły istnieje i będzie trwać. Nie wolno nam nigdy pozwolić, by ciężar tej kombinacji zagroził naszym wolnościom lub procesom demokratycznym.’’

Dwight Eisenhower.

Drodzy Czytelnicy istnieją obecnie grupy, które posiadają dostęp do tajnej wiedzy. Te grupy, ci ludzie posiadający dostęp do informacji, ukrywanych przed społeczeństwem, to bez wątpienia ludzie postrzegający świat w całkowicie inny sposób niż przytłaczająca większość współczesnej cywilizacji. Doprowadziło to do powstania świata w naszym świecie, odrębnej cywilizacji, wyobcowanej od reszty. Cywilizacji, która ma dostęp do wiedzy, jakiej my nie posiadamy. Kim oni są? Co oni robią? Dlaczego to robią? Co oni wiedzą? To pytania otwarte.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com