Trzynaście Świętych Linii na usługach Lucyfera. Początki sięgają czasów Nephilim.,,O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.

Księga Izajasza, 14: 12-13.

,,Nikt nie będzie mógł wejść do Nowego Porządku Świata, jeśli nie pokłoni się Niosącemu Światło. Nikt nie wejdzie do Nowego Wieku, jeśli nie przejdzie lucyferiańskiej inicjacji.’’

David Spangler.

Ze wszystkich tematów, z którymi można się zmierzyć, pisanie o Lucyferze może należeć do najbardziej kontrowersyjnych spośród nich wszystkich. Dzieje się tak, dlatego ponieważ w obecnym świecie mamy do czynienia z pewnym pomieszaniem pojęć. Jedni uważają Lucyfera za zbawcę z kolei inni za uosobienie najczystszego zła, które pragnie zguby człowieka. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym dotarcie do prawdy jest współczesna rola tego bytu duchowego w masowej pop kulturze.

Otóż w niektórych przypadkach Lucyfer przedstawiany jest jako miły i sympatyczny człowiek- demon, przyjaciel ludzkości a nawet ktoś, kto został w niesprawiedliwy sposób potraktowany przez swojego Stwórcę a przez to stał się męczennikiem. Jednak po przez dzisiejszą publikację nie zamierzamy nikogo przekonywać do naszego stanowiska, naszego sposobu postrzegania Lucyfera oraz potężnych rodów, które w ścisły sposób współpracują z delikatnie rzecz ujmując, wiedzą tajemną.

Novus Ordo Seclorum i protokoły Illuminati wdrażające NWO.

Mamy natomiast zamiar opracować pewne wyjaśnienie owej postaci na podstawie konkretnych opisów i informacji. Co więcej, to wyjaśnienie mocno rezonuje z paradygmatem, który obecnie wydaje się być najbardziej logiczny i odzwierciedlający sedno tej kwestii. W Biblii znajduje się odniesienie do upadku Lucyfera, opisane jako kara Boga dla egocentrycznego anioła, który dążył do tego, by być ponad wszechmogącym Bogiem.

,,O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.

Księga Izajasza, 14: 12-13.

Stary i Nowy Testament Biblii daje nam o wiele większe i głębsze zrozumienie natury obecności zła na tej planecie aniżeli jakiekolwiek prywatne objawienie czy nauka płynąca z ust mędrców tego świata. Natomiast natura zła ukazana w Biblii łączy się z działaniami człowieka. I tutaj często przywoływane są odniesienia do grupy Cabal lub Illuminati, która ma zarządzać naszą planetą, ma sterować dziejami ludzkości.

Wszystko pod jednym okiem patrzącym ze szczytu piramidy.

Tak zwane trzynaście świętych linii krwi, rządzi planetą z dużo wyższego poziomu świadomości i samoświadomości, niż pozostałą część populacji. Oryginalne wcielenie zła do owych trzynastu linii, będących trzynastoma rodzinami, wydaje się odpowiadać Nephilim lub upadłym aniołom, których integracja z ludzkością została opisana w Księdze Rodzaju. To właśnie te wydarzenia mogą być początkiem trzynastu linii Illuminati. W Internecie pojawiła się oficjalna strona poświęcona Bractwu Oświeconych, możemy na niej przeczytać między innymi takie świadectwo.

,,Jestem pokoleniowym członkiem rodziny De Medici, nasza Linia ma swoje korzenie w starożytności. Od najdawniejszych czasów historii znanej i tej nieznanej, nasza Rodzina reżyserowała zza kulis, w taki czy inny sposób bieg wydarzeń. Istnieje trzynaście podstawowych, pierwotnych linii krwi. Jednak z tych źródeł pochodzi wiele innych linii, podobnie jak rzeki z oceanów. Jeśli wyobrażasz sobie trzynaście oryginalnych linii jako kolor podstawowy, to zrozum, że można je mieszać w celu utworzenia szerokiej gamy innych kolorów, wtedy będziesz miał trochę więcej zrozumienia.’’

Rob De Medici.

A zatem mamy tutaj do czynienia z pewnym paradoksem. Otóż trzynaście linii rodów współpracujących z upadłymi aniołami, ukazuje nam jak Rodzina jest istotna w organizowaniu działania wytyczonego przez Lucyfera. Członkowie tych rodów skupiają się wokół swojego jedynego i pierwotnego celu, jakim jest sprawowanie kontroli nad władcami tej planety. Owa kontrola inicjowana jest poprzez bardzo kompleksowy program szkolenia członków rodziny w kluczowych obszarach wpływu człowieka.

,,W rodzinie istnieje sześć dyscyplin szkoleniowych, a każdy członek Rodziny jest intensywnie szkolony we wszystkich dyscyplinach, od wczesnego dzieciństwa. Wszyscy mamy zaawansowane doświadczenie we wszystkich sferach. Sześć sfer lub szkół uczenia się to sfera: wojskowa, rządowa, duchowa, finansowa, przywództwo i sfera nauki. W praktyce, na etapie życia publicznego, zajmujemy kluczowe stanowiska we wszystkich tych głównych obszarach.’’

Rob De Medici.

Rob De Medici wspomina również o Kodeksie Trzynastu Świętych Linii, który to Kodeks w jasny i zdecydowany sposób określa narzędzia, jakimi posłużą się wybrani do przejęcia kontroli nad współczesną cywilizacją. Ów kodeks możemy nazwać mapą drogową do wprowadzenia NWO (New World Order). Poniżej zamieszczamy punkty opublikowane przez De Medici.

Monetarna i seksualna korupcja, która będzie wykorzystywana do uzyskania władzy nad mężczyznami zajmującymi wysokie stanowiska.

– Wykładowcy na Uniwersytetach należnych do bractwa będą pozyskiwać najlepszych studentów dla samej organizacji.

– Wpływowi ludzie i specjalnie wyszkoleni studenci będą służyć jako agenci bractwa we wszystkich władzach, religiach oraz instytucjach finansowych.

Tajne bractwo zdominuje media tak by wszystkie informacje mogły być modyfikowane, oraz aby móc przekonać społeczeństwo, że jeden wspólny rząd dla całego świata rozwiąże wiele problemów.

Końcowym etapem operacji będzie rozpoczęcie zbrojnej interwencji, która obali wszystkie opozycyjne rządy i ustali jeden międzynarodowy rząd.

Iluminaci byli i nadal są bractwem skrajnie tajemniczym, nie bez powodu ich istnienie to informacja z pogranicza teorii spiskowej. Dodatkowo dla zachowania anonimowości określali siebie oraz swoje kapituły nazwami starożytnymi. Na przykład Adam Weishavpt założyciel bractwa był Spartakusem. Jednak z czasem, gdy Iluminaci rośli w siłę, pojawili się również i wrogowie zwalczający to tajne bractwo. Do nich możemy zaliczyć przede wszystkim Jezuitów.

Nowy Porządek Świata czyli: ,,problem, reakcja, rozwiązanie.’’

Kościół katolicki przeszedł do ofensywy przeciw temu bractwu. Księża podnieśli tak wielki opór, że Gubernator Bawarii wydał w 1784 roku dekret, w którym skazał Iluminatów na banicję. Wielu zostało uwięzionych, wielu także uciekło i dosłownie zapadło się pod ziemię. Mogło się wydawać, że przed końcem XVIII wieku Iluminaci przestali istnieć. Prawda jednak była zupełnie inna. Iluminaci zeszli do podziemia, podobnie jak w przeszłości zrobili to Templariusze czy Masoni.

Tym razem jednak dodali oni szósty punkt do swojego kodeksu a można go streścić w kilku słowach, czyli INFILTROWAĆ ORAZ ZNISZCZYĆ RELIGIĘ KATOLICKĄ. To sprawia, że Iluminaci to główny wróg religii Katolickiej, główny wróg wolności i główny orędownik wprowadzenia nowego ładu globalnego. Nie bez powodu Maryja w objawieniach z Garabandal wielokrotnie przestrzega przed Masonami. Robi to, ponieważ są oni realnym zagrożeniem dla człowieka i dla całej planety.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com