UE to „Babilon”, który czeka upadek. Później nadejdzie „Czerwony Smok”, czyli Chiny, które przejmą „resztki Babilonu”.


Drodzy Czytelnicy, musicie zawsze pamiętać, że tego typu wiedza, nie jest po to aby was w jakikolwiek sposób przestraszyć. Jako ludzie wolni nie możemy poddawać się strachowi. Jako ludzie wierzący w Boga, nie możemy podlegać lękowi. A zatem ta wiedza, ta analiza jest po to abyście mieli świadomość tego, co nadchodzi. To pomoże wam przygotować się a przez to ostać w czasie próby oraz gwałtownych przemian.

Nadszedł czas aby realnie spojrzeć na najbliższą przyszłość Unii Europejskiej, przyszłość Europy oraz samej Polski. Przez sformułowanie „najbliższą przyszłość”, mam na myśli okres czasu około dziesięciu do dwudziestu lat. Innymi słowy będzie to czas jeszcze za naszego życia, a przynajmniej większości z nas. Zatem, jest to temat szalenie ważny, zwłaszcza, że ta tak zwana „pandemia COVID-19”, oraz „wojna” na Ukrainie są pierwszymi aktami, tego co nadciąga, a co w mojej opinii zostało już dawno temu zaplanowane.

Aby w miarę skutecznie „przewidzieć”, nadchodzącą przyszłość, oprę swoją analizę o proroctwa, które pochodzą z różnych źródeł, a mimo to posiadają „identyczny kręgosłup”, co de facto uwiarygodnia te proroctwa. Drugim filarem, którym będę się posługiwał, będzie moja logika i umiejętność dostrzegania globalnych wydarzeń, oraz analizowania ich. I ja już teraz wiem, co napiszę, dlatego zaznaczam, że będzie to wywód zaiste nietypowy.

Drodzy Czytelnicy, musicie zawsze pamiętać, że tego typu wiedza, nie jest po to aby was w jakikolwiek sposób przestraszyć. Jako ludzie wolni nie możemy poddawać się strachowi. Jako ludzie wierzący w Boga, nie możemy podlegać lękowi. A zatem ta wiedza, ta analiza jest po to abyście mieli świadomość tego, co nadchodzi. To pomoże wam przygotować się a przez to ostać w czasie próby oraz gwałtownych przemian.

Matka Boża powiedziała mi, że czasy są bardzo trudne. Jak mówiłem w Amazonii, teraz powtarzam wam. To co jeszcze na trochę powstrzymuje zło, jest przy życiu. To papież Benedykt. Lecz gdy Papież Benedykt umrze… biedna ludzkość! Mogę to powiedzieć z całą szczerością. Gdy Papież Benedykt odejdzie… biedny Kościół i biedna ludzkość!

Edson Glauber, wizjoner z Itapirangi. Objawienie z 16 lutego 2018 roku.

Benedykt XVI zmarł, a w obliczu tego, co zostało zacytowane powyżej, oznacza iż zbliża się „coś”, bardzo złego. Zbliża się „coś”, co podejmie próbę całkowitego zniewolenia ludzkości. Staniemy w obliczu pełnoskalowej „wojny duchowej”, której celem będzie doprowadzenie jak największej części ludzkości ku zatraceniu i potępieniu. Ta myśli prowadzi nas ku kolejnemu „proroctwu”, Spójrzcie:

Biada tym, którzy w tych latach nie słyszeli odgłosu kopyt koni Apokalipsy. Biada temu, kto nie nauczył się ufać Bogu pod słońcem szatana, które wychyliło się ponad horyzont w przerażający sposób. Biada tym, którzy nie potrafią zrozumieć, że od czterech stuleci zawładnęły światem racjonalistyczne herezje, teraz zaś tajemnica tego, co irracjonalne zbliża się do drzwi.”

Friedrich Reck Malleczewen.

Od wielu lat uważa się, że to USA są głównym zagrożeniem dla świata i, że to właśnie ten kraj wyda z siebie to, co najgorsze, to co ostatecznie zniszczy ludzkość. Ja jednak zaczynam się coraz bardziej zastanawiać, czy aby nie będą to Chiny. Jeżeli spojrzymy na to w szerszym kontekście, to zrozumiemy, że pieniądze, że kapitał nie ma narodowości. Zatem ci, którzy pociągają za sznurki, dziś mogą trzymać z USA, by już jutro zdradzić USA na rzecz współpracy z Chinami.

W mojej opinii ponad tym wszystkim, ponad tym planem stworzenia „Nowego Porządku Świata”, stworzenia „Agendy 2030”, jest sam lucyfer. On traktuje człowieka jako narzędzie, a to również dobitnie wyjaśnia pewne zmiany globalne, gdzie dawni hegemoni przemijają, a w ich miejsce tworzeni są nowi. Zaznaczam również raz jeszcze, że koncepcja Chin, a także tego, że to one posłużą za ostateczne narzędzie w reku „piekieł”, jest koncepcją dość ryzykowną jak na tę chwilę, ale czuję wewnętrznie, że taki wariant należy obserwować.

Dodam również, że widzę coraz wyraźniej jak dwaj „sojusznicy” Rosja i Chiny łączą siły, ponieważ Unia Europejska i szeroko pojęty „Świat Zachodu” powstały. Przez słowo powstały, mam na myśli, że USA oraz Unia Europejska coraz wyraźniej sięgały po ludność tych krajów, po te dwa państwa. Plan zakładał zawładnięcie Chinami i Rosją. Taki obrót sytuacji obudził, zmobilizował i pchnął Rosję oraz Chiny do walki.

W mojej opinii Unia Europejska to współczesny „Babilon”, który czeka upadek. Ten „Babilon” po upadku najprawdopodobniej zostanie przejęty przez wielkiego „Czerwonego Smoka”, to jest Chiny oraz sojusznika Chin, czyli „Niedźwiedzia”, a więc Rosję. Nasza Ojczyzna Polska, jest w strukturach Unii Europejskiej, jest w strukturach „Babilonu”, uważam jednak, że przed upadkiem Unii Europejskiej, nasz kraj zdąży opuścić jej „szeregi”. To będzie pozytywne rozwiązanie.

Po upadku Unii Europejskiej czyli „Babilonu” i nastaniu panowania „Czerwonego Smoka” oraz „Niedźwiedzia”, zapanuje „nowy komunizm”. Nastanie czas „wielkiego ucisku” zapowiedzianego w Biblii. Oczywiście jest to pewnego rodzaju „moja”, interpretacja, jednakże w obliczu obecnych wydarzeń, taka właśnie „interpretacja”, coraz częściej gości w moich rozmyślaniach. Lucyfer rusza na „szachownicy dziejów”, figurę Chin i sądzę, że to nie jest przypadek.

Uważam również, że szczególnie prześladowana będzie religia chrześcijańska. Ale tutaj musze wyraźnie zaznaczyć, że modlitwy mogą odsunąć w czasie zaistnienie dziś opisywanej „hipotezy”. Uważam również, że Polska jako kraj oddany Matce Boga, oraz szczególnie Umiłowany przez Jezusa, będzie krajem który w całkowicie inny sposób przejdzie przez czas „wielkiego ucisku”, aniżeli inne kraje i narody. W tym przypadku jestem optymistą.


Przeczytaj również:

Neo Babilon: Seksualna demoralizacja dzieci oraz podwaliny ideologii: ,,kontroli populacji’’ i niszczenia rodziny.


Autor. Tomasz Magielski.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

This article has 7 Comments

 1. „A wy gdy się modlisz, wejdź do swojej komnaty i módl się do Boga w ukryciu tak, żeby was ludzie nie widzieli. A Bóg który jest w ukryciu wysłucha cię ”
  „Uczeni i faryzeusze w długich modlą się na rogach ulic, żeby ich ludzie widzieli! Zaprawdę powiadam wam: w pełni odbierają swoją nagrodę”
  „Lecz gdy Syn Człowieczy przyjdzie ponownie na ziemię, czy w ogóle znajdzie wiarę?.”
  Pan Jezus jest już tuż, „u drzwi”, wiernych jego kościołowi – zastanie tylko jednostki. Z nimi „będzie wieczerzał”…
  „Prawda was wyzwoli” – również z niewoli potrzeby przynależenia do jakiejś religii. Drogi bracie, zerwij że wszystkimi „wyznaniami”, wyznaj Chrystusa w swoim umyśle ( czuję że, w sercu jesteś z Panem) i poglądach, otworzy umysł i czytaj Słowo i tylko Słowo. Pamiętaj, że wszystko inne rogaty ma w swoich rękach

 2. Drogi bracie, zastanów się:
  – 80 lat temu katolicy z Niemiec wyrzynali katolików z Polski. I odwrotnie.
  – dzisiaj prawosławni z Rosji wyrzynają prawosławnych z Ukrainy…
  'Nie zabijaj’??..
  'Kochaj bliźniego’??..
  'Za zło odpłacajcie dobrem’??..
  Po czyjej stronie jest nasz Pan?
  Powie wszystkim: 'Nigdy was nie znałem, iddźie precz ode mnie’
  Wszystkie 'kościoły’ (czytaj: zalegalizowane religie czerpiące zyski z państwowych podatków) nagle zapominają o 10 przykazaniach powołując się na patriotyzm. Zapominają, że nasza Ojczyzna jest w Niebie. Czym jest kościół (dosłownie: eklezja – społeczność w Chrystusie)?
  „Gdzie dwaj lub trzej w imię moje – tam jestem pośród nich”

 3. Nie mogę zgodzić się z Pana twierdzenim, Panie Zdzisławie, iż nie potrzebijemy religii chrześcijańskiej, której synonimem jest Kościół oraz Wspólnota Wiernych, albowiem w Ewangelii wg Św. Mateusza (r. 16, w. 18) czytamy – cyt.: „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”. Zdaję sobie doskonale sprawę z faktu, iż Kościół Rzymskokatolicki potrzebuje totalnej odnowy, ale nie oznacz to, iż jest on nam już niepotrzebny.

 4. Nie doszukuj się nadziei w czymkolwiek co teraz istnieje: czy to narodzie polskim, jakiejkolwiek organizacji, jakiejkolwiek zalegalizowane i skodyfikowanej religii. Nasz Pan nie jest z tego świata i powie wszystkim religiom i instytucjom:”nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie”!!! Wczytaj się w ewangelię Bracie

 5. Często jesteś bardzo blisko Prawdy Słowa braciszku, ale czasem się od niej oddalasz.. Król Północy jest tylko jeden, z antychrystem na czele, dopiero pod koniec wielkiego ucisku przestraszy się „wieściami ze wschodu i północy”. „I wyruszy z całym wojskiem przeciwko królom ze wschodu i północy, ale wtedy nadejdzie jego kres”. Czytaj Słowo braciszku, dostrzeżesz, że w Biblii nie występuje słowo „religia”, religie to wymysł szatana. Prawdziwy chrześcijanin nie ma nic wspólnego z żadną religią w tym świecie, który należy do rogatego. 2000 lat temu: „dam Ci to wszystko”- usłyszał Pan Jezus. Bo to wszystko było i jest jego. Pan Jezus to odrzucił, bo tak jak wszyscy prawdziwi chrześcijanie „nie należą do tego świata”!!

 6. I znów w samo sedno Panie Redaktorze, chociaż według mnie nie będzie to trwało aż 10-20 lat, lecz max 5, bo „żniwo już dojrzało”. W Apokalipsie Św. Jana czytamy o „smoku barwy ognia”, czyli o czerwonym smoku. Wg mnie zwrot ten został tam użyty w dwojaki sposób. Po pierwsze, jako wskazanie właśnie na Chiny (potocznie określane Czerwonym Smokiem, bo czerwień to komunizm, a smok od zarania dziejów jest symblolem, niemalże godłem Chin), a po drugie, jako wskazanie na kometę, która dopełni dzieła zniszczenia na Ziemi poprzez uderzenie w nią, a przy okazji (jako Bicz Boży) dokona oczyszczenia ludzkości. Z Bożym Błogosławieństwem – Piotr

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *