Tajemnice Nostradamusa Cz.1 World Trade Center oraz wizja III wojny światowej.Wojny, szerzenie się zła, czy inne negatywne zjawiska to zawsze był, jest i będzie owoc ludzkiego działania. Człowiek ma możliwość podejmowania decyzji, wybierania takich czy innych dróg, jest kuszony, mamiony i wodzony za nos, ale zawsze to do niego należy ostateczna decyzja. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci był i jest nadal Nostradamus, człowiek na podstawie, którego przepowiedni wielu sądzi, że nasz świat, nasza era dobiega końca a sama Unia Europejska jest tak naprawdę organizacją mającą na celu przygotowanie fundamentów pod nowy porządek świata i nowy rząd globalny.

Zacznijmy jednak od początku. Urodzony 14 grudnia 1503 roku w Saint- Remy w Prowansji, zmarł w roku 1566, i chociaż żył tylko 63 lata, jego życie, losy a przede wszystkim centurie mocno zapisały się w historii i różnego rodzaju opowieściach, podaniach czy nawet legendach. I na owych centuriach się skupimy. Większość z nich opisuje katastrofy, plagi, trzęsienia ziemi, powodzie, wojny i co bardzo ważne, inwazję na Europę ze strony Islamu.

Można przy tej okazji zastanowić się czy to, co obecnie dzieje się w sprawie imigrantów, nie jest już elementem przepowiedni o inwazji? Zapewne bardzo szybko wiele osób stwierdzi, że to tylko zbieg okoliczności, jednak ktoś inny zastanowi się czy aby taki chaos, taka niemoc UE w sprawie uchodźców może być tylko i wyłącznie wynikiem przypadku, zbiegu okoliczności czy może jest to zaplanowane działanie mające na celu otworzenie Europy na Islam a w konsekwencji, czego doprowadzenie do wojen i niepokoi społecznych.

Thule jako gałąź masonerii oraz okultystyczne i satanistyczne korzenie Nazizmu.

W dobie obecnych wydarzeń człowiek staje się aktorem na arenie międzynarodowej rozgrywki, jest elementem pewnego planu, który realizowany zostaje punkt po punkcie. Takie wrażenie odnosi wiele osób, które utrzymują, że owe plany weszły w fazę kulminacyjną po wydarzeniach z 11 września 2001 roku. Atak terrorystyczny czy może zaplanowane działanie? WTC budzi ogromne kontrowersje, jednak z czasem na jaw zaczęły wychodzić nowe dowody i relacje nieznanych dotąd świadków, zapanował chaos.

Obecnie część społeczeństwa wierzy w zamach a druga część w atak przeprowadzony i skoordynowany z siedziby CIA lub jeszcze innej tajnej agencji. O to właśnie chodziło, chaos informacyjny jest najlepszym sposobem do tego by zakopać prawdę, a później opieczętować ją znamieniem teorii spiskowej, oni tak działają a my powinniśmy mieć tego świadomość. Zatem czy twierdzimy, iż zamachy terrorystyczne z 11 września na WTC były fikcją?

Nie Drodzy Czytelnicy, twierdzimy jedynie, że mało prawdopodobne jest by Osama Bin Laden, przebywający w jaskiniach na terenie Afganistanu, zaplanował i z sukcesem przeprowadził atak na najpotężniejsze mocarstwo na naszym globie. Mało tego, kolejna kwestia to zniknięcie samolotu, który uderzył w Pentagon, przecież na filmach nie ma żadnych części. Rzekomo wyparowały, ponieważ paliwo wytworzyło bardzo wysoką temperaturą, dobrze, chociaż, że ludzkie ciała nie wyparowały, bo one akurat były na miejscu katastrofy.

Hitler przeżył II wojnę światową. Odtajnione dokumenty CIA nie pozostawiają złudzeń.

Dlaczego przy okazji rozważań nad osobą Nostradamusa piszemy także o WTC? Otóż część badaczy zajmujących się rozszyfrowaniem centurii uważa, że zdanie: „W mieście Boga będzie wielki grzmot. Dwaj bracia upadną pogrążeni w chaosie.” Tyczy się właśnie owych ataków. Jeżeli zinterpretujemy owego Boga jako całe USA a dwóch braci jako bliźniacze wierze to wówczas otrzymamy bardzo trafne proroctwo.

Nostradamus nie był odosobniony w swoich poglądach dotyczących mrocznej przyszłości świata. Wielu współczesnych wizjonerów i proroków również uważa, że zbliża się III wojna światowa. Raport Departamentu Obrony USA wspomina także o znacznym nasileniu się zjawisk ekstremistycznych i ruchów terrorystycznych, raport pochodzi z roku 1995, a od tamtego czasu wiele się zmieniło. Raport niestety nie wspomina o tym, że część terroryzmu światowego powstała z wyniku działań samych Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Współcześni wizjonerzy wspominają także o rozruchach i rewolucjach w wielu krajach. To będzie czas, w którym nasza planeta stanie w przededniu wojny globalnej. Później nastaną działania wojenne w Azji, Europie i północnej Afryce. Nostradamus twierdził, że III wojna światowa potrwa 27 lat, z czego na intensywne walki przypadną niespełna 4 lata. Czy zatem na poczet III wojny światowej możemy już wliczać rewolucje i niepokoje społeczne? Możemy wliczać to, co dzieje się na Ukrainie, aneksję Krymu?

,,Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie. I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie obrał.’’

Ewangelia Marka 13, 19-20.

Z relacji Jeana Aimesa de Chauvigny, który był oddanym przyjacielem i uczniem swojego mistrza dowiadujemy się, że Nostradamus siadywał nad stołem i wytrwale wpatrywał się w płomień oświetlający tylko i wyłącznie jego twarz. Następnie wizjoner spryskiwał swoją szatę wodą, i tak rozpoczynały się jego wizje, które opisywał w czterowierszach. Jeden z pierwszych czterowierszy dotyczy USA i brzmi:

Jakiż to kraj zrodzi się z oceanu,

Kraj, w którym święto obchodzone bywa w czwartek,

Ku jego brzegom myśli i energii ciągną,

I znajdują w nim przytulisko różne narody i rasy.

Święto Dziękczynienia jest obchodzone w Stanach Zjednoczonych w czwartek. Zatem możemy już na podstawie tego czterowiersza dojść do wniosku, że wizje Nostradamusa cechowały się dużą przenikliwością oraz dokładnością. Bywa i tak, że część wizji jest po dziś dzień nie zrozumiała, ale to może wynikać nie z faktu, że owe wizje są chaotyczne i błędne, ale dlatego, że jeszcze nie przyszedł czasy byśmy je zrozumieli i pojęli.

Na wyjątkową uwagę zasługuje książka autorstwa włoskiego badacza Amadeusa Voldbena, który w sposób chronologiczny stara się ułożyć poszczególne wizje, tak by ostatecznie otrzymać ciągłą relację opisu wydarzeń historycznych, z których część już się wypełniła, część się właśnie wypełnia a kolejna część ma dopiero urzeczywistnić się w przyszłości. Jako punkt pierwszy autor obiera wojnę domową we Francji i rewolucję w Anglii.

Trzy dni ciemności. ,,Jedna trzecia ludzkości zginie.’’

Później ma nastąpić dekada super terroryzmu i katastrof naturalnych, zamieszki wewnętrzne w Ameryce oraz Arabsko- Rosyjska inwazja na Europę. Będzie ona zakończona przejściowym sukcesem, których zostanie nacechowany przemocą i prześladowaniami. Można tutaj pokusić się o stwierdzenie, że właśnie w tym momencie znajduje się ludzkość, do tej hipotezy przychyla się wielu badaczy pism Nostradamusa. Zatem to, co zostanie napisane od tego momentu ma dopiero nadejść. Co przed nami według wizji Nostradamusa?

  1. Powszechna apostazja w świecie chrześcijańskim.
  2. Antypapież w Watykanie.
  3. Wojna z Chinami.
  4. Kataklizmy, trzęsienia ziemi, głód, powodzie i epidemie, jakich dotąd świat nie widział.
  5. Zgubne działanie antychrysta.
  6. Końcowa wojna z u życiem zabójczej broni i ostateczna katastrofa.
  7. Trzy dni ciemności.
  8. Zagłada bezbożnych.
  9. Szatan strącony w przepaść.
  10. Nadejście ery pokoju i szczęśliwości.

Nie da się ukryć, że przesłanie i wymowa wizji Nostradamusa jest nacechowana brakiem optymizmu, przynajmniej w krótszym horyzoncie czasowym. Z prywatnych notatek wielkiego jasnowidza pochodzi inne bardzo ważne zdanie, do którego odwołuje się współczesny świat. ,,Przelana zostanie krew wielkich. Narody popadną w wielką nędzę. Ci, którzy dawali jałmużnę, sami jej będą potrzebować.’’ I dalej. ,,Nadzy i wygłodniali, nękani zimnem i pragnieniem, będą się błąkać wszędzie ku powszechnemu zgorszeniu. Kobiety, starcy i dzieci zagrożeni są śmiercią.’’


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com