Ty Boże Jesteś.

11 Ty Boże Jesteś

[fb_button]

Ty Jesteś Dobrem, w Tobie znajdują się chwała i potęga, Ty Boże Jesteś dobrem, kiedy nie ma nic dobrego we mnie. Umacniasz, podnosisz oraz uzdrawiasz to, co zniszczył czas na naszej drodze codziennej wędrówki przez życie. Jesteś Miłością, która stwarza światy, stwarza i pozwala nam dostrzec Ciebie w Twoich dziełach. Jesteś światłem rozpraszającym ciemność, światłem niosącym nadzieję wątpiącym i upadającym. Światłem i nadzieją dla tych, którzy chcą zawrócić, dla tych, którzy chcą się zatrzymać. Ty Boże pozwalasz dostrzec cel i nagrodę. Nie ma nic bez powodu, nie ma trudu, który by nie miał być wynagrodzony, nie ma najmniejszej łzy, która nie zostanie otarta i nie ma bólu, który by nie został uleczony.

Ty Jesteś nadzieją, która obejmuje wszystkie moje grzechy i upadki, nadzieją uzdrawiającą ze zła. Ty Jesteś Pokojem, tak Boże Twój pokój przepełnia niebiosa, Twój pokój umacnia człowieka, kiedy jego lęk staje się kalectwem, kiedy lęk i strach paraliżują w dążeniu do światła. Jesteś drogą, prawdą i życiem w codziennej tułaczce w codziennym wygnaniu tutaj na ziemi, Jesteś radością i powodem, dla którego warto wstawać każdego kolejnego dnia, Jesteś powodem, dla którego warto być sobą, być człowiekiem. Ty Jesteś życiem i w Tobie śmierć doznała ostatecznego upadku.

Dopełnienie Muzyczne. Hans Zimmer & Lorne Balfe – In The Beginning.

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl