Ursula von der Leyen ogłasza Europie i światu nadciągający „Wielki Reset”, co oznacza de facto „Nowy Porządek Świata”.


Niemiecka polityk orzekła wszem i wobec: „Panie i Panowie, potrzeba globalnej współpracy i przyspieszenia zmian, będą siłami napędowymi Wielkiego Resetu. Ja widzę w tym bezprecedensową okazję”. Drodzy Czytelnicy, prawdopodobnie na ostatnim unijnym szczycie dotyczącym przyjęcia nowego budżetu są już ustalane także nowe zasady gry, które poznamy zapewne wkrótce. Co to oznacza? To oznacza, że Nowy Porządek Świata (New World Order) wkracza do Europy na pełnym gazie.

„Władcy pieniądza żerują na narodzie w czasie pokoju i spiskują przeciwko niemu w czasach nieszczęścia. Są oni bardziej despotyczni niż monarchia, bardziej zuchwali niż autokracja i bardziej egoistyczni niż biurokracja. Widzę w niedalekiej przyszłości nadciągający kryzys, który niepokoi mnie i wywołuje drżenie o bezpieczeństwo mojego kraju.

Na tron wprowadzono korporacje, co pociągnie za sobą erę korupcji na wysokich szczeblach. Władcy pieniądza będą dążyli do przedłużenia swojego panowania wykorzystując przesądy ludzi, dopóki bogactwa nie zostaną zgromadzone w jednych rękach a nasz kraj zniszczony.”

Abraham Lincoln.

Jeśli do tej pory komuś jeszcze wydawało się, że idea tak zwanego Wielkiego Resetu, zwanego też pod nazwą Nowym Porządkiem Świata, jest tylko „mokrym snem” szefa Światowego Forum Ekonomicznego – Klausa Schwaba, to teraz mamy już potwierdzenie, że to oficjalna agenda Komisji Europejskiej. Szefowa Komisji Europejskiej – Ursula von der Leyen, w swoim przemówieniu podkreśliła, że pandemia COVID-19 przyniosła nie tylko oczywiste straty zdrowotne, gospodarcze i społeczne, ale także eksplozję cyfrowych innowacji i nowych technologii.

„Nad społeczeństwem dominować będzie elita, która dla osiągnięcia swoich politycznych celów nie będzie wzbraniać się przed stosowaniem najnowocześniejszych technik kształtowania publicznych zachowań i utrzymywania społeczeństwa pod ścisłą kontrolą i inwigilacją.”

Zbigniew Brzeziński w książce „Between Two Ages” 1970 rok.

Ursula von der Leyen podkreśliła, że Unia Europejska musi dotrzymać kroku nowym trendom. Oznaczać to będzie opracowanie zbioru nowych regulacji prawnych dla gospodarki i społeczeństwa cyfrowego. Ich zakres obejmie kwestię dostępu do danych, (kontrolowanie, inwigilacja, chipy), infrastrukturę technologiczną (5G, Internet Rzeczy), demokrację czy tak zwane sprawiedliwe opodatkowanie a jak wiemy pojęcie sprawiedliwości w Unii Europejskiej to jakaś mrzonka.

Niemiecka polityk orzekła wszem i wobec: „Panie i Panowie, potrzeba globalnej współpracy i przyspieszenia zmian, będą siłami napędowymi Wielkiego Resetu. Ja widzę w tym bezprecedensową okazję”. Drodzy Czytelnicy, prawdopodobnie na ostatnim unijnym szczycie dotyczącym przyjęcia nowego budżetu są już ustalane także nowe zasady gry, które poznamy zapewne wkrótce. Co to oznacza? To oznacza, że Nowy Porządek Świata (New World Order) wkracza do Europy na pełnym gazie.


Przeczytaj również:

UE nie tylko niszczy korzenie Europy, ale także stanowi egzystencjalne zagrożenie dla państw narodowych i chrześcijaństwa.


Źródło: wolnemedia.net

Fot. co.express.eu